Máy bơm chìm nước sạch

 • bơm chìm nước biển

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC BIỂN MARO MXM-250F

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng:MÁY BƠM CHÌM NƯỚC BIỂN MARO MXM-250F được sử dụng bơm nước biển; cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  1,390,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR65-7-2.2

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR65-7-2.2 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  3,390,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR40-9-1.5

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR40-9-1.5 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  2,230,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR15-18-1.5

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR15-18-1.5 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  2,200,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR6-33-1.5

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR6-33-1.5 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  2,160,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR40-7-1.1

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR40-7-1.1 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  2,020,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR15-15-1.1

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR15-15-1.1 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  1,990,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR6-26-1.1

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR6-26-1.1 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  1,940,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR15-10-0.75

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR15-10-0.75 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  1,600,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR7-18-0.75

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR7-18-0.75 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  1,550,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR1.5-32-0.75

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR1.5-32-0.75 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  1,510,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR6-10-0.37

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR6-10-0.37 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  1,120,000 
 • bơm chìm nước thải maro

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR1.5-16-0.37

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH THÂN NHÔM MARO MR1.5-16-0.37 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nông nghiệp; hút nước tầng hầm, nước thải sạch sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, xử lý nước thải …

   

   

  1,040,000 
 • may bom chim nuoc thai calpeda gmn

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CALPEDA GMN 30-80A/A

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CALPEDA GMN 30-80A/A được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

  100,370,000 
 • may bom chim nuoc thai calpeda gmn

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CALPEDA GMN 30-65A/A

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CALPEDA GMN 30-65A/A được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

  72,530,000 
 • bom chim nuoc thai canh vortex calpeda GQS

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH VORTEX CALPEDA GQS 50-15 CG

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH VORTEX CALPEDA GQS 50-15 CG được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

  18,910,000 
 • bom chim nuoc thai canh vortex calpeda GQS

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH VORTEX CALPEDA GQS 50-9 CG

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH VORTEX CALPEDA GQS 50-9 CG được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

  15,870,000 
 • bom chim nuoc thai canh nghiền calpeda gqgm

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH NGHIỀN RÁC CALPEDA GQG 6-25

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH NGHIỀN RÁC CALPEDA GQG 6-25 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

  28,550,000 
 • bom chim nuoc thai canh nghiền calpeda gqgm

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH NGHIỀN RÁC CALPEDA GQGM 6-25

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH NGHIỀN RÁC CALPEDA GQGM 6-25 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

  32,020,000 
 • bom chim nuoc thai canh ho calpeda gqnm

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ CALPEDA GQN 50-17

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ CALPEDA GQN 50-17 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

  18,050,000 
 • bom chim nuoc thai canh ho calpeda gqnm

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ CALPEDA GQN 50-13

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ CALPEDA GQN 50-13 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

  15,720,000 
 • bom chim nuoc thai canh ho calpeda gqnm

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ CALPEDA GQNM 50-17

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ CALPEDA GQNM 50-17 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

 • bom chim nuoc thai canh ho calpeda gqnm

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ CALPEDA GQNM 50-13

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ CALPEDA GQNM 50-13 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

 • MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI THÂN INOX CÁNH HỞ CALPEDA GXR 12-20

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI THÂN INOX CÁNH HỞ CALPEDA GXR 12-20 được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Hút nước tầng hầm, nước thải sinh hoạt; chống ngập cho các hộ gia đình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt,…

   

   

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Máy bơm chìm nước sạch là gì

Máy bơm chìm nước sạch là một dòng máy bơm chìm chuyên dụng. Được thiết kế để bơm các loại nước sạch không chứa dị vật hoặc rác thải. Với nguyên lý hoạt động tương tự như máy bơm nước thông thường.

Đặc điểm của bơm chìm nước sạch

Máy bơm chìm nước sạch có hai điểm đặc biệt quan trọng:

 • Hoạt động dưới nước: Máy bơm này có khả năng hoạt động tốt khi được thả chìm trong nước, do đó, thân máy và các bộ phận được chế tạo từ vật liệu chống thấm nước đặc biệt, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong quá trình vận hành.
 • Lọc rác và dị vật: Máy bơm chìm nước sạch được trang bị lưới lọc rác và dị vật ở đầu vào, đảm bảo nước được bơm là nước sạch. Bơm sẽ không hoạt động nếu phát hiện chất bơm bẩn hoặc nhiều dị vật cặn rác, bảo đảm sự an toàn và hiệu quả cho quá trình bơm.

