Máy bơm nước Mastra

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 7.5kw / 10HP 380V

  Mã SP: MotoR 7.5 / 10HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 5.5 kw / 7.5HP 380V

  Mã SP: MotoR 5.5 / 7.5HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 4.0 / 5.5HP 380V

  Mã SP: MotoR 4.0 / 5.5HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 3.0 / 4HP 380V

  Mã SP: MotoR 3.0 / 4HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 2.2 / 3HP 220V-380V

  Mã SP: MotoR 2.2 / 3HP 220V-380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 1.5 / 2HP 220V-380V

  Mã SP: MotoR 1.5 / 2HP 220V-380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 1.1 / 1.5HP 220V-380V

  Mã SP: MotoR 1.1 / 1.5HP 220V-380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng VC-16

  Mã SP: Guồng VC16

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng VC-12

  Mã SP: Guồng VC-12

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng DF-24

  Mã SP: Guồng DF-24

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng DF-20

  Mã SP: Guồng DF-20

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng MA-28

  Mã SP: Guồng MA-28

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 15

  Mã SP: R – 150 – ES – 15

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  30,650,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 11

  Mã SP: R – 150 – ES – 11

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  27,900,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 10

  Mã SP: R – 150 – ES – 10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  26,640,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 08

  Mã SP: R – 150 – ES – 08

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  21,260,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 06

  Mã SP: R – 150 – ES – 06

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  18,910,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – MA – 28

  Mã SP: R95 – MA – 28

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  15,170,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – DF – 24

  Mã SP: R95 – DF – 24

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  10,630,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – DF – 20

  Mã SP: R95 – BF – 20

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  9,100,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – VC – 12

  Mã SP: R95 – VC – 12

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  4,750,000 
 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 6inch Guồng ES-15

  Mã SP: Guồng ES-15

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc,

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 6inch Guồng ES-11

  Mã SP: Guồng ES-11

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 6inch Guồng ES-10

  Mã SP: Guồng ES-10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

Máy bơm mastra mua ở đâu giá tốt?

Máy bơm mastra thương hiệu sản xuất dựa trên công nghệ của Mỹ -Italy. Nhà máy sản xuất máy bơm chuyên nghiệp hàng đầu, chứng nhận ISO 9001 tại Trung Quốc. Sản phẩm cung ứng rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của mọi nhà.

Bạn đang tìm kiếm các dòng máy bơm mastra với mức giá hợp lý?

Nhấc máy, nhấn số: 0912 749 347 – 08 6266 0376 – công ty TNHH MTV Hằng Phú và liên hệ ngay với chúng tôi.

Chắc chắn bạn sẽ có được mức giá tốt nhất với sản phẩm tốt nhất.

may bom mastra

Hằng Phú chuyên cung cấp các loại máy bơm Mastra chính hãng được sản xuất tại Trung Quốc theo công nghệ Mỹ – Italy. Đạt chuẩn ISO 9001. Sản phẩm chất lượng được tất cả mọi người tin dùng.

Tất cả sản phẩm Hằng Phú cung cấp đều hội tụ đầy đủ các điều tuyệt vời sau:

Đa dạng về chủng loại, rõ ràng về chất lượng

Chỉ cần bước đến và nhìn ngắm các sản phẩm máy bơm Mastra được Hằng Phú cung cấp. Bạn sẽ bị choáng ngợp ngay tư cài nhìn đầu tiên. Vô số loại sản phẩm với công dụng khác nhau được xếp gọn gàng ngăn nắp: máy bơm nước sạch, bơm nước thải nước bẩn, bơm cao áp, bơm mài mòn, bơm vườn, bơm dân dụng, bơm thuỷ lợi, bơm công nghiệp. Tất cả đều được kiểm định rõ ràng bởi cơ quan kiểm định chất lượng ở Việt Nam.

Chỉ cần nghe sơ qua về các sản phẩm, bạn sẽ bị thuyết phục ngay vì những tiêu chuẩn cao ngất. Máy bơm nước sạch: vận hành tốt độ cao, công suất lớn siêu tiết kiệm. Máy bơm dân dụng: nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Máy bơm công nghiệp: công xuất cao, vận hành nhanh chóng, mạnh mẽ đủ đáp ứng cho hệ thống lớn…

may bom mastra

Giá cả tối thiểu, tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng

Mỗi chiếc máy bơm Mastra được Hằng Phú bán ra đều xác định với mức giá tối thiểu. Không quá cao và đáp ứng tối đa nhu cầu tiết kiệm của người tiêu dùng. Chỉ cần từ 1.7 triệu đến 13 triệu là bạn có thể sở hữu ngay một chiếc máy bơm theo đúng nhu cầu của mình. Quá hời cho bạn! Khi mà những chiếc máy bơm nước cùng loại ngoài kia vô cùng đắt đỏ.

Chăm sóc tối đa, bảo hành tốt nhất

Hằng Phú cam kết bảo hành 12 tháng với máy bơm mastra bán ra.

Giao hàng miễn phí cho tất cả khách hàng ở ngoại thành.

Lấy giá tối thiểu cho khách hàng ở vùng ngoại thành.

Sản phẩm đã sắp hết, liên hệ ngay để bạn không phải ra về tay không:cấu tạo, ưu điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của máy bơm Mastra là gì | tìm địa chỉ đại lý nhà phân phối mua bán máy bơm nước Mastra uy tín ở đâu | bảng báo giá máy bơm Mastra chính hãng giá rẻ tại tphcm | may bom nuoc Mastra


Danh Mục