Máy bơm chìm hút bùn

 • Máy bơm chìm hút bùn Mastra MAF-2200P

  Máy bơm chìm hút bùn Mastra MAF-2200P

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Bơm hố móng, bơm cát, bơm bùn tuần hoàn, bơm nước mặn.

 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-150T

  MÃ : EFS-150T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-100T

  MÃ : EFS-100T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-75T

  MÃ : EFS-75T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-50T

  MÃ : EFS-50T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-30T

  MÃ : EFS-30T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-20T

  MÃ : EFS-20T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-20

  MÃ : EFS-20

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-10(T)

  MÃ : EFS-10(T)

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-05T

  MÃ : EFS-05T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-75T

  MÃ : EFD-75T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSH dùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFSD-50T

  MÃ : EFSD-50T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSH dùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFSD-30T

  MÃ : EFSD-30T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSHdùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-20T

  MÃ : EFD-20T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSHlà loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSHdùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-20

  MÃ : EFD-20

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSH dùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-10A

  MÃ : EFD-10A

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSHlà loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSHdùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-10(T)

  MÃ : EFD-10(T)

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSHlà loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSHdùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-05

  MÃ : EFD-05

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSHlà loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSH dùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-150T

  MÃ : EF-150T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-100T

  MÃ : EF-100T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-75T

  MÃ : EF-75T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-50T

  MÃ : EF-50T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-30T

  MÃ : EF-30T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-20T

  MÃ : EF-20T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Máy bơm chìm hút bùn là gì?

Máy bơm chìm hút bùn Là dòng máy bơm chìm được thiết kế đặc biệt để hoạt động dưới nước và có khả năng hút nhiều loại chất lỏng có tính axit, tính ăn mòn cao như bùn, chất thải và tạp chất. Với khả năng này, máy bơm chìm hút bùn là một công cụ vô cùng quan trọng trong việc xử lý nước thải, làm sạch môi trường và nhiều ứng dụng khác.

bơm chìm hút bùn

Đặc điểm bơm chìm hút bùn

Điểm đặc biệt của máy bơm chìm hút bùn là khả năng hoạt động hoàn toàn dưới nước và hút được chất lỏng từ các môi trường khác nhau mà không gây tắc nghẽn đường ống. Với vật liệu chế tạo chuyên dụng như inox, thép chống gỉ, máy bơm này có độ bền và hiệu suất cao trong môi trường khắc nghiệt.

Máy bơm chìm hút bùn thường được lắp đặt chìm sâu. Có thể hoạt động và hút được hoàn toàn dưới bùn, trong các giếng, bồn, bể chứa hoặc môi trường của ứng dụng cần xử lý. Có hai phiên bản chính của máy bơm này là đơn tầng cánh và đa tầng cánh, trong đó đa tầng cánh là phiên bản phổ biến nhất.

Ngoài ra, máy bơm chìm hút bùn còn có một biến thể khác được gọi là bơm chìm trục đứng. Thiết bị này chỉ chìm một phần thân bơm, với động cơ được gắn trên bệ cách khỏi phần chất lỏng. Điều này tạo ra sự linh hoạt trong việc lắp đặt và sử dụng trong các ứng dụng đặc biệt.

Những thương hiệu bơm chìm hút bùn nổi tiếng

Tại Việt Nam, hiện có các thương hiệu sản xuất bơm chìm hút bùn như Tsurumi của Nhật, APP – NTP – HCP – Grampus và Evergush của đài Loan.

Ứng dụng của máy bơm chìm hút bùn

Máy bơm chìm hút bùn là một công cụ đặc biệt được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ vào cấu trúc độc đáo và những ưu điểm nổi bật của nó:

Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt

Được sử dụng để xử lý nước thải sinh hoạt cho các gia đình, chung cư, khách sạn có quy mô nhỏ. Đặc biệt, các dòng máy hút bùn mini, có công suất thấp, phù hợp với nhu cầu của các hộ gia đình.

Hệ Thống Thoát Nước Thải

Bơm chìm hút bùn được tích hợp trong hệ thống thoát nước thải của các công ty môi trường, cụm công nghiệp, và nhà máy để xử lý chất thải hiệu quả.

Nạo Vét Bùn và Đất

Được sử dụng để nạo vét bùn và đất cho các ao hồ, trang trại cá. Việc này rất quan trọng để tạo môi trường sống lý tưởng cho các sinh vật sinh trưởng và phát triển.

