Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 6 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 6 inch SS 660/10 20HP

  01

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 408/32 7.5HP

  01

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 6 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 6 inch SS 642/07 15HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 6 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 6 inch SS 636/06 10HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 6 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 6 inch SS 636/05 7.5HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 412/32 10HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 415/20 7.5HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 408/23 5.5HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 415/16 5.5HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 415/12 4HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 408/18 4HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 406/19 3HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 409/14 3HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 412/11 3HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 406/13 2HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • máy bơm hỏa tiễn Coverco 4 inch

  Máy Bơm Hỏa Tiễn COVERCO 4 inch NPS4 SN 408/09 2HP

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Giới thiệu máy bơm hỏa tiễn Coverco

Coverco là thương hiệu chuyên sản xuất máy bơm hoả tiễn của Italy.

Đây được xem là 1 trong những nhà cung cấp máy bơm chìm giếng khoan hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, bơm hoả tiễn Coverco đã khẳng định được vị thế, chỗ đứng riêng của mình thông qua chất lượng sản phẩm. Và ở bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý khách chi tiết về bơm hoả tiễn Coverco.

Máy bơm hoả tiễn Coverco là dòng bơm hoạt động hoàn toàn chìm trong nước. Loại bơm này dùng để bơm khai thác nước sạch từ các giếng khoan, giếng đào. Hoặc dùng để bơm đẩy nước từ ao, hồ sông, suối lên các vị trí cao hơn phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu. Hoặc bơm đẩy nước lên các toà nhà cao tầng.

Thiết kế bơm hỏa tiễn Coverco

Về thiết kế, máy bơm hoả tiễn Coverco cũng có 2 bộ phận như nhiều đối thủ khác. Đó là guồng bơm và động cơ bơm. Guồng bơm là bộ phận chứa cánh bơm và là nơi trực tiếp tiếp xúc với nguồn nước được bơm. Trong khi đó, động cơ bơm sẽ là bộ phận kín nước hoàn toàn. Ở đây chứa cuộn dây đồng, các mạch điện để tạo ra động năng để kéo guồng bơm chạy.

Khi nhập khẩu về Việt Nam, guồng bơm và động cơ bơm sẽ ở trạng thái rời nhau. Nghĩa là tách thành 2 phần riêng biệt. Khi khách hàng mua và sử dụng thì sẽ lắp thành 1 bộ hoàn chỉnh. Đặc biệt, Coverco có cung cấp riêng lẻ guồng hoặc động cơ bơm, nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng thay thế của Quý khách hàng.

may-bom-hoa-tien-coverco

Máy bơm hỏa tiễn Coverco – Thương hiệu máy bơm hàng đầu Italy

Ưu điểm và cấu tạo của bơm hỏa tiễn Coverco

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của bơm hoả tiễn Coverco vẫn là cột áp cao. Ưu điểm này được tạo ra từ thiết kế guồng bơm gồm nhiều tầng cánh. Máy bơm nào càng nhiều tầng cánh thì càng có áp cao. Và tất nhiên, kết hợp với các guồng bơm này sẽ là các động cơ công suất tương ứng để tạo ra được áp lực và lưu lượng bơm.

Cấu tạo

Guồng bơm Coverco được phân loại thành 2 cỡ bơm: 4inch và 6inch. Cùng với đó là 2 kiểu động cơ: giải nhiệt nước hoặc giải nhiệt dầu. Cánh bơm của bơm hoả tiễn Coverco được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp. Kết hợp với đó là sẽ là kiểu thiết kế mặt chà với 1 vòng roan inox. Kiểu thiết kế này giúp cho bơm hoả tiễn Coverco có khả năng bơm được nước có lẫn cát. Đây cũng là ưu điểm lớn, giúp bơm hoả tiễn Coverco được đông đảo khách hàng Việt lựa chọn, sử dụng.

Giá thành và ứng dụng thực tiễn

Mặc dù được đánh giá rất cao về chất lượng, tuy nhiên, bơm hoả tiễn Coverco lại có giá thành khá cao. Đây chính là rào cản duy nhất khiến cho việc dòng bơm này không được phổ biến rộng rãi ở nước ta. Thay vào đó, bơm hoả tiễn Coverco chủ yếu phục vụ trong các công trình có khả năng tài chính cao hoặc những nơi cần dòng sản phẩm chất lượng cao.

Hiện nay, toàn bộ bơm hoả tiễn Coverco tại Việt Nam được sản xuất, nhập khẩu từ Italy. Nếu có bất kỳ 1 xuất xứ nào khác của bơm hoả tiễn Coverco thì đó là hàng nhái, hàng giả. Song song đó, toàn bộ bơm hoả tiễn này được bảo hành chính hãng 12 tháng. Thời gian bảo hành này giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng.

