• máy bơm chữa cháy động cơ diesel howaki

  MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 50-250A

  01

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 50-250A được sử dụng bơm tưới tiêu, thoát nước chống ngập úng cho đồng ruộng, ao hồ, sông rạch; hút nước thải vệ sinh chuồng trại,...Cung cấp nước cho các nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, chung cư; cho các công trình xây dựng và được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,…

   

  68,040,000 
 • máy bơm chữa cháy động cơ diesel howaki

  MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 50-250B

  01

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 50-250B được sử dụng bơm tưới tiêu, thoát nước chống ngập úng cho đồng ruộng, ao hồ, sông rạch; hút nước thải vệ sinh chuồng trại,...Cung cấp nước cho các nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, chung cư; cho các công trình xây dựng và được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,…

   

  66,620,000 
 • máy bơm chữa cháy động cơ diesel howaki

  MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 50-250C

  01

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 50-250C được sử dụng bơm tưới tiêu, thoát nước chống ngập úng cho đồng ruộng, ao hồ, sông rạch; hút nước thải vệ sinh chuồng trại,...Cung cấp nước cho các nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, chung cư; cho các công trình xây dựng và được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,…

   

  60,250,000 
 • máy bơm chữa cháy động cơ diesel howaki

  MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 80-250

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 80-250 được sử dụng bơm tưới tiêu, thoát nước chống ngập úng cho đồng ruộng, ao hồ, sông rạch; hút nước thải vệ sinh chuồng trại,...Cung cấp nước cho các nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, chung cư; cho các công trình xây dựng và được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,…

   

  77,960,000 
 • máy bơm chữa cháy động cơ diesel howaki

  MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 65-250A

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 65-250A được sử dụng bơm tưới tiêu, thoát nước chống ngập úng cho đồng ruộng, ao hồ, sông rạch; hút nước thải vệ sinh chuồng trại,...Cung cấp nước cho các nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, chung cư; cho các công trình xây dựng và được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,…

   

  76,550,000 
 • máy bơm chữa cháy động cơ diesel howaki

  MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 65-250B

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI CH 65-250B được sử dụng bơm tưới tiêu, thoát nước chống ngập úng cho đồng ruộng, ao hồ, sông rạch; hút nước thải vệ sinh chuồng trại,...Cung cấp nước cho các nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, chung cư; cho các công trình xây dựng và được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,…

   

  69,460,000 
 • may bom nuoc dong co diesel howaki dhp30

  MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI DHP30

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL HOWAKI DHP30 được sử dụng bơm tưới tiêu, thoát nước chống ngập úng cho đồng ruộng, ao hồ, sông rạch; hút nước thải vệ sinh chuồng trại,...Cung cấp nước cho các nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, chung cư; cho các công trình xây dựng và được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,…

   

  16,970,000 
 • may bom nuoc dong co xang dau howaki hp30a

  MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ XĂNG HOWAKI HP30A

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ XĂNG HOWAKI HP30A được sử dụng bơm tưới tiêu, thoát nước chống ngập úng cho đồng ruộng, ao hồ, sông rạch; hút nước thải vệ sinh chuồng trại,...Cung cấp nước cho các nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, chung cư; cho các công trình xây dựng và được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,…

   

  12,970,000 
 • may bom nuoc dong co xang dau howaki hp20a

  MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ XĂNG HOWAKI HP20A

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ XĂNG HOWAKI HP20A được sử dụng bơm tưới tiêu, thoát nước chống ngập úng cho đồng ruộng, ao hồ, sông rạch; hút nước thải vệ sinh chuồng trại,...Cung cấp nước cho các nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, chung cư; cho các công trình xây dựng và được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,…

   

  7,510,000 
 • MÁY BƠM LY TÂM ĐẦU INOX HOWAKI 3M 80-200/15

  Xuất xứ: HOWAKI – VIỆT NAM

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: thường được sử dụng chủ yếu để bơm nước ngọt, nước mặn, nước tinh khiết và chất lỏng kiềm. Vd: tưới nông trại, hồ tôm và hồ cá, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, nuôi trồng công nghiệp, cấp nước cho nhà máy và tòa cao ốc…

 • MÁY BƠM LY TÂM ĐẦU INOX HOWAKI 3M 65-160/15.0

  Xuất xứ: HOWAKI – VIỆT NAM

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: thường được sử dụng chủ yếu để bơm nước ngọt, nước mặn, nước tinh khiết và chất lỏng kiềm. Vd: tưới nông trại, hồ tôm và hồ cá, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, nuôi trồng công nghiệp, cấp nước cho nhà máy và tòa cao ốc…

 • MÁY BƠM LY TÂM ĐẦU INOX HOWAKI 3M 50-200/11.0

  Xuất xứ: HOWAKI – VIỆT NAM

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: thường được sử dụng chủ yếu để bơm nước ngọt, nước mặn, nước tinh khiết và chất lỏng kiềm. Vd: tưới nông trại, hồ tôm và hồ cá, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, nuôi trồng công nghiệp, cấp nước cho nhà máy và tòa cao ốc…

