Máy Bơm Trục Đứng EBARA

 • bơm ly tâm trục đứng ebara

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG EBARA EVMSG1 2F5/0.37

  01

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG1 2F5/0.37 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  21,280,000 
 • may bom truc dung

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG CVM AM/12 1.2HP

  01

  Mã SP        :  CVM AM/12

  Xuất xứ      : ITALY

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc

  Ứng dụng  : Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh  CVM AM/12  1.2HP    Máy được thiết kế với động cơ mạnh, nhiều tầng cánh, hoạt động bền bỉ, cột áp cao.  Sử dụng rộng rãi trong  Công nghiêp và Nông nghiệp

  11,780,000 
 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG20 4F5/5.5

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG20 4F5/5.5 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  56,880,000 
 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG15 2F5/2.2

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG15 2F5/2.2 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  35,280,000 
 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG10 2F5/0.75

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG10 2F5/0.75 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  31,500,000 
 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG5 19F5/4.0

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG5 19F5/4.0 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  58,720,000 
 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG 3 9N5 Q1BEG E/1.1

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMSG 3 9N5 Q1BEG E/1.1 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  27,940,000 
 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMG 32 9-3F5/18.5

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMG 32 9-3F5/18.5 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMG 18 7F5/7.5

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMG 18 7F5/7.5 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMG 5 16N5/3.0

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMG 5 16N5/3.0 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMS 15 8N5 Q1BEG E/7.5 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMS 15 8N5 Q1BEG E/7.5

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMS 15 8N5 Q1BEG E/7.5 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMS 10 7N5 Q1BEG E/3.0

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMS 10 7N5 Q1BEG E/3.0 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMS 5 5N5 Q1BEG E/1.1

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMS 5 5N5 Q1BEG E/1.1 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMS 3 5N5 Q1BEG E/0.55

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVMS 3 5N5 Q1BEG E/0.55 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVM 64 5-0F5/30

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVM 64 5-0F5/30 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVM 45 6-2F5/22

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVM 45 6-2F5/22 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVM 32 2-0F5/4.0

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVM 32 2-0F5/4.0 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVM 32 1-0F5/2.2

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EBARA EVM 32 1-0F5/2.2 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG MỘT TẦNG CÁNH LPS 40/75 1HP

  Mã SP        :  LPS 40/75

  Xuất xứ      : ITALY

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng  : Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Một Tầng Cánh  LPS 40/75  1HP  được sản xuất và lắp ráp tại Italy. Máy được thiết kế với động cơ mạnh, hoạt động bền bỉ, có thể bơm nước nóng tới 100 độ C.  Sử dụng tăng áp trong hệ thống nước nóng cũng như làm mát của hệ thống máy điều hòa.

 • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG MỘT TẦNG CÁNH LPS 50/150 2HP

  Mã SP        :  LPS 50/150

  Xuất xứ      : ITALY

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng  : Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Một Tầng Cánh  LPS 50/150  2HP  được sản xuất và lắp ráp tại Italy. Máy được thiết kế với động cơ mạnh, hoạt động bền bỉ, có thể bơm nước nóng tới 100 độ C.  Sử dụng tăng áp trong hệ thống nước nóng cũng như làm mát của hệ thống máy điều hòa.

 • may bom truc dung

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CVM B/25 2.5HP

  Mã SP        :  CVM B/25

  Xuất xứ      : ITALY

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc

  Ứng dụng  : Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh  CVM B/25  2.5HP    Máy được thiết kế với động cơ mạnh, nhiều tầng cánh, hoạt động bền bỉ, cột áp cao.  Sử dụng rộng rãi trong  Công nghiêp và Nông nghiệp

  19,360,000 
 • may bom truc dung

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CVM A/18 1.8HP

  Mã SP        :  CVM A/18

  Xuất xứ      : ITALY

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc

  Ứng dụng  : Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh  CVM A/18  1.8HP    Máy được thiết kế với động cơ mạnh, nhiều tầng cánh, hoạt động bền bỉ, cột áp cao.  Sử dụng rộng rãi trong  Công nghiêp và Nông nghiệp

