Bình tích áp AQUASYSTEM

 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAV750-750L

  01

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  43,020,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM AX24-24L

  01

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  9,410,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAV100-100L

  01

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  6,780,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAO24-24L

  01

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  1,790,000 
 • bình tích áp aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAS24-24L

  01

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  1,250,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VBV200-200L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  18,980,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VBV60-60L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  7,970,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VA35-35L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  2,650,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM AHX24-24L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  11,180,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VBV1500-1500L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  124,280,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VBV1000-1000L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  89,700,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VBV750-750L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  58,740,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VBV500-500L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  41,030,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAV60-60L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  4,000,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VBV100-100L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  12,400,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAV1500-1500L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  89,240,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAV1000-1000L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  67,030,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAV500-500L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  23,430,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAV300-300L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  14,730,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAV200-200L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  11,640,000 
 • bình tích áp Aquasystem

  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM VAO60-60L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  4,480,000 
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Giới thiệu bình tích áp Aquasystem

Aquasystem là thương hiệu bình tích áp của Italy nổi tiếng thế giới. Các sản phẩm bình tích áp của hãng rất phong phú và đa dạng với nhiều tính năng và hiệu quả vượt trội nên được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Vậy bình tích áp là gì? Có tác dụng như thế nào? Được ứng dụng ra sao? Ta hãy cùng tìm hiểu.

Bình tích áp là loại bình chứa có tác dụng nén áp suất để tích trữ năng lượng thủy lực. Do tích lũy năng lượng thủy lực nên bình tích áp được dùng để cung cấp năng lượng, cân bằng hệ thủy lực, bảo vệ an toàn cho các hệ thống máy móc thủy lực, máy bơm nước…

Bình tích áp có cấu tạo gồm 2 phần vỏ và lõi với phần vỏ làm bằng thép chịu lực, chịu được áp suất cao; phần lõi gồm 2 phần cơ bản với 1 phần bọc cao su (EPDM) sẽ chứa dầu thủy lực khi hoạt động liên thông với cửa dầu thủy lực vào-ra và 1 phần bao quanh chứa Nito với áp suất nhất định.

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại bình tích áp đến từ các nhà sản xuất như bình tích áp Varem, bình tích áp Aquasystem, bình tích áp Maro … trong đó bình tích áp Aquasystem là loại bình tích áp có chất lượng và giá cả hợp lý được nhiều người tiêu dùng tin dùng. Khi cần mua quý khách hàng cần tìm đến địa chỉ của các nhà phân phối đáng tin cậy để được tư vấn và phục vụ tốt nhất.

binh-tich-ap-aquasystem

Aquasystem – Thương hiệu bình tích áp hàng đầu Italy

Thiết kế và cấu tạo bình tích áp Aquasystem

Aquasystem là hãng sản xuất bình tích áp của Italy – 1 quốc gia thuộc nhóm G7. Do đó, điều đầu tiên có thể dễ nhận thấy rằng bình tích áp Aquasystem sẽ có chất lượng cao.

Vì đây là điều kiện tiên quyết cho các sản phẩm mang xuất xứ từ Italy. Và để hiểu rõ hơn bình tích áp Aquasystem dùng để làm gì, giá bao nhiêu, ở bài viết hôm nay, Thuận Hiệp Thành sẽ giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm này.

Mặc dù được định là dòng sản phẩm cao cấp nhưng về cơ bản, bình tích áp Aquasystem cũng có cấu tạo, thiết kế tương đồng như các đối thủ khác trên thị trường. Theo đó, bình tích áp Aquasystem có 2 bộ phận chính: vỏ bình và ruột bình. Vỏ bình tích áp Aquasystem có thể được làm bằng thép hoặc inox. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng của mình mà khách hàng có thể lựa chọn chất liệu khác nhau.

Bên trong lớp vỏ sẽ là ruột bình. Ruột bình tích áp Aquasystem được làm bằng cao su cao cấp, có khả năng chịu được lực nén tốt. Cùng với đó, chất liệu cao su này cũng không tác dụng với nguồn nước nên đảm bảo sẽ an toàn cho sức khoẻ người dùng.

