Máy Bơm Hỏa Tiễn MASTRA

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 7.5kw / 10HP 380V

  Mã SP: MotoR 7.5 / 10HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 5.5 kw / 7.5HP 380V

  Mã SP: MotoR 5.5 / 7.5HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 4.0 / 5.5HP 380V

  Mã SP: MotoR 4.0 / 5.5HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 3.0 / 4HP 380V

  Mã SP: MotoR 3.0 / 4HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 2.2 / 3HP 220V-380V

  Mã SP: MotoR 2.2 / 3HP 220V-380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 1.5 / 2HP 220V-380V

  Mã SP: MotoR 1.5 / 2HP 220V-380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 1.1 / 1.5HP 220V-380V

  Mã SP: MotoR 1.1 / 1.5HP 220V-380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng VC-16

  Mã SP: Guồng VC16

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng VC-12

  Mã SP: Guồng VC-12

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng DF-24

  Mã SP: Guồng DF-24

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng DF-20

  Mã SP: Guồng DF-20

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng MA-28

  Mã SP: Guồng MA-28

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 15

  Mã SP: R – 150 – ES – 15

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  30,650,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 11

  Mã SP: R – 150 – ES – 11

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  27,900,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 10

  Mã SP: R – 150 – ES – 10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  26,640,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 08

  Mã SP: R – 150 – ES – 08

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  21,260,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 06

  Mã SP: R – 150 – ES – 06

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  18,910,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – MA – 28

  Mã SP: R95 – MA – 28

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  15,170,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – DF – 24

  Mã SP: R95 – DF – 24

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  10,630,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – DF – 20

  Mã SP: R95 – BF – 20

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  9,100,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – VC – 12

  Mã SP: R95 – VC – 12

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  4,750,000 
 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 6inch Guồng ES-15

  Mã SP: Guồng ES-15

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc,

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 6inch Guồng ES-11

  Mã SP: Guồng ES-11

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 6inch Guồng ES-10

  Mã SP: Guồng ES-10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá ⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành ⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt ⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng ⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn ⭐ Hỗ trợ 24/7
may-bom-hoa-tien-mastra

Máy bơm hỏa tiễn Mastra

Bảng giá bơm hỏa tiễn Mastra

 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)
 • Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
 • Liên hệ để nhận báo giá và mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
ModelĐiện Áp (V)Công suất (HP)Cột ápLưu lượngGiá nguyên bộ (VNĐ)
R95 - VC - 09 220157m-36m3m-5m3 4,330,000
R95 - VC - 122201.576m-38m3m-6m3 4,750,000
R95 - BF - 09 2201.559m-30m4m-7m3 4,710,000
R95 - BF - 13 220 / 380283m-40m4m-7m3 5,520,000
R95 - DF - 08 220 / 380244m-24m6m-10m3 5,510,000
R95 -VC- 16220 / 3802101m-64m3m-5m3 5,570,000
R95 - DF - 13220 / 380375m-43m6m-10m3 6,760,000
R95 - MA - 10220 / 380344m-29m8m-14m3 6,800,000
R95 - BF - 18 220 / 3803115m-57m4m-7m3 6,800,000
R95-ST8-20220 / 3803107m-40m3m-8.4m3 6,480,000
R95-ST9-13220 / 380375m-30m4.8m-12m3 6,480,000
R95-ST6-24220 / 3803142m-62m2.1m-6m3 6,480,000
R95-ST8-273804145m-25m3m-8.4m3 8,760,000
R95 - DF - 203804115m-65m6m-10m3 9,100,000
R95 - DF - 17 3804100m-59m6m-10m3 9,080,000
R95 - DG - 10380444m-28m12m-20m3 8,940,000
R95-ST9-233805.5134m-60m4.8m-12m3 9,980,000
R95 - DF - 243805.5130m-80m6m-10m3 10,630,000
R95 - MA - 17 3805.582m-59m8m-14m3 10,610,000
R95 - DG - 143805.562m-36m12m-20m3 10,330,000
R95 - DG - 18 3807.579m-46m12m-20m3 12,860,000
R95 - DF - 30 3807.5169m-98m6m-10m3 13,220,000
R95 - MA-223807.5109m-79m8m-14m3 13,220,000
R95-ST14-263807.5136m-78m6m-15.6m3 12,830,000
R95 - MA-2838010142m-83m8m-16m3 16,100,000
R95 - DG - 24 38010114m-72m12m-20m3 15,170,000
R95-ST14-3538010183m-64m6m-15.6m3 14,900,000
R - 150 -ES-04 380V7.553m-33m20m-38m3 17,380,000
R - 150 -ES-06380V1078m-48m20m-38m3 18,910,000
R - 150 -ES-08 380V15108m-72m20m-38m3 21,260,000
R - 150 -ES-10 380V20131m-91m20m-38m3 26,640,000
R - 150 -ES-11 380V25152m-10m20m-38m3 27,900,000
R - 150 -ES-15 380V30208m-123m20m-38m3 30,650,000

Sản phẩm liên quan:

Danh Mục