Máy Bơm Tự Mồi PEDROLLO

 • BƠM Tự mồi đầu JET 2 họng hút PEDROLLO(cánh đồng) JWDm 1A/20-4″ (HÚT SÂU 15M)

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM Tự mồi đầu JET 2 họng hút PEDROLLO(cánh đồng) JWDm 1B/20-4″ (HÚT SÂU 15M)

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI PLURIJET PEDROLLO (norly) PLURIJETm 4/100M 1HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI PLURIJET PEDROLLO (norly) PLURIJETm 4/80 0.85HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET (INOX) PEDROLLO (cánh norly) JCRm 15M 1.5HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET (INOX) PEDROLLO (cánh norly) JCRm 15H 1.5HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET (INOX) PEDROLLO (cánh inox/norly) JCRm 1A-N 0.85HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET (INOX) PEDROLLO (cánh inox/norly) JCRm 1C-N 0.5HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET PEDROLLO (CÁNH TECHNOPOLYMER/INOX/ĐỒNG) JSWm 3BL 2 HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET PEDROLLO (CÁNH TECHNOPOLYMER/INOX/ĐỒNG) JSWm 2C 1 HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET PEDROLLO (CÁNH TECHNOPOLYMER/INOX/ĐỒNG) JSWm 2C 1 HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET PEDROLLO (CÁNH TECHNOPOLYMER/INOX/ĐỒNG) JSWm 1A 0.85 HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET PEDROLLO (CÁNH TECHNOPOLYMER/INOX/ĐỒNG) JSWm 1C-N 0.5 HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET PEDROLLO (CÁNH TECHNOPOLYMER/INOX/ĐỒNG) JSWm 1B 0.75 HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET PEDROLLO JSWm 1CX-N 0.5 HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET PEDROLLO (CÁNH TECHNOPOLYMER/INOX/ĐỒNG) JSWm 1C-X 0.5 HP

  Sử dụng cho gia đình có dùng nước bằng cách hút nước từ giếng, suối, nước máy, hồ chứa, bồn chứa, hồ bơi, những công trình kiến trúc liên quan đến nước. thích hợp cho ngành nước kết hợp với bộ áp suất nhỏ dùng để tưới vườn và giao khoán

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Giới thiệu một số mẫu máy bơm tự mồi Pedrollo 
Máy bơm tự mồi ( máy bơm tự hút ) là dòng máy bơm thông dụng nhất trên thị trường máy bơm nước Việt Nam hiện nay. Máy bơm tự mồi mang đến sự tiện lợi, an toàn cho người sử dụng. Với sự tiện lợi đó, dòng máy bơm này đang rất được ưa chuộng, công nghệ tự mồi cũng dần được áp dụng cho nhiều dòng máy bơm khác. Tuy nhiên, mỗi nhà sản xuất sẽ cho ra một sản phẩm với chất lượng, giá cả khác nhau. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến Quý khách một thương hiệu “mới nổi” nhưng đang chiếm được sự tin dùng của rất nhiều người tiêu dùng. Đó là dòng máy bơm tự mồi Pedrollo.

Pedrollo là thương hiệu sản xuất máy bơm nổi tiếng thế giới của Italia. Sản phẩm của Pedrollo rất đa dạng nhưng tại thị trường Việt Nam, Pedrollo nổi tiếng với dòng máy bơm tự mồi.


Ưu điểm của máy bơm tự mồi Pedrollo
Trước hết, cùng tìm hiểu về mẫu máy bơm Pedrollo. Đây là mẫu máy bơm thường được ứng dụng trong việc bơm nước từ giếng, nguồn nước máy, suối, sông… đến bồn chứa. Ưu điểm lớn nhất của mẫu máy bơm này chính là có thể tự mồi nước ngay cả trong trường hợp thiếu không khí.

Một mẫu máy bơm tự mồi khác là mẫu máy bơm đầu Jet 2 họng hút. Mẫu máy bơm này được thiết kế cánh hở nên không chỉ hút được nước sạch mà còn có thể dùng để hút nước có lẫn tạp chất, rất tiện lợi và tiết kiệm.

Cũng là một mẫu máy bơm tự mồi là máy bơm tự mồi JCR. Cũng giống như các mẫu máy bơm cùng loại, mẫu này thể hút được chất lỏng có nhiệt độ từ 10 – 400C. Đặc biệt, máy bơm này có thiết kế đầu inox, mang đến sự chắc chắn, bền bỉ, bảo vệ động cơ bên trong hoạt động tốt.

Tất cả các mẫu máy bơm nước của Pedrollo đều được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất (Italia) nên chất lượng luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, máy bơm Pedrollo được thiết kế nhỏ, gọn dễ dàng di chuyển, lắp đặt, dễ sử dụng.

Tại Việt Nam, công ty TNHH MTV Hằng Phú là đại lý phân phối máy bơm nước Pedrollo. Khi mua sản phẩm của chúng tôi, bên cạnh việc chất lượng luôn được đảm bảo thì Quý khách còn được nhận nhiều ưu đãi khác như giá cả tốt (cho cả bán lẻ và sỉ), giao hàng miễn phí và đặc biệt là bảo hành tận nơi. Với dịch vụ này, Quý khách không phải lo lắng khi máy bơm bị trục trặc, nhân viên kỹ thuật sẽ đến tận nơi để kiểm tra, sửa chữa, rất tiện lợi và an toàn. Quý khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH MTV Hằng Phú

Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, phường An Lạc, Quận Bình Tân


cấu tạo, ưu điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của máy bơm tự mồi pedrollo là gì | tìm địa chỉ đại lý nhà phân phối mua bán máy bơm nước tự mồi pedrollo uy tín ở đâu | bảng báo giá máy bơm tự mồi pedrollo chính hãng giá rẻ tại tphcm | may bom tu moi pedrollo

error:

Danh Mục