Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 2 Inch Cánh Nhựa 2VRM1/44-0.37 (1 PHA)

  01

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  3,600,000 
 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 2 Inch Cánh Nhựa 2VRM1/33-0.25 (1 PHA)

  01

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  3,230,000 
 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP05-08 1 PHA

  01

  Mã SP: 4SP05-08

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  4,210,000 
 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 6 Inch Cánh Inox 6SP60-08 (3 Pha)

  Mã SP:  6SP60-08

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 6 Inch Cánh Inox 6SP60-06 (3 Pha)

  Mã SP:  6SP60-06

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 6 Inch Cánh Inox 6SP46-07 (3 Pha)

  Mã SP:  6SP46-07

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 6 Inch Cánh Inox 6SP46-05 (3 Pha)

  Mã SP:  6SP46-05

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 6 Inch Cánh Inox 6SP30-08 (3 Pha)

  Mã SP:  6SP30-08

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 6 Inch Cánh Inox 6SP30-06 (3 Pha)

  Mã SP:  6SP30-06

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP14-25 3 PHA

  Mã SP: 4SP14-25

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP14-18 3 PHA

  Mã SP: 4SP14-18

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  16,200,000 
 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP14-13 3 PHA

  Mã SP: 4SP14-13

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP14-10 3 PHA

  Mã SP: 4SP14-10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  10,300,000 
 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP14-07 3 PHA

  Mã SP: 4SP14-07

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP08-10 3 PHA

  Mã SP: 4SP08-10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP05-17 3 PHA

  Mã SP: 4SP05-17 

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP14-07 1 PHA

  Mã SP: 4SP14-07

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP08-10 1 PHA

  Mã SP: 4SP08-10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP05-17 1 PHA

  Mã SP: 4SP05-17

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP08-07 1 PHA

  Mã SP: 4SP08-07

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  6,083,000 
 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 4 Inch Cánh Inox 4SP05-12 1 PHA

  Mã SP: 4SP05-12

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  5,090,000 
 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 6 Inch Cánh Nhựa 6S45/9 (3 Pha – Lưu Lượng Lớn)

  Mã SP:  6S45/9

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 6 Inch Cánh Nhựa 6S45/7 (3 Pha – Lưu Lượng Lớn)

  Mã SP:  6S45/7

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn VERATTI

  Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 6 Inch Cánh Nhựa 6S45/5 (3 Pha – Lưu Lượng Lớn)

  Mã SP:  6S45-5

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7
may-bom-hoa-tien-veratti

Hình ảnh máy bơm hỏa tiễn Veratti tại kho hàng Thuận Hiệp Thành

Bảng giá bơm hỏa tiễn Veratti

 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)
 • Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
 • Liên hệ để nhận báo giá và mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
MODEL CŨ
VERATTI
MODEL MỚI
MARO
CÔNG SUẤT (HP)SỐ CÁNH QUẠTĐƯỜNG KÍNH HỌNG XẢĐIỆN ÁP LƯU LƯỢNG (M3/H)CỘT ÁP H(m) GIÁ BÁN
CHƯA VAT (VNĐ)
2VRM1/33-0.251/33321220V0.5-1.628-2 3,230,000
2VRM1/44-0.371/24421220V0.5-1.637-2 3,600,000
3VRM2.5/21-0.753MRM2.5/21-0.7512142220V0.6-3.375-38 3,790,000
3VRM2.5/30-1.1 23042220V0.6-3.3116-50 4,200,000
4VRM4/8-0.751849220V1.2-6.052-18 3,380,000
4VRM6/11-1.11.51160220V1.2-9.665-9 3,750,000
4VRM8/11-1.54MRM8/11-1.521160220V1.2-10.862-11 4,350,000
4VRM6/14-1.54MRM6/14-1.521460220V1.2-9.685-13 4,350,000
4MRM4/16-1.521649220V1.2-6.0105-36 4,350,000
4VRM16/9-2.23960380V6-2242-13 5,550,000
4VRM8/15-2.231560220V1.2-10.884-8 5,550,000
4MRM4/22-2.232260220V1.2-6.0144-49 5,550,000
4VR8/11-1.521160380V1.2-10.862-11 4,350,000
4VR6/14-1.521460380V1.2-9.685-13 4,350,000
4VR16/9-2.23960380V6-2242-13 5,550,000
4MR10/13-2.231360380V1.8-14.477-7 5,550,000
4VR8/15-2.231560380V1.2-10.884-8 5,550,000
4VR16/12-3.041260380V6-2258-5 7,800,000
4VR10/18-3.041860380V1.8-14.4107-9 7,800,000
4MR16/16-4.05.51660380V6-2277-29 9,410,000
4VR10/23-4.04MR10/23-4.05.52360380V1.8-14.4136-12 9,410,000
4VR16/20-5.54MR16/20-5.57.52060380V6-22104-38 12,210,000
4VR10/28-5.57.52860380V1.8-14.4166-14 12,210,000
4VR16/25-7.5102560380V6-22130-48 14,850,000
4VR16/28-7.5102860380V6-21132-11 14,850,000
6VR45/04-5.57.5490380V20-5545-24 15,740,000
6VR30/04-5.57.5490380V5-4350-5 15,740,000
6VR30/06-7.510690380V5-4376-6 17,370,000
6VR45/07-1115790380V6-6088-23 19,500,000
4SP05-081860220V3.0-6.042-24 4,210,000
4SP05-121.51260220V3.0-6.061-34 5,090,000
4SP08-071.5760220V3.6 - 10.835 -16 6,080,000
4SP14-1041060380V6.0-18.061-28 10,300,000
46SP30-068690380V18-4256-17 15,000,000
46SP30-0810890380V18-4273-18 17,000,000

Sản phẩm liên quan:

error:

Danh Mục