Bên cạnh 2 bộ phận chính này thì bình tích áp Aquasystem còn có thêm các chi tiết như vòi bơm hơi, đồng hồ áp (tuỳ theo model), cổng kết nối đồng hồ áp. Đây là các chi tiết cũng khá quan trọng để tạo thành 1 bình tích áp hoàn chỉnh với hiệu quả sử dụng cao.

cau-tao-binh-tich-ap-aquasystem

cấu tạo bình tích áp Aquasystem

Công dụng và nguyên lý hoạt động bình tích áp Aquasystem

Không chỉ giống nhau về cấu tạo, thiết kế mà công dụng và nguyên lý hoạt động của bình áp Aquasystem cũng giống với các loại bình tích áp khác. Cụ thể, bình tích áp được dùng để ổn định, duy trì áp lực trên đường ống. Và công dụng này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kết hợp với máy bơm nước.

Theo đó, ở lần hoạt động đầu tiên, nước được bơm vào ruột bình tích áp. Lúc này, hơi ở giữa ruột bình và vỏ bình sẽ nén lại. Đến khi áp ở đường ống giảm xuống, lượng khí nén này sẽ giúp đẩy nước từ ruột bình ra. Và quá trình này cứ lặp đi, lặp lại theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Khi sử dụng bình tích áp Aquasystem, Quý khách cần định kỳ kiểm tra và bơm hơi cho bình. Tuỳ theo cỡ bình, nhu cầu sử dụng mà sẽ có quy định cho lượng hơi bơm vào. Nếu trong quá trình sử dụng, ruột bình có bị hư hỏng, Quý khách hoàn toàn có thể mua phụ kiện này để thay thế.

cong-dung-binh-tich-ap-aquasystem

Hình ảnh nhà máy sản xuất bình tích áp Aquasystem

Bảng giá bình tích áp Aquasystem 2024

 • Bảng giá bình tích áp Aquasystem áp dụng từ tháng 01/2024
 • Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Liên hệ để nhận báo giá chiết khấu 25% 
STTSản phẩmThể tích - Áp lựcGiá bán lẻ
1Aquasystem ahx24-24l24L - 10 Bar11,180,000 đ
2Aquasystem ax24-24l24L - 10 Bar9,410,000 đ
3Aquasystem vao24-24l24L - 10 Bar1,790,000 đ
4Aquasystem vas24-24l24L - 10 Bar1,250,000 đ
5Aquasystem va35-35l35L - 10 Bar2,650,000 đ
6Aquasystem vao60-60l60L - 10 Bar4,480,000 đ
7Aquasystem vav100-100l100L - 10 Bar6,780,000 đ
8Aquasystem vav200-200l200L - 10 Bar11,640,000 đ
9Aquasystem vav300-300l300L - 10 Bar14,730,000 đ
10Aquasystem vav500-500l500L - 10 Bar23,430,000 đ
11Aquasystem vav1000-1000l1000L - 10 Bar67,030,000 đ
12Aquasystem vbv1000-1000l1000L - 10 Bar89,700,000 đ
13Aquasystem vav1500-1500l1500L - 10 Bar89,240,000 đ
14Aquasystem vbv1500-1500l1500L - 10 Bar124,280,000 đ
15Aquasystem vav60-60l60L - 16 Bar4,000,000 đ
16Aquasystem vbv100-100l100L - 16 Bar12,400,000 đ
17Aquasystem vbv200-200l200L - 16 Bar18,980,000 đ
18Aquasystem vbv500-500l500L - 16 Bar41,030,000 đ
19Aquasystem vbv750-750l750L - 16 Bar58,740,000 đ
20Aquasystem vav750-750l750L - 16 Bar43,020,000 đ
bình tích áp Aquasystem

Hình bình tích áp Aquasystem do hãng cung cấp

Mua bình tích áp Aquasystem chính hãng ở đâu

Tại website: maybomhangphu.com Kênh bán hàng trực tuyến chính thức của Công Ty Thuận Hiệp Thành. Đến maybomhangphu.com để mua bình tích áp Aquasystem chính hãng. Với giá ưu đãi nhất và sự tư vấn nhiệt tình nhất từ chúng tôi

THUẬN HIỆP THÀNH – PHÂN PHỐI BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

 • Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • Điện thoại: (028).6268.9539 – (028).6266.0466 – (028).3752.8877
 • Email: maybomhangphu@gmail.com
 • Website: https://maybomhangphu.com/

Sản phẩm liên quan:

error:

Danh Mục