Máy bơm dầu PIUSI

 • hand pump 3200

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Hand Pump 3201

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:  Dùng bơm dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • vòi bơm nhớt vòi xoay Easyoil

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Easyoil+swivel+Rigid Spout (vòi cứng)

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:  Dùng bơm dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • vòi bơm nhớt vòi xoay Easyoil

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Easyoil+swivel+FlexibleSp out (vòi xoay)

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:  Dùng bơm dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • vòi bơm nhớt vòi xoay Easyoil

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Easyoil+swivel+FlexibleSp out (vòi mềm)

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:  Dùng bơm dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • hand pump 3200

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Hand Pump 3200

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:  Dùng bơm dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • súng định lượng tự động preset meter K500

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Preset meter K500

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng bơm dầu diesel, dầu nhớt, dầu thủy lực.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm dầu E 80-120

  Bơm Xăng Dầu PIUSI E 120 T

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:  Dùng bơm dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm Viscomat

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Viscomat 90 T

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng bơm dầu diesel, dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 500cSt.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm dầu E 80-120

  Bơm Xăng Dầu PIUSI E 120 M

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:  Dùng bơm dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm Viscomat

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Viscomat 90 M

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng bơm dầu diesel, dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 500cSt.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm dầu E 80-120

  Bơm Xăng Dầu PIUSI E 80 T

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:  Dùng bơm dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm Viscomat

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Viscomat 70 T

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng bơm dầu diesel, dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 500cSt.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm Viscomat

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Viscomat 70 M

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng bơm dầu diesel, dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 500cSt.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm Viscomat

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Viscomat 230/3 M

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:Dùng bơm dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm dầu E 80-120

  Bơm Xăng Dầu PIUSI E 80 M

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:  Dùng bơm dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm Viscomat

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Viscomat 200/2 T

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng bơm dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm dầu Penther 56

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Panther 56 400V

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:Dùng bơm xăng và dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm Viscomat

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Viscomat 200/2 M

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng bơm dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm dầu Penther 56

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Panther 56

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng:Dùng bơm xăng và dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • bơm dầu drum bi-pump

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Drum Bi-pump 24V

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Bộ gồm bơm, ống hút, lọc nước, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp.
  Dùng bơm xăng và dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm dầu Penther DC

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Panther DC 24/12V

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng bơm xăng và dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm viscotroll

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Viscotroll 200/2 AC – K400

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Bộ gồm bơm, ống hút, lọc nước, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp.
  Dùng bơm xăng và dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • bơm dầu drum bi-pump

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Drum Bi-pump 12V

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Bộ gồm bơm, ống hút, lọc nước, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp.
  Dùng bơm xăng và dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

 • máy bơm viscotroll

  Bơm Xăng Dầu PIUSI Viscotroll 70/K33

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Bộ gồm bơm, ống hút, lọc nước, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp.
  Dùng bơm xăng và dầu diesel.

  lưu ý: giá tên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

  có chứng nhận CO,CQ

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Giới thiệu máy bơm dầu Piusi

Máy bơm dầu Piusi là loại máy bơm chuyên dụng dùng để bơm dầu nhớt, xăng, các chất có tính chất giống như dầu, xăng. Dòng bơm này khá đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng được nhiều nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Hiện nay, toàn bộ máy bơm dầu Piusi tạithị trường Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà sản xuất tại Italy.

Cấu tạo máy bơm dầu Piusi

Máy bơm dầu quay tay Piusi là loại máy bơm dầu được thiết kế khá đơn giản. Máy bơm này có 1 đầu hút, 1 đầu xả và 1 bộ phận cần quay tay. Khi có nhu cầu bơm dầu, người dùng cho đầu hút của bơm vào dung dịch, đầu xả hướng đến vị trí cần bơm. Sau đó, dùng tay quay tay cầm để tạo ra lực hút. Lưu lượng của máy bơm này phụ thuộc vào tốc độ quay của người dùng. Ưu điểm của dòng sản phẩm này là nhỏ, gọn, dễ sử dụng, có giá rẻ.

Máy bơm xăng dầu Piusi trục ngang liền trục có thiết kế khá giống với những mẫu máy bơm nước thông thường. Máy bơm có 2 bộ phận chính là đầu bơm và động cơ bơm. Trong đó, đầu bơm được làm bằng chất liệu cao cấp để có thể bơm được xăng, dầu diesel, FO, dầu nhớt,… Động cơ bơm có thể sử dụng điện 1 pha hoặc 3 pha.

Ứng dụng máy bơm dầu Piusi

Dòng bơm này cũng dễ sử dụng khi chỉ cần người dùng kết nối họng hút với dung dịch phù hợp, họng xả đến nơi cần bơm. Sau đó kết nối máy bơm với nguồn điện thì máy bơm sẽ tự hoạt động. Ưu điểm của dòng bơm này là có thể bơm được nhiều loại dung dịch khác nhau như xăng, dầu diesel, dầu FO, dầu nhớt,… Cùng với đó là thiết kế nhỏ, gọn, dễ lắp đặt, dễ sử dụng và giá thành cũng không quá cao. Tuy nhiên, dòng bơm này sử dụng nguồn điện, do đó, khách hàng cần lưu ý khi sử dụng để tránh các sự cố cháy, nổ.

Máy bơm dầu thùng phuy Piusi

Máy bơm dầu thùng phuy Piusi có thiết kế khá giống với máy bơm dầu quay tay. Tuy nhiên, dòng bơm này sử dụng năng lượng điện để hoạt động. Không chỉ vậy, cấu tạo của dòng bơm này cũng phức tạp hơn với đầu hút, đầu xả, đồng hồ đo lưu lượng, dây cấp, cò cấp. Dòng bơm này thường được dùng để bơm chiết rót xăng, dầu từ thùng phuy ra các thiết bị sử dụng hoặc đáp ứng các mục đích sử dụng khác. Ưu điểm của dòng bơm này là có đồng hồ đo lưu lượng, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát được lượng nhiên liệu đã bơm và còn lại.

Cây bơm xăng dầu Piusi

Cây bơm xăng dầu Piusi là máy bơm chuyên dụng dùng để bơm cấp phát xăng dầu nội bộ hoặc phân phối lẻ xăng dầu. Máy bơm này gồm khá nhiều bộ phận: họng hút, họng xả, dây cấp, cò cấp, đồng hồ, bộ lọc,… Đặc biệt, sản phẩm này có đồng hồ đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy. Qua đó, người dùng có thể kiểm soát tốt hơn lượng nhiên liệu đã được bơm và còn lại.

Đại lý máy bơm dầu Piusi

Hiện nay, máy bơm dầu Piusi đang được công ty TNHH Thuận Hiệp Thành phân phối chính thức tại khu vực phía Nam với đầy đủ chứng từ CO/CQ cũng như bảo hành 12 tháng.
Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn hoặc mua loại bơm Piusi này và các dòng bơm dầu nhớt các loại. Vui lòng liên hệ đến hotline hoặc địa chỉ của chúng tôi.

Website chính thức của công ty Thuan Hiep Thanh: maybomhangphu.com

error:

Danh Mục