  15,000,000 
 • may bom truc dung

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CVM A/15 1.5HP

  Mã SP        :  CVM A/15

  Xuất xứ      : ITALY

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc

  Ứng dụng  : Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh  CVM A/15  1.5HP    Máy được thiết kế với động cơ mạnh, nhiều tầng cánh, hoạt động bền bỉ, cột áp cao.  Sử dụng rộng rãi trong  Công nghiêp và Nông nghiệp

  14,530,000 
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Máy bơm trục đứng Ebara là gì

Máy bơm trục đứng Ebara là dòng sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy. Đây là dòng bơm được đông đảo khách hàng Việt ưa chuộng và sử dụng. Máy bơm trục đứng Ebara hay còn gọi là bơm ly tâm trục đứng Ebara có khả năng ứng dụng để bơm cấp nước dân dụng, công nghiệp hoặc chữa cháy.

Bơm ly tâm trục đứng Ebara đa dạng về sản phẩm

Hiện nay, tại thị trường Việt máy bơm trục đứng Ebara có hơn 200 mã sản phẩm với dải công suất từ 0.5HP – 30HP. Hơn 200 sản phẩm này bao gồm các series EVM, EVMS, EVMG, EVMSG.

Bơm trục đứng Ebara xuất xứ từ Italia

Đến từ Italia nên máy bơm trục đứng Ebara cũng như đa số các dòng bơm nhập khẩu từ châu Âu khác là luôn có chất lượng rất cao khi có đầy đủ chứng từ CO/CQ, bảo hành chính hãng 12 tháng. Do đó, khách hàng Việt luôn yên tâm khi sử dụng máy bơm trục đứng Ebara.

Đa dạng về mẫu mã

Máy bơm trục đứng Ebara rất đa dạng về mẫu mã. Trong đó, ngoài việc phân biệt qua mức công suất thì người dùng còn phân biệt qua chất liệu của máy bơm. Nổi bật nhất trong các chất liệu này là đầu bơm, cánh bơm bằng inox. Chất liệu này giúp máy bơm trục đứng Ebara có khả năng chống oxy hóa tốt và đặc biệt là có thể bơm được nước nóng. Qua đó, có thể ứng dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Cấu tạo máy bơm ly tâm trục đứng Ebara

Còn về thiết kế, cấu tạo thì máy bơm trục đứng Ebara cũng cơ bản giống như các đối thủ khác. Cụ thể, dòng bơm này có 2 bộ phận chính là đầu bơm và động cơ bơm. Trong đó, đầu bơm nằm phía dưới, động cơ bơm nằm trên. 2 bộ phận này được kết nối với nhau bằng trục bơm theo kiểu đứng. Trong phần đầu bơm thì có thể chứa nhiều lớp tầng cánh khác nhau để tạo nên ưu điểm đặc trưng là cột áp cao.

Công dụng của máy bơm trục đứng Ebara

Hiện nay, máy bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với các máy bơm khác để tạo thành hệ bơm, cụm bơm nhằm có được hiệu suất cao hơn. Theo đó, máy bơm trục đứng Ebara có thể dùng để bơm cấp nước cho các gia nhà cao tầng, các building, cao ốc văn phòng. Hoặc cũng có thể dùng để bơm cấp nước cho hệ thống lò hơi, nồi hơi, tháp giải nhiệt, hệ thống chiller. Đặc biệt, trong các hệ bơm chữa cháy, máy bơm trục đứng Ebara đóng vai trò là máy bơm bù áp, giúp tăng áp lực đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các lăng, vòi chữa cháy.

Giá bán bơm trục đứng Ebara

Về giá bán, máy bơm trục đứng Ebara có giá cao hơn các đối thủ khác chút ít nhưng bù lại nguồn hàng luôn sẵn có cùng chất lượng luôn được đảm bảo. Do đó, khách hàng Việt luôn tỏ ra tin tưởng sử dụng dòng bơm này hơn.
Quý khách có thể tham khảo giá phía trên

Đại lý bán máy bơm trục đứng Ebara

Nếu Quý khác đang có nhu cầu mua máy bơm trục đứng Ebara thì vui lòng liên hệ công ty TNHH Thuận Hiệp Thành. Chúng tôi đang là đại lý chính thức phân phối máy bơm Ebara.
Mua hàng trên website maybomhangphu.com của chúng tôi. Website chính thức của Cty Thuận Hiệp Thành. Xin chân thành cám ơn

error:

Danh Mục