Máy Bơm Chìm Nước Sạch MARO

 • bơm chìm nước thải thân inox

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI THÂN INOX MARO DW VOX 100

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI THÂN INOX MARO DW VOX 100 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

 • bơm chìm nước thải thân inox

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI THÂN INOX MARO DW VOX 100 MA

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI THÂN INOX MARO DW VOX 100 MA được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

 • máy bơm chìm thân inox

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN INOX MARO MR75054

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN INOX MARO MR75054 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

  1,530,000 
 • máy bơm chìm thân inox

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN INOX MARO MR40054

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN INOX MARO MR40054 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

  1,340,000 
 • máy bơm chìm thân nhựa

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN NHỰA MARO MR750B

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN NHỰA MARO MR750B được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

  1,260,000 
 • máy bơm chìm thân nhựa

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN NHỰA MARO MR400B

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN NHỰA MARO MR400B được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

  1,130,000 
 • máy bơm chìm thân nhựa

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN NHỰA MARO MR40027

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN NHỰA MARO MR40027 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

 • máy bơm chìm thân nhựa

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN NHỰA MARO MR2506

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN NHỰA MARO MR2506 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

error:

Danh Mục