Hút Bùn Hố Móng trong Xây Dựng

Sử dụng để hút bùn hố móng cho các công trình xây dựng, dự án. Với khả năng đặt vào những vị trí tùy ý và cột áp đẩy nước xa, máy bơm chìm hút bùn là thiết bị hỗ trợ tốt nhất cho các quá trình thi công và xây dựng diễn ra một cách thuận lợi.

Phân loại bơm chìm hút bùn và ưu điểm

Trong lĩnh vực máy bơm, có hai loại chính là máy bơm chìm hút bùn đặcmáy bơm chìm hút bùn loãng. Mỗi loại đều có những đặc điểm và ưu điểm riêng biệt.

 • Máy Bơm Hút Bùn Đặc: Đây là loại máy bơm được thiết kế để hút chất lỏng có tỷ lệ bùn cao, lên đến 70% và chỉ còn lại 30% nước. Ưu điểm lớn nhất của dòng máy này là khả năng xử lý hiệu quả các chất lượng nước có độ đặc cao, giúp giảm thiểu tắc nghẽn và tăng hiệu suất bơm.

bơm chìm hút bùn đặc

 • Máy Bơm Hút Bùn Loãng: Với dòng máy này, điểm nổi bật là sự tích hợp dao cắt rác, cho phép máy tự động nghiền nát các loại rác thải. Điều này giúp tránh tình trạng mắc kẹt tại cánh quạt, đồng thời tăng khả năng xử lý các chất lượng nước có chứa tạp chất, rác thải.

bơm chìm hút bùn loãng

Nhờ vào sự phân loại này, người dùng có thể chọn lựa máy bơm phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình, từ việc xử lý nước có độ đặc cao đến việc xử lý các loại rác thải trong môi trường công nghiệp hoặc gia đình. Đồng thời, việc sử dụng máy bơm đúng loại cũng giúp gia tăng hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

Những điều lưu ý khi mua máy bơm chìm hút bùn

Khi bạn đang tìm kiếm máy bơm chìm hút bùn, việc lưu ý các điều sau sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác:

 • Xác Định Loại Chất Lỏng Cần Bơm: Đầu tiên, hãy kiểm tra và xác định chất lỏng cần bơm. Bạn cần biết liệu nó chứa hóa chất, dung dịch gì và có phải là loại bùn đặc hay bùn loãng không. Dựa trên điều này, bạn có thể chọn dòng máy bơm phù hợp để đảm bảo năng suất làm việc tối đa và giảm thiểu hao mòn trong quá trình sử dụng.
 • Xác Định Lưu Lượng Cần Bơm: Tiếp theo, hãy xác định lưu lượng mà bạn cần bơm, được đo bằng lít/phút. Nếu bạn dùng cho việc nuôi trồng thủy hải sản quy mô gia đình, thì máy hút bùn mini có lưu lượng vừa phải là lựa chọn hợp lý. Trong khi đó, nếu bạn cần sử dụng cho các công trình có quy mô lớn, bạn nên chọn máy hút bùn công nghiệp.
 • Xác Định Chiều Sâu và Vị Trí Nước Xả Ra: Yếu tố quan trọng cuối cùng là xác định chính xác chiều sâu của ao hồ, bồn chứa, bể nước và vị trí nước xả ra. Thông tin này sẽ giúp bạn chọn cột áp phù hợp nhất cho máy bơm, đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu.

Mua máy bơm chìm hút bùn chính hãng ở đâu?

Để mua được máy bơm chìm hút bùn với giá tốt nhất. Khách hàng nên tham khảo qua website: maybomhangphu.com – Là website chính thức của cty Thuận Hiệp Thành.

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành luôn có chính sách ưu đãi cho khách hàng mua số lượng lớn, khách hàng trở thành đại lý, khách là nhà thầu xây dựng,… Máy bơm chìm hút bùn được công ty nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín, do đó ngoài chất lượng vốn có, sản phẩm còn có đầy đủ chứng từ CO/CQ hợp lệ, mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho người sử dụng.

THUẬN HIỆP THÀNH – PHÂN PHỐI MÁY BƠM CHÌM HÚT BÙN CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

 • Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • Điện thoại: (028).6268.9539 – (028).6266.0466 – (028).3752.8877
 • Email: maybomhangphu@gmail.com
 • Website: https://maybomhangphu.com/
công ty thuận hiệp thành

Thuận Hiệp Thành – Nhà phân phối máy bơm nước hàng đầu Việt Nam

Sản phẩm liên quan:

Danh Mục