• BOM CHIM NUOC THAI EVAK EF

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EVAK EF-5.05

  Mã SP: EF-5.05

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

  3,480,000 
 • BOM CHIM NUOC THAI CANH CAT EVAK EC

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT EVAK EC-5.05

  Mã SP: EC-5.05

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

  4,490,000 
 • BOM CHIM NUOC THAI INOX EVAK EWS

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TOÀN THÂN INOX 316 EWS-5.05

  Mã SP: EWS-5.05

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

  8,980,000 
 • BOM CHIM NUOC THAI EVAK EUT

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI THÂN GANG ĐÚC EUT-5.05

  Mã SP: EUT- 5.05

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

  4,200,000 
 • Máy Bơm Chìm Sục Khí EJ 5,20 2HP/220V

  Mã SP: EJ 5,20 2HP/220v

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải và kích khí oxy…

 • MÁY KHUẤY CHÌM EVAK EM- 5.20

  MÃ : MÁY KHUẤY CHÌM EVAK EM- 5.20

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

 • MÁY KHUẤY CHÌM EVAK EM- 5.10

  MÃ : MÁY KHUẤY CHÌM EVAK EM- 5.10

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EUS 5,05 0,5HP

  Mã SP: EUS  5,05 0,5HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EUS 510 1HP

  Mã SP: EUS  5,10 1HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EUS 5.20 2HP

  Mã SP: EUS 5,20 2HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EW 5,05A 0,5HP

  Mã SP: EW 5,05A 0,5HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EW 5.05 0.5HP

  Mã SP: EW 5,05 0,5HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EW 5,10 1HP

  Mã SP: EW 5,10 1HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EW 5,10A 1HP

  Mã SP: EW 5,10A 1HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EW 5,20 2HP

  Mã SP: EW 5,20 2HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EW 5,30 3HP

  Mã SP: EW 5,30 3HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EW 5,50E 5HP

  Mã SP: EW 5,50E 5HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EW 5,75 7,5HP

  Mã SP: EW 5,75 7,5HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải HIPPO 75 0,75HP

  Mã SP: HIPPO 75 0,75HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải HIPPO 100 1HP

  Mã SP: HIPPO 100 1HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải HIPPO 150 1,5HP

  Mã SP: HIPPO 150 1,5HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải …

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải HIPPO 200 2HP

  Mã SP: HIPPO 200 2HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải và kích khí oxy…

 • may bom evak

  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ESV -5.02 0,2HP

  Mã SP: ESV 5-02 0,2HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải và kích khí oxy…

 • may bom evak

  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ESV-5.03 0,3HP

  Mã SP: ESV-5.03 0,3HP

  Xuất xứ: TAIWAN

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, thông khí xử lý nước thải và kích khí oxy…

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Ứng dụng của máy bơm Evak

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sản xuất công nghiệp ngày càng tăng cao dẫn đến hàng ngày có hàng ngàn mét khối nước thải ra gây ảnh hưởng tới đời sống của con người đồng thời gây ô nhiễm môi trường sống dẫn đến bệnh tật, ngộ độc thực phẩm… Các nhà sản xuất đã phát minh ra một loại máy bơm nước có khả năng xử lý hệ thống nước thải cũng như giúp thoát nước thải từ các nhà máy, các công trình được sạch sẽ, gọn gàng.

Bơm chìm nước thải là dạng máy bơm hút dung dịch nước thải, nước bẩn, nước cặn bã và với thân bơm bằng inox nên có thể đặt loại máy này chìm hẳn trong dung dịch chất lỏng có khả năng ăn mòn. Máy bơm chìm hút nước thải chính là dạng cao cấp hơn của máy bơm nước thông thường.

Ngày càng nhiều hãng máy bơm cho sản xuất ra loại máy bơm độc đáo này như Ebara, Pentax, Zenit, NTP, APP, Wilo. Bên cạnh những hãng máy bơm quen thuộc, máy bơm chìm hút nước thải còn được sản xuất bởi những hãng máy bơm tiềm năng khác như Evak, Evergush, DAB, HCP… Trong số đó, hãng máy bơm Evak là hãng máy bơm giàu tiềm năng chuyên sản xuất các loại máy bơm chìm nước thải đến từ Đài Loan dựa trên ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất.

may bom evak

Cũng như mọi loại máy bơm chìm hút nước thải khác, máy bơm chìm hút nước thải Evak có khả năng làm việc trong môi trường chất thải, hóa chất cặn bã nên nó có kết cấu rất bền chắc so với các loại máy bơm trên cạn khác. Do dòng bơm này chìm sâu trong nước thải nên thân máy bơm được thiết kế kín nước và có độ bền cực tốt. Một khi thân máy bơm chìm hút nước thải bị hở thì đến lúc bạn phải thay máy bơm khác.

Trên đây là những ưu điểm và nhược điểm của máy bơm chìm hút nước thải Evak nói riêng và máy bơm chìm nước thải nói chung. Khi bạn chọn máy bơm chìm nước thải Evak để sử dụng hãy qua tâm tới công suất, lưu lượng, bơm dung dịch chất lòng có ăn mòn hay không để có lựa chọn phù hợp.

Hãy chọn mua máy bơm Evak vì lợi ích của bạn và gia đình bạn. Đây là sản phẩm hội đủ tính năng mà bạn cần hơn nữa nó lại có giá thành hợp lý giúp bạn tiết kiệm được một khỏa chi phí không nhỏ.

Bạn hãy liên hệ ngay công ty TNHH MTV Hằng Phú để được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và giao hàng tận nơi. Ngoài sản phẩm máy bơm Evak, Công ty Hằng Phú còn cung cấp các loại máy bơm nước chính hãng khác nên khi có nhu cầu mua máy bơm hãy liên hệ để được tư vấn và biết giá cả các loại máy bơm bạn cần nhé!cấu tạo, ưu điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của máy bơm Evak là gì | tìm địa chỉ đại lý nhà phân phối mua bán máy bơm nước Evak uy tín ở đâu | bảng báo giá máy bơm Evak chính hãng giá rẻ tại tphcm | may bom nuoc Evak


error:

Danh Mục