Máy nén khí SWAN

 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG CAO ÁP SWAN HWP-4150

  MÃ : HWP-4150

  Gía chưa bao gồm VAT

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng cao nhất 12 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  •  Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG CAO ÁP SWAN HVP-215

  MÃ : HVP-215

  Giá chưa bao gồm VAT

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng cao nhất 16 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  •  Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG CAO ÁP SWAN HWP-310

  MÃ : HWP-310

  Gía chưa bao gồm VAT

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng cao nhất 16 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  •  Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG CAO ÁP SWAN HWP-307

  MÃ : HWP-307

  Giá chưa bao gồm VAT

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng cao nhất 16 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  •  Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG CAO ÁP SWAN HVP-205

  MÃ : HVP-205

  Giá chưa bao gồm VAT

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng cao nhất 16 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  •  Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG CAO ÁP SWAN HVP-203

  MÃ : HVP-203

  Giá chưa bao gồm VAT

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng cao nhất 16 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  •  Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THÁP ÁP SWAN SVP-220

  MÃ : SVP-220

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  Giá chưa bao gồm VAT

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng 8 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  • Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn.
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THÁP ÁP SWAN SWP-415

  MÃ : SWP-415

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  Giá chưa bao gồm VAT

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng 8 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  • Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn.
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THÁP ÁP SWAN SWP-310

  MÃ : SWP-310

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  Giá chưa bao gồm VAT

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng 8 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  • Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn.
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THÁP ÁP SWAN SWP-307

  MÃ : SWP-307

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  Giá chưa bao gồm VAT

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng 8 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  • Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn.
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THÁP ÁP SWAN SVP-205

  MÃ : SVP-205

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  Giá chưa bao gồm VAT

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng 8 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  • Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn.
 • MÁY NÉN KHÍ

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THÁP ÁP SWAN SVP-203

  MÃ : SVP-203

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  Giá chưa bao gồm VAT

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng 8 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  • Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn.
 • máy nén khí

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THÁP ÁP SWAN SVP-202

  MÃ : SVP-202

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  Giá chưa bao gồm VAT

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng 8 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  • Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn.
 • máy nén khí

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THÁP ÁP SWAN SVP-202

  MÃ : SVP-202

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  Giá chưa bao gồm VAT

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng 8 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  • Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn.
 • máy nén khí

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THÁP ÁP SWAN SVP-201

  MÃ : SVP-201

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  Giá chưa bao gồm VAT

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng 8 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  • Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn.
 • máy nén khí

  MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THÁP ÁP SWAN SVP-212

  MÃ : SVP-212

  XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG

  Giá chưa bao gồm VAT

  TÍNH NĂNG:

  • Áp lực sử dụng 8 kg/cm2.
  • Tuổi thọ sử dụng dài
  • Vận hành được 24 giờ đồng hồ.
  • Hệ thống lọc dầu bôi trơn hiệu quả dài.
  • Bảng điều khiển thông minh
  • Lượng khí ra cao, nâng cấp bình khí lớn.
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Tổng quan về máy nén khí Swan

SWAN là thương hiệu sản xuất và cung ứng các loại máy nén khí đến từ Đài Loan. Thành lập từ năm 1956 với khởi đầu bằng việc thiết kế, chế tạo, đúc và gia công các linh kiện của máy nén khí. Cho đến hôm nay, SWAN đã từng bước phát triển vững mạnh, đầu tư kỹ lưỡng vào từng công nghệ, kỹ thuật do đó đã tạo nên một chiếc máy nén khí đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng hoàn toàn mọi nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng. Máy nén khí SWAN là hàng nhập khẩu trực tiếp, đầy đủ giấy tờ CO/CQ hợp lệ và có thời gian bảo hành chính hãng trong 12 tháng kể từ ngày quý khách mua hàng.

Máy nén khí SWAN trải qua hơn 50 năm đã đạt được khá nhiều thành tích đáng ghi nhận, nổi bật chính là đạt chứng chỉ chất lượng TUV ISO 9001 và chứng nhận CE – Đức. Dựa vào những điều này đã phần nào chứng minh được vị thế của thương hiệu máy nén khí SWAN trên thị trường máy nén khí đang lớn mạnh như hiện nay.

