• MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO BFQ-80

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO BFQ-80 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  65,978,000 
 • MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO BFQ-50

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO BFQ-50 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  25,946,000 
 • MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO BFQ-40

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO BFQ-40 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  29,145,000 
 • MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO BFQ-25

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO BFQ-25 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  8,553,000 
 • MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-125

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-125 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  59,980,000 
 • MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-80

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-80 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  23,587,000 
 • MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-50

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-50 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  57,279,000 
 • MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-40

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-40 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  13,989,000 
 • MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-25A

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-25A được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  11,183,000 
 • bom mang khi nen godo QBY4-15

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-25

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY3-25 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  8,071,000 
 • bom mang khi nen godo QBY4-15

  MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY4-15

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm kể từ ngày mua hàng. Không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi.

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN GODO QBY4-15 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất; dây chuyền xi mạ; sản xuất sơn; bơm keo; dây chuyền sản xuất gạch nền; bơm thực phẩm, hóa mỹ phẩm; bơm dầu diesel, bơm xăng chống cháy nổ; bơm xử lý nước thải công nghiệp; bơm bùn mỏ than, bơm nước thải hầm mỏ; bơm keo dán gỗ; bơm dầu tách khuôn; máy phun trộn PU; bơm dầu tàu biển, bơm nước muối; bơm hóa chất đạn dược, hệ thống sản xuất thuốc…

  4,464,000 
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Máy bơm màng khí nén là gì

Máy bơm màng khí nén là dòng bơm có thiết kế đặc biệt và được ứng dụng cho những mục đích “đặc biệt”. Cụ thể, bơm màng khí nén không sử dụng điện năng để hoạt động. Mà dòng bơm này sử dụng khí nén để tạo ra sự dịch chuyển của các piston, từ đó sẽ tạo ra lực hút, đẩy dung dịch bơm thông qua hệ thống màng bơm.

Cấu tạo của máy bơm màng

Nếu nhìn từ bên ngoài, mọi người sẽ dễ dàng thấy được sự khác nhau giữa máy bơm màng khí nén với các loại máy bơm sử dụng động cơ điện thông thường khác. Còn nếu đi sâu về thiết kế, cấu tạo bơm thì chúng ta sẽ càng thấy sự khác biệt đó. Cụ thể, máy bơm màng khí nén có khá nhiều chi tiết, có thể kể đến như: màng bơm trong, ngoài, van khí, buồng khí, bi, thân bơm, họng hút, xả,… Trong các bộ phận này, thân bơm là nơi tiếp xúc trực tiếp với dung dịch cần bơm. Do đó, Quý khách hàng cần đặc biệt lưu ý vật liệu cấu thành của bộ phận này.

Trên thị trường hiện nay, thân bơm màng khí nén được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như: nhôm, inox và cả nhựa cao cấp hoặc thậm chí là gang. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà cụ thể là bơm dung chất gì mà Quý khách có thể lựa chọn loại vật liệu cấu thành thân bơm màng phù hợp. Đi sâu vào bên trong bơm thì máy bơm màng khí nén chia làm 2 phần chính: phần tiếp xúc với chất lỏng được bơm và phần tiếp xúc với khí nén. Phần tiếp xúc với chất lỏng gồm có màng bơm và bi. Phần tiếp xúc với khí nén là bộ chia và phân phối khí, van, phốt làm kín khí.

Màng bơm thường được làm từ 2 loại chất liệu chính: santo và teflon. 2 chất liệu này cũng sẽ phù hợp với 1 số loại dung chất nhất định như: nước sạch, mực in, bột, chất cặn bẩn, chất ăn mòn,… Còn phần bi và đế bi của máy bơm màng có nhiệm vụ như van 1 chiều. Đây là thiết kế tuy nhỏ nhưng quan trọng và cần thiết để máy bơm có thể hoạt động hiệu quả. Bi và đế bi thường được làm bằng nhựa hoặc inox.

Nói rõ hơn nhiệm vụ của bi và đế bi thì Quý khách có thể hình dung như sau. Khi máy bơm hút dung chất thì bi sẽ bị khí nén đẩy lên, tạo ra khoảng lõm giữa bi và đế. Khi đó, dung chất sẽ chảy qua. Đến khi dung chất đã qua thì bi lại bị đẩy xuống lại nhằm ngặn chặn dung chất trào ngược lại. Do đó, dung chất sẽ bị đẩy đi về phía cửa xả. Một chi tiết cũng không kém phần quan trọng của máy bơm màng khí nén, đó chính là van khí. Như đúng tên gọi của mình, van khí có nhiệm vụ điều tiết khí nén đến buồng bơm. Từ đó, tạo ra lực đẩy để giúp màng bơm hoạt động. Ngoài ra, trên bơm màng còn có cổng hút, cổng xả và ống giảm thanh để giảm thiểu tối đa âm lượng phát ra khi vận hành bơm.

Chọn máy bơm màng khí nén đúng với nhu cầu sử dụng

Đây là câu hỏi được rất nhiều khách hàng đặt ra khi có nhu cầu mua và sử dụng máy bơm màng khí nén. Vậy làm thế nào để lựa chọn bơm màng đúng với nhu cầu sử dụng?

