Máy Bơm Hồ Cá VERATTI

 • may bom oxi xai binh dc 12v veratti DC-060 (60W)

  MÁY BƠM OXI XÀI BÌNH DC 12V VERATTI DC-060

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: không

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM OXI XÀI BÌNH DC 12V VERATTI DC-060 được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản; cung cấp lượng khí oxy cho hồ cá, tôm, cua và các vật nuôi thủy sản khác…

   

 • may bom oxi xai binh dc 12v veratti DC-035A (35W)

  MÁY BƠM OXI XÀI BÌNH DC 12V VERATTI DC-035A

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: không

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM OXI XÀI BÌNH DC 12V VERATTI DC-035A được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản; cung cấp lượng khí oxy cho hồ cá, tôm, cua và các vật nuôi thủy sản khác…

   

 • may bom oxi xai dien 220v veratti AC-012 (185W)

  MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-012

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: không

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-012 được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản; cung cấp lượng khí oxy cho hồ cá, tôm, cua và các vật nuôi thủy sản khác…

   

  1,200,000 
 • may bom oxi xai dien 220v veratti AC-008 (138W)

  MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-008

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: không

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-008 được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản; cung cấp lượng khí oxy cho hồ cá, tôm, cua và các vật nuôi thủy sản khác…

   

  1,150,000 
 • may bom oxi xai dien 220v veratti AC-007 (120W)

  MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-007

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: không

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-007 được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản; cung cấp lượng khí oxy cho hồ cá, tôm, cua và các vật nuôi thủy sản khác…

   

  1,020,000 
 • may bom oxi xai dien 220v veratti AC-006 (105W)

  MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-006

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: không

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-006 được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản; cung cấp lượng khí oxy cho hồ cá, tôm, cua và các vật nuôi thủy sản khác…

   

 • may bom oxi xai dien 220v veratti AC-005 (80W)

  MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-005

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: không

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-005 được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản; cung cấp lượng khí oxy cho hồ cá, tôm, cua và các vật nuôi thủy sản khác…

   

 • may bom oxi xai dien 220v veratti AC-004 (55W)

  MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-004

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: không

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-004 được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản; cung cấp lượng khí oxy cho hồ cá, tôm, cua và các vật nuôