Máy Bơm Trục Đứng CNP

 • may bom ly tam truc dung da tang canh cnp cdm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 20-17

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 20-17 sử dụng bù áp cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…Dùng để bơm chất lỏng có nhiệt độ cao lên tới 1200C. Dùng trong hệ thống xử lý nước RO.

   

   

 • may bom ly tam truc dung da tang canh cnp cdm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 20-10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 20-10 sử dụng bù áp cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…Dùng để bơm chất lỏng có nhiệt độ cao lên tới 1200C. Dùng trong hệ thống xử lý nước RO.

   

   

 • may bom ly tam truc dung da tang canh cnp cdm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 15-9

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 15-9 sử dụng bù áp cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…Dùng để bơm chất lỏng có nhiệt độ cao lên tới 1200C. Dùng trong hệ thống xử lý nước RO.

   

   

 • may bom ly tam truc dung da tang canh cnp cdm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 10-10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 10-10 sử dụng bù áp cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…Dùng để bơm chất lỏng có nhiệt độ cao lên tới 1200C. Dùng trong hệ thống xử lý nước RO.

   

   

 • may bom ly tam truc dung da tang canh cnp cdm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 5-14

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 5-14 sử dụng bù áp cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…Dùng để bơm chất lỏng có nhiệt độ cao lên tới 1200C. Dùng trong hệ thống xử lý nước RO.

   

   

 • may bom ly tam truc dung da tang canh cnp cdm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 3-8

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDM 3-8 sử dụng bù áp cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…Dùng để bơm chất lỏng có nhiệt độ cao lên tới 1200C. Dùng trong hệ thống xử lý nước RO.

   

   

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL20-17 25HP/380V

  Mã SP          : CDL20-17

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL20-17 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL20-14 20HP/380V

  Mã SP          : CDL20-14

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL20-14 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL20-12 20HP/380V

  Mã SP          : CDL20-12

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL20-12 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL16-16 20HP/380V

  Mã SP          : CDL16-16

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL16-16 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL16-14 20HP/380V

  Mã SP          : CDL16-14

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL16-14 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL16-12 15HP/380V

  Mã SP          : CDL16-12

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL16-12 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL12-16 15HP/380V

  Mã SP          : CDL12-16

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL12-16 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL12-14 15HP/380V

  Mã SP          : CDL12-14

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL12-14 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL12-12 10HP/380V

  Mã SP          : CDL12-12

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL12-12 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL8-20 10HP/380V

  Mã SP          : CDL8-20

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL8-20 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL8-18 10HP/380V

  Mã SP          : CDL8-18

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL8-18 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL8-16 7.5HP/380V

  Mã SP          : CDL8-16

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL8-16 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL8-14 7.5HP/380V

  Mã SP          : CDL8-14

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL8-14 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL8-12 5.5HP/380V

  Mã SP          : CDL8-12

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL8-12 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL4-22 5.5HP/380V

  Mã SP          : CDL4-22

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL4-22 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL4-19 5.5HP/380V

  Mã SP          : CDL4-19

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL4-19 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL4-16 4HP/380V

  Mã SP          : CDL4-16

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL4-16 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • may bom cnp

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH CNP CDL4-14 4HP/380V

  Mã SP          : CDL4-14

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL4-14 thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Đặc điểm và chức năng của máy bơm trục đứng CNP

CNP là một thương hiệu rất nổi tiếng tại China với các dòng máy bơm trục đứng đa tầng cánh làm bằng inox. Sản phẩm được ưa chuộng bởi tính đa năng và sự hoạt động bền bỉ của máy.

may bom cnp

 1. Đặc điểm:

–           Chất liệu : Tất cả các phần tiếp xúc với chất lỏng làm bằng inox 304, thép không gỉ 316. Đầu bơm và hút và xả có thể được làm bằng gang theo yêu cầu

–           Động cơ : 1pha/3pha, lớp cách điện F , bảo vệ IP55

–           Cửa ra và cửa vào đồng trục và nằm ở dưới.

–           Có thể trang bị bộ phận bảo vệ thông minh để ngăn chặn hiệu quả việc chạy khô, mất pha và cháy.

 1. Chức năng:

–           Máy bơm trục đứng CNP dùng để bơm nước cho các công trình cao tầng

–           Xử lý hệ thống nước thải, hệ thống làm sạch, hệ thống chữa cháy và rửa áp lực cao..

–           Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí, cung cấp nước cho nồi hơi và hệ thống ngưng tụ…

–           Hệ thống làm nước tinh khiết

may bom truc dung cnp

Những lưu ý khi lắp đặt máy bơm trục đứng CNP

–           Đặt bơm ở vị trí cố định, khô ráo.

–           Xem xét đường ống trước khi đặt bơm.

–           Lắp đặt đồng hồ đo áp suất để quan sát và kiểm tra hoạt động của máy bơm.

–           Lắp đặt túi khí theo đúng mô hình.

Quý khách hàng có nhu cầu mua máy bơm trục đứng CNP chính hãng và lắp đặt máy bơm an toàn xin hãy liên hệ với công ty TNHH MTV Hằng Phú . Công ty chúng tôi chuyên phân phối và lắp đặt máy bơm nước trên toàn quốc.cấu tạo, ưu điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của máy bơm trục đứng CNP là gì | tìm địa chỉ đại lý nhà phân phối mua bán máy bơm nước trục đứng CNP uy tín ở đâu | bảng báo giá máy bơm trục đứng CNP chính hãng giá rẻ tại tphcm | may bom truc dung CNP


error:

Danh Mục