 • MÁY BƠM LY TÂM ĐẦU INOX HOWAKI 3M 40-160/4.0

  Xuất xứ: HOWAKI – VIỆT NAM

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: thường được sử dụng chủ yếu để bơm nước ngọt, nước mặn, nước tinh khiết và chất lỏng kiềm. Vd: tưới nông trại, hồ tôm và hồ cá, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, nuôi trồng công nghiệp, cấp nước cho nhà máy và tòa cao ốc…

 • MÁY BƠM LY TÂM ĐẦU INOX HOWAKI 3M 32-200/3.0

  Xuất xứ: HOWAKI – VIỆT NAM

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: thường được sử dụng chủ yếu để bơm nước ngọt, nước mặn, nước tinh khiết và chất lỏng kiềm. Vd: tưới nông trại, hồ tôm và hồ cá, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, nuôi trồng công nghiệp, cấp nước cho nhà máy và tòa cao ốc…

 • MÁY BƠM LY TÂM ĐẦU INOX HOWAKI 3M 80-125/5.5

  Xuất xứ: HOWAKI – VIỆT NAM

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: thường được sử dụng chủ yếu để bơm nước ngọt, nước mặn, nước tinh khiết và chất lỏng kiềm. Vd: tưới nông trại, hồ tôm và hồ cá, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, nuôi trồng công nghiệp, cấp nước cho nhà máy và tòa cao ốc…

 • MÁY BƠM LY TÂM ĐẦU INOX HOWAKI 3M 50-125/4.0

  Xuất xứ: HOWAKI – VIỆT NAM

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: thường được sử dụng chủ yếu để bơm nước ngọt, nước mặn, nước tinh khiết và chất lỏng kiềm. Vd: tưới nông trại, hồ tôm và hồ cá, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, nuôi trồng công nghiệp, cấp nước cho nhà máy và tòa cao ốc…

 • MÁY BƠM LY TÂM ĐẦU INOX HOWAKI 3M 40-125/2.2

  Xuất xứ: HOWAKI – VIỆT NAM

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: thường được sử dụng chủ yếu để bơm nước ngọt, nước mặn, nước tinh khiết và chất lỏng kiềm. Vd: tưới nông trại, hồ tôm và hồ cá, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, nuôi trồng công nghiệp, cấp nước cho nhà máy và tòa cao ốc…

 • MÁY BƠM LY TÂM ĐẦU INOX HOWAKI 3M 32-160/1.5

  Xuất xứ: HOWAKI – VIỆT NAM

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: thường được sử dụng chủ yếu để bơm nước ngọt, nước mặn, nước tinh khiết và chất lỏng kiềm. Vd: tưới nông trại, hồ tôm và hồ cá, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, nuôi trồng công nghiệp, cấp nước cho nhà máy và tòa cao ốc…

 • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 65-125A

  Xuất xứ     HOWAKI – VIỆT NAM

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc

  Ứng dụng  : MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 65-125A  Là dòng máy bơm công nghiệp dùng cho mục đích phòng cháy chữa cháy. ngoài ra có thể sử dụng để bơm nước cho các mục đích khác như tươi tiêu, cấp thoát nước.

 • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 65-125B

  Xuất xứ     :HOWAKI

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc

  Ứng dụng  : MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 65-125B  máy bơm của HOWAKI  Là dòng máy bơm công nghiệp dùng cho mục đích phòng cháy chữa cháy. ngoài ra có thể sử dụng để bơm nước cho các mục đích khác như tươi tiêu, cấp thoát nước.

 • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 50-250B

  Xuất xứ     : HOWAKI

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc

  Ứng dụng  : MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 50-250B  máy bơm của HOWAKI  Là dòng máy bơm công nghiệp dùng cho mục đích phòng cháy chữa cháy. ngoài ra có thể sử dụng để bơm nước cho các mục đích khác như tươi tiêu, cấp thoát nước.

 • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 50-250C

  Xuất xứ     : HOWAKI

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc

  Ứng dụng  : MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 50-250C  máy bơm của HOWAKI Là dòng máy bơm công nghiệp dùng cho mục đích phòng cháy chữa cháy. ngoài ra có thể sử dụng để bơm nước cho các mục đích khác như tươi tiêu, cấp thoát nước.

 • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 50-200A

  Xuất xứ     :HOWAKI

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc

  Ứng dụng  : MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 50-200A  Là dòng máy bơm công nghiệp dùng cho mục đích phòng cháy chữa cháy. ngoài ra có thể sử dụng để bơm nước cho các mục đích khác như tươi tiêu, cấp thoát nước.

 • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 50-200B

  Xuất xứ     : HOWAKI

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc

  Ứng dụng  : MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI CM 50-200B  máy bơm của HOWAKI  Là dòng máy bơm công nghiệp dùng cho mục đích phòng cháy chữa cháy. ngoài ra có thể sử dụng để bơm nước cho các mục đích khác như tươi tiêu, cấp thoát nước.