Bảng giá bơm hỏa tiễn Coverco

 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)
 • Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
 • Liên hệ để nhận báo giá và mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
TÊN HÀNGCÔNG SUẤT HPSỐ CÁNH QUẠTĐK HỌNG XẢĐIỆN ÁPLƯU LƯỢNG (M3/H)CỘT ÁP H(m)GIÁ MOTORGIÁ GUỒNGGIÁ TRỌN BỘ
NBS4 200M - SN 408/092HP09 CÁNH2"220V3.6 - 1254-15 8,613,000 5,155,000 13,768,000
NBS4 200M - SN 408/092HP09 CÁNH2"380V3.6 - 1254-15 8,232,000 5,155,000 13,387,000
NBS4 200M - SN 406/132HP13 CÁNH2"220V2.7-974-31 8,613,000 6,340,000 14,953,000
NBS4 200M - SN 406/132HP13 CÁNH2"380V2.7-974-31 8,232,000 6,340,000 14,572,000
NBS4 200M - SN 409/102HP10 CÁNH2"220V4,8-14,451-17 8,613,000 5,514,000 14,127,000
NBS4 200M - SN 409/102HP10 CÁNH2"380V4,8-14,451-17 8,232,000 5,514,000 13,746,000
NBS4K 300M - SN 406/193HP19 CÁNH2"220V2.7-9103-41 9,559,000 7,439,000 16,998,000
NBS4K 300M - SN 406/193HP19 CÁNH2"380V2,7-9103-41 9,396,000 7,439,000 16,835,000
NBS4K 300M - SN 408/143HP14 CÁNH2"220V3,6-1284-22 9,559,000 6,569,000 16,128,000
NBS4K 300M - SN 408/143HP14 CÁNH2"380V3,6-1284-22 9,396,000 6,569,000 15,965,000
NBS4K 300M - SN 415/083HP08 CÁNH2"220V9-2434-7 9,559,000 7,330,000 16,889,000
NBS4K 300M - SN 415/083HP08 CÁNH2"380V9-2434-7 9,396,000 7,330,000 16,726,000
NBS4K 400T - SN 408/184HP18 CÁNH2"380V3.6-12108-32 12,387,000 9,092,000 21,479,000
NBS4K 550T - SN 415/165,5HP16 CÁNH2"380V9-2478-16 14,301,000 13,670,000 27,971,000
NBS4K 550T - SN 415/135,5HP13 CÁNH2"380V9-2460-13 14,301,000 11,408,000 25,709,000
NBS4K 550T - SN 409/205,5HP20 CÁNH2"380V4,8-14107-39 14,301,000 12,811,000 27,112,000
NBS4K 750T - SN 409/287,5HP28 CÁNH2"380V4,8-14154-64 19,107,000 15,932,000 35,039,000
NBS4K 750T - SN 415/217,5HP21 CÁNH2"380V9-24103-19 19,107,000 17,009,000 36,116,000
NBS4K 1000T - SN 415/2810HP28 CÁNH2"380V9-24130-25 20,130,000 19,292,000 39,422,000
NRS6 750T - 36SSI05F065-05637.5 HP5 CÁNH3"380V22-4949-26 31,244,000 26,557,000 57,801,000
NRS6 1000T - 36SSI07F065-076310 HP7 CÁNH3"380V22-4958-32 33,810,000 29,906,000 63,716,000
NRS6 1500T - 60SSI11F065-086415 HP8 CÁNH4"380V28-7681-26 36,584,000 37,334,000 73,918,000
NRS6 2000T - 75SSI15F065-066420 HP6 CÁNH4"380V40-9468-26 41,195,000 44,501,000 85,696,000
NRS6 2500T - 72SSI18F085-056525 HP5 CÁNH5"380V58-10069-40 45,773,000 47,502,000 93,275,000
NRS6 3000T - 96SSI22F085-066530 HP6 CÁNH5"380V66-10883-51 50,427,000 52,157,000 102,584,000

Mua bơm hỏa tiễn Coverco chính hãng ở đâu?

Hiện nay, Thuận Hiệp Thành đang là đại lý phân phối chính thức máy bơm hoả tiễn Coverco tại Việt Nam. Quý khách có nhu cầu mua máy bơm hoả tiễn Coverco, vui lòng liên hệ:

THUẬN HIỆP THÀNH – PHÂN PHỐI MÁY BƠM HỎA TIỄN COVERCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

 • Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • Điện thoại: (028).6268.9539 – (028).6266.0466 – (028).3752.8877
 • Email: maybomhangphu@gmail.com
 • Website: https://maybomhangphu.com/

Sản phẩm liên quan:

error:

Danh Mục