Để chọn đúng loại máy bơm màng khí nén, trước hết Quý khách hàng cần phải xác định được dung chất cần bơm. Đây là cơ sở để Quý khách có thể chọn đúng loại bơm mình cần. Ví dụ, nếu Quý khách muốn bơm các loại nước, hóa chất có tính ăn mòn thì nên chọn bơm màng có thân làm bằng nhựa. Còn nếu Quý khách muốn sử dụng máy bơm màng để bơm các loại thực phẩm như tương ớt, bột hoặc hóa dược phẩm thì nên sử dụng thân bơm bằng inox. Còn thân bơm được làm bằng gang, nhôm thì thường được ứng dụng để bơm nước sạch hoặc mực in, xăng dầu,…

Sau khi chọn được vật liệu thân bơm thì Quý khách sẽ tiếp tục chọn vật liệu màng bơm. Cũng giống như thân bơm, chọn vật liệu màng bơm cũng sẽ tùy thuộc vào dung chất cần được bơm. Đó có thể là dung chất ăn mòn, xăng, nước sạch hoặc các loại dung dịch dùng trong thực phẩm.

Máy bơm màng có gì khác so với các loại bơm hóa chất?

Về khả năng bơm được các dung dịch thì máy bơm hóa chất và bơm màng khí nén khồng mấy khác nhau. Tuy nhiên, về cấu tạo, thiết kế và khả năng ứng dụng thì rất khác nhau.

Cụ thể, máy bơm màng khí nén là dòng bơm có khả năng tự mồi. Đây là ưu điểm rất lớn đối với các dòng máy bơm hóa chất. Bởi việc mồi hóa chất cho máy bơm là công việc rắc rối và khá nguy hiểm. Do đó, khả năng tự mồi sẽ là điểm cộng lớn dành cho máy bơm màng khí nén.

Nhưng đáng kế nhất là phải nói đến khả năng an toàn đối với các dung chất dễ cháy, nổ. Đây chính là điểm khác biệt rõ ràng nhất để khách hàng lựa chọn máy bơm màng khí nén.

Ngoài ra, máy bơm màng khí nén còn có khả năng chống rò rỉ rất cao. Chi tiết này cũng giúp khách hàng tỏ ra ưu chuộng kiểu bơm này hơn. Bởi nó cũng góp phần mang đến sự an toàn và tiết kiệm cho Quý khách hàng.

Ứng dụng của bơm màng khí nén

Qua việc giới thiệu chi tiết về thiết kế, cấu tạo cũng như cách chọn máy bơm màng khí nén, có lẻ Quý khách hàng cũng phần nào hình dung khả năng ứng dụng của bơm màng khí nén. Nói cụ thể hơn thì bơm màng khí nén được sử dụng ở những nơi không thể sử dụng nguồn điện nhằm mục đích tránh sự cố cháy nổ. Và dễ thấy nhất là trong các nhà máy chế phẩm xăng dầu, các nơi cần bơm chiết rót xăng dầu tự động.

Bên cạnh đó, máy bơm màng khí nén cũng được sử dụng rất nhiều trong sản xuất, pha chế hóa chất. Nhất là các loại hóa chất có tính ăn mòn, hóa chất có khả năng dễ bắt lửa, cháy, nổ. Và tất nhiên, bơm màng khí nén cũng được sử dụng trong các nhà máy sản xuất thực phẩm, dược phẩm. Các nhà máy xử lý nước thải hoặc nhà máy sản xuất mực in,…

Những loại bơm màng khí nén sử dụng nhiều tại Việt Nam

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, khi nói đến máy bơm màng khí nén thì khách hàng sẽ nghĩ ngay đến 2 thương hiệu: Yamada (Nhật Bản) và Godo (Trung Quốc). Đây là 2 hãng bơm chuyên sản xuất bơm màng khí nén được khách hàng Việt ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Máy bơm màng khí nén Yamada được sản xuất tại Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Đây được xem là dòng bơm màng có chất lượng cao thuộc top đầu ở nước ta. Tuy nhiên, hàng Nhật luôn có giá cao. Do đó, bơm màng Yamada thường được ứng dụng trong các công trình có nguồn vốn lớn.

Còn với khách hàng cần bơm màng giá rẻ thì chắc chắn sẽ chọn ngay máy bơm màng khí nén Godo. Đây là dòng bơm được sản xuất tại Trung Quốc, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Bên cạnh đó, ưu điểm nổi bật của hãng bơm này chính là giá rẻ. Do đó, nó đáp ứng được nhu cầu mua bơm màng giá rẻ của khách hàng Việt.

Ngoài ra, trên thị trường cũng có 1 số hãng máy bơm màng khí nén khác như: Aro, Husky, Widen, Sandpiper,…

Mua bơm màng khí nén chính hãng ở đâu?

Nếu Quý khách có nhu cầu mua bơm màng khí nén, hãy liên hệ ngay với công ty TNHH Thuận Hiệp Thành. Đây đang là nhà phân phối của nhiều hãng bơm màng khí nén khác nhau, trong đó nổi bật là 2 hãng bơm GODO và YAMADA.

Với tư cách là đại lý phân phối máy bơm màng khí nén của 2 hãng này, Thuận Hiệp Thành cam kết phân phối sản phẩm chính hãng, đầy đủ chứng từ CO/CQ cùng chính sách hậu mãi uy tín.

Bên cạnh đó, Thuận Hiệp Thành còn có chính sách giá tốt, nhất là với các đơn hàng lớn, các đơn vị nhà thầu, đại lý.

Quý khách có nhu cầu mua máy bơm màng khí nén, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành

 • Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • Điện thoại: 077.2929.159 – 0902.87.87.85 – 090.373.6060
 • Email: maybomhangphu@gmail.com
 • Website: https://maybomhangphu.com/
error:

Danh Mục