Ưu điểm của máy bơm chìm nước sạch

Máy bơm chìm nước sạch được đánh giá cao nhờ những ưu điểm nổi bật sau:

 • Hoạt động linh hoạt và liên tục: Máy bơm chìm nước sạch có khả năng hoạt động bình thường ngay cả khi thả chìm hoàn toàn trong nước, mang lại sự tiện lợi và đáng tin cậy trong quá trình sử dụng.
 • Hiệu suất hút tốt: Với khả năng hút tốt trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau như hóa chất, axit, dung môi, máy bơm chìm nước sạch đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người sử dụng.
 • Tuổi thọ và độ bền cao: Được chế tạo từ vật liệu cao cấp và động cơ được bảo vệ hoàn toàn, máy bơm chìm nước sạch có tuổi thọ và độ bền cao, giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa.
 • Chịu ăn mòn và chống rỉ sét: Chất liệu chế tạo bơm là hợp kim có khả năng chống rỉ sét và chịu ăn mòn, đặc biệt là khi hoạt động trong môi trường chứa hóa chất hay nước phèn chua.
 • An toàn và tiết kiệm điện: Máy bơm có tích hợp bộ phận rơ-le nhiệt cảm biến, tự động ngắt khi có sự cố về điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đồng thời, việc tích hợp công tắc phao tự động giúp tiết kiệm điện năng sử dụng.
 • Chịu nhiệt tốt: Máy bơm chìm nước sạch có khả năng chịu nhiệt tốt, với nhiệt độ lên tới 70 độ C, phù hợp cho nhiều môi trường ứng dụng.
 • Lọc rác hiệu quả: Đế bơm được trang bị lưới lọc rác, loại bỏ các vật rắn kích thước lớn, bảo vệ bơm và hệ thống đường ống, đảm bảo hiệu suất hoạt động lâu dài của máy.

Ứng dụng máy bơm chìm nước sạch

Máy bơm chìm nước sạch không chỉ là một thiết bị hữu ích mà còn là một công cụ linh hoạt và đa năng, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của máy bơm chìm nước sạch:

 • Xử lý bể nước bẩn: Máy bơm chìm được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý nước bẩn cho các hộ gia đình, đảm bảo nguồn nước sạch và an toàn cho mọi người.
 • Nhà máy và cụm công nghiệp: Trong môi trường sản xuất, máy bơm chìm nước sạch được sử dụng để bơm thoát nước và duy trì môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ.
 • Nuôi trồng thủy hải sản: Bơm chìm nước sạch được áp dụng để cung cấp nước sạch cho ao hồ nuôi trồng thủy hải sản, giúp duy trì môi trường sống lý tưởng cho cá, tôm, và các loại sinh vật khác.
 • Giếng khoan và tưới cây: Trong nông nghiệp và chăn nuôi, máy bơm chìm nước sạch được sử dụng để cung cấp nước từ giếng khoan cho việc tưới cây và cung cấp nước cho chăn nuôi.
 • Hút nước sâu và đẩy cao: Bơm chìm nước sạch được sử dụng để hút nước từ các nguồn nước sâu và đẩy nước cao, phục vụ cho việc xây dựng và các công trình ở nông thôn và miền núi.
 • Cung cấp nước sinh hoạt: Trong các khu dân cư, máy bơm chìm nước sạch được sử dụng để cung cấp nước sinh hoạt cho các tòa nhà cao tầng, khu chung cư, trường học, bệnh viện và các công trình công cộng khác.
 • Chống ngập úng: Trong mùa mưa lũ, máy bơm chìm nước sạch đóng vai trò quan trọng trong việc chống ngập úng cho các khu dân cư, giúp duy trì an toàn và tiện nghi cho cộng đồng.

Với tính linh hoạt và hiệu quả. Máy bơm chìm nước sạch là một công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực và ứng dụng khác nhau, từ cá nhân đến doanh nghiệp và cộng đồng.

Mua máy bơm chìm hút bùn chính hãng ở đâu?

Để mua được máy bơm chìm nước sạch với giá tốt nhất. Khách hàng nên tham khảo qua website: maybomhangphu.com – Là website chính thức của cty Thuận Hiệp Thành.

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành luôn có chính sách ưu đãi cho khách hàng mua số lượng lớn, khách hàng trở thành đại lý, khách là nhà thầu xây dựng,… Máy bơm chìm nước sạch được công ty nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín, do đó ngoài chất lượng vốn có, sản phẩm còn có đầy đủ chứng từ CO/CQ hợp lệ, mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho người sử dụng.

THUẬN HIỆP THÀNH – PHÂN PHỐI MÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

 • Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • Điện thoại: (028).6268.9539 – (028).6266.0466 – (028).3752.8877
 • Email: maybomhangphu@gmail.com
 • Website: https://maybomhangphu.com/

công ty thuận hiệp thành

Sản phẩm liên quan:

 

error:

Danh Mục