Các dòng máy nén khí Swan và những ưu điểm

Máy nén khí SWAN chuyên sản xuất và cung ứng các chủng loại chủ đạo như dòng bơm hơi piston có dầu, dòng nén khí piston không dầu, dòng nén khí piston thiết kế vỏ cách âm – chống ồn cực tốt, dòng nén khí trục vít có dầu và không dầu,…. Cùng với các loại linh, phụ kiện dùng sửa chữa, thay thế cho máy nén khí khi gặp sự cố hư hỏng, cháy nổ.

Với việc đầu tư kỹ lưỡng, chỉnh chu trong từng khâu chế tạo, sản xuất, cho nên SWAN đã vươn tầm sang các nước thuộc Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Đại Dương và cả Châu Á. Đặc biệt, năm 2002 tại Việt Nam, thương hiệu máy nén khí SWAN đã thành lập hẳn hoi một nhà máy sản xuất chuyên về chế tạo, gia công dòng máy nén khí piston. Điều này mang đến nhiều hơn lợi ích cho người dùng, tiết giảm tối đa chi phí mua máy cũng như chế độ bảo hành, bảo trì máy cũng trở nên đơn giản, nhanh chóng hơn.

Ở khu vực miền Nam Việt Nam, máy nén khí mang thương hiệu SWAN được đông đảo khách hàng đón nhận và ưu tiên chọn lựa. Bởi những lý do khách quan như: sự đa dạng về dải công suât, hiện có các mức công suất từ 1/2Hp cho đến 20Hp. Có 2 loại áp mà máy nén khí SWAN đang sản xuất, đó là loại piston thấp áp (8kg) và loại piston cao áp (16kg), lưu lượng thấp nhất sẽ ở mức 58L và cao nhất lên đến 3000L. Đây chính là những điểm quan trọng để khách hàng dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp cho mục đích sử dụng của mình. Một lý do không thể không nhắc đến khi sử dụng máy nén khí SWAN, đó chính là mỗi sản phẩm được nhà sản xuất thiết kế luôn chú trọng về độ bền cao với dây curoa tự điều chỉnh chế độ làm việc và trang bị một hệ thống cách âm chuyên biệt giúp máy giảm tối đa độ ồn, hạn chế ảnh hưởng người xung quanh, an toàn cho người dùng.

Máy nén khí SWAN được ưa chuộng nhiều cũng một phần vì có khả năng ứng dụng thực tiễn phong phú. Về đặc thù, có thể hiểu nom na thì máy nén khí SWAN được sử dụng nhiều nhất trong các ngành công nghiệp như in ấn, bao bì, dệt, gỗ, thực phẩm,… Hơn nữa, sản phẩm của SWAN còn phục vụ tối đa cho các hệ thống ngành công nghiệp cần sử dụng khí nén ở áp suất cao để vận hành các loại thiết bị máy móc khác nhau.

Đại lý phân phối máy nén khí Swan chính hãng

Qúy khách hàng có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về mỗi sản phẩm máy nén khí của thương hiệu SWAN, vui lòng đến với công ty Thuận Hiệp Thành. Chúng tôi là nhà phân phối chính thức của các thương hiệu máy nén khí đến từ Châu Á, trong đó có SWAN. Quý khách có thể mua được sản phẩm bằng nhiều hình thức khác nhau mà không lo mất nhiều chi phí đi lại. Cụ thể như ở khu vực Tp.HCM, quý khách hàng có thể đến trực tiếp showroom, kho hàng của Thuận Hiệp Thành để trải nghiệm sản phẩm thực và chọn lựa máy nén khí thích hợp. Còn những vị khách hàng ở xa, không có khả năng đi lại nhiều, có thể chọn lựa sản phẩm máy nén khí SWAN thông qua các website bán hàng trực tuyến của công ty hoặc thông qua các kênh bán hàng thị trường ở từng khu vực. Việc mua hàng qua mỗi hình thức này đều có mức giá thành tương đối giống nhau, các chế độ ưu đãi hay chính sách về giá cũng như nhau, do đó khách hàng hoàn toàn tin tưởng về chọn lựa của mình. Công ty Thuận Hiệp Thành luôn có nhiều ưu đãi, chiết khấu cao về giá cho khách hàng mua số lượng lớn hoặc khách hàng là đại lý, chi nhánh, nhà thầu, dự án, công trình.

error:

Danh Mục