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Giới thiệu máy bơm Howaki

Howaki là thương hiệu máy bơm lắp ráp tại Việt Nam nên xét về mức giá cả, có thể nói đây là thương hiệu dẫn đầu tiêu thụ và được đông đảo khách hàng ưa chuộng, đón nhận. Máy bơm Howaki chuyên về các chủng loại bơm trục ngang, bơm công nghiệp, do đó hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các bộ phận khách hàng, nhất là trong các ngành công nông nghiệp, xây dựng. Cũng như các thương hiệu khác trên thị trường, máy bơm Howaki có thời gian bảo hành trong suốt 12 tháng kể từ ngày qusy khách mua hàng.

Giá thành máy bơm Howaki

Máy bơm Howaki dựa theo bảng giá của công ty Thuận Hiệp Thành. Có trên website: maybomhangphu.com. Phân phối hiện có khoảng 50 sản phẩm. Ngoài những sản phẩm dân dụng hay công nghiệp, Thuận Hiệp Thành cũng đã phân phối thêm dòng bơm chữa cháy động cơ xăng và diesel. Sự đa dạng về chủng loại này góp phần làm cho Howaki được khách hàng đánh giá cao và chọn lựa cho mục đích sử dụng của mình. Đặc biệt, dòng bơm chữa cháy của Howaki có thể kiểm định được như các loại bơm nhập khẩu từ Châu Âu, Á.

Ứng dụng máy bơm Howaki

Máy bơm trục ngang Howaki cũng được thiết kế giống như các loại bơm trục ngang thông thường khác với 2 bộ phận cơ bản là đầu bơm cà động cơ bơm kết nối nhau. Loại bơm trục ngang Howaki có các loại cánh như cánh inox 304, cánh thép. 2 loại cánh này góp phần làm cho máy thêm độ tuổi thọ vì chống được sự ăn mòn cực tốt khi hoạt động lâu dài trong mọi môi trường nước. Máy bơm trục ngang Howaki có dải công suất rộng, nhỏ nhất ở 2HP và lớn nhất lên đến 50HP. Đây là ưu điểm quan trọng để khách hàng dễ dàng chọn lựa sản phẩm sao cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Lưu lượng, cột áp cao, đầu vào đầu ra đạt tiêu chuẩn tối ưu của đường ống, do đó mà máy bơm trục ngang Howaki thích hợp phục vụ cho việc bơm cấp nước ở các khu công nghiệp, công trình xây dựng quy mô vừa và lớn. Hơn nữa, máy còn đáp ứng tối đa cho mục đích bơm nước trong sinh hoạt dân dụng ở các hộ gia đình, khu chung cư, trường học, bệnh viện,…

Ưu điểm máy bơm Howaki

Đầu bơm rời trục Howaki có dải công suất cũng khá rộng đi cùng thiết kế về chất liệu tạo thành cũng tạo nên một thương hiệu đặc biệt nổi bật. Cụ thể như động cơ có công suất từ 2HP cho đến 25HP thì vỏ bơm bên ngoài được tạo thành bằng chất liệu nhôm cứng, chịu được nhiệt độ cao. Còn loại động cơ có công suất lớn từ 30HP đến 50HP thì chất liệu tạo thành chính là gang đúc rắn, chắc, chống va đập mạnh hiệu quả, kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm khi hoạt động dài lâu. Tùy vào khu vực lắp đặt, diện tích, mục đích sử dụng cũng như khả năng kinh tế mà khách hàng đưa ra lựa chọn thích hợp, đảm bảo mang lại hiệu suất vận hành tốt nhất cho sản phẩm đầu bơm rời trục Howaki. Và giống như đầu bơm của các loại thương hiệu cạnh tranh khác, đầu bơm Howaki cũng là thiết bị đùng dể kết hợp với motor tạo thành cụm bơm, hệ thống bơm hoàn chỉnh, phục vụ tối đa cho những mục đích bơm cấp nước sạch trong nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, công trình xây dựng,…

Phân phối máy bơm Howaki

Qúy khách có nhu cầu tư vấn, tìm hiểu kỹ hơn về thương hiệu bơm Howaki, có thể trực tiếp đến với Thuận Hiệp Thành. Công ty có showroom trưng bày sản phẩm cũng như hàng luôn có sẵn tại kho để khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm thực tế một cách chân thực nhất. Hơn nữa, Thuận Hiệp Thành hiện có các phương pháp bán hàng nhanh, gọn lẹ như hệ thống bán lẻ online qua các website, holine, các sàn thương mại điện tử. Bất cứ hình thức nào, cam kết khách hàng đều có thể mua được thương hiệu bơm Howaki với mức giá tốt nhất. Công ty cũng có chế độ ưu đãi về giá cho khách hàng mua số lượng lớn, khách hàng là đại lý, chi nhánh, nhà thầu, dự án công trình. Tất cả sản phẩm máy bơm nước được Thuận Hiệp Thàn phân phối đều có đầy đủ giấy tờ chứng nhận hợp lệ đồng thời bảo hành chính hãng từ 12-24 tháng tùy thương hiệu kể từ ngày quý khách mua hàng.

error:

Danh Mục