Máy Bơm Đẩy Cao LUCKY PRO

 • bơm luu luong tuoi tieu canh dong lucky pro

  MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SCT80

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SCT80 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  4,390,000 
 • bơm luu luong tuoi tieu canh dong lucky pro

  MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SC80

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SC80 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  4,460,000 
 • bơm luu luong tuoi tieu canh dong lucky pro

  MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SCT70

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SCT70 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  3,640,000 
 • bơm luu luong tuoi tieu canh dong lucky pro

  MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SC70

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SC70 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  3,700,000 
 • bơm luu luong tuoi tieu canh dong lucky pro

  MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SCT60

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SCT60 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  3,450,000 
 • bơm luu luong tuoi tieu canh dong lucky pro

  MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SC60

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SC60 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  3,520,000 
 • bơm cao áp, bơm đẩy cao lucky pro

  MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO MB300T

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO MB300T sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  3,950,000 
 • bơm cao áp, bơm đẩy cao lucky pro

  MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO MB300

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO MB300 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  3,770,000 
 • bơm cao áp, bơm đẩy cao lucky pro

  MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO MB200T

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO MB200T sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  3,790,000 
 • bơm cao áp, bơm đẩy cao lucky pro

  MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO MB200

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO MB200 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  3,600,000 
 • bom dau jet lucky pro jet-150

  MÁY BƠM ĐẦU JET LUCKY PRO JET-150

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM ĐẦU JET LUCKY PRO JET-150 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  1,490,000 
 • MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH NHỰA LUCKY PRO 1.5DK-24

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH NHỰA LUCKY PRO 1DK-18 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  980,000 1,310,000 
 • bom luu luong luckypro 1dk-18

  MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH NHỰA LUCKY PRO 1DK-18

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH NHỰA LUCKY PRO 1DK-18 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

 • may bom luu luong canh dong lucky pro SLD3.0

  MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SLD3.0

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SLD3.0 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  4,720,000 
 • may bom cao ap canh dong lucky pro SSP3.0

  MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SSP3.0

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SSP3.0 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  4,570,000 
 • may bom cao ap canh dong lucky pro SSP2.0

  MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SSP2.0

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SSP2.0 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  3,100,000 
 • may bom cao ap canh dong lucky pro SSP1.5

  MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SSP1.5

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SSP1.5 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  2,380,000 
 • may bom cao ap canh dong lucky pro SSP1.0

  MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SSP1.0

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CAO ÁP CÁNH ĐỒNG LUCKY PRO SSP1.0 sử dụng đẩy dẫn nước lên bồn cho dân dụng, gia đình, cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng,…

   

  2,040,000 
 • Máy bơm lưu lượng trục inox Lucky Pro 1.5DK24

  Bảo hành: chính hãng 12 tháng 

  Giao hàng : toàn quốc

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

  980,000 1,310,000 
 • Máy bơm lưu lượng trục inox Lucky Pro 1DK18

  Bảo hành: chính hãng 12 tháng 

  Giao hàng : toàn quốc

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • Bơm ly tâm đẩy cao lucky pro MCP158

  Máy bơm ly tâm đẩy cao trục inox Lucky Pro XCM158

  Bảo hành: chính hãng 12 tháng 

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • Máy bơm bánh răng đẩy cao MQS136B

  Máy bơm bánh răng đẩy cao MQS136B

  Bảo hành: chính hãng 12 tháng 

  Giao hàng : toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

 • Máy bơm áp lực lớn mặt bích Lucky Pro MFM 32/16A

  Máy bơm áp lực lớn mặt bích Lucky Pro ACT 32/160A

  Bảo hành: chính hãng 12 tháng 

  Giao hàng : toàn quốc

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

  6,440,000 
 • Máy bơm áp lực lớn mặt bích MFM 32/160C

  Máy bơm áp lực lớn mặt bích Lucky Pro ACT 32/160C

  Bảo hành: chính hãng 12 tháng 

  Giao hàng : toàn quốc

  Ứng dụng: Giúp ổn định nguồn nước cho các nhà kinh doanh trong ngành công và nông nghiệp.

  5,140,000 
error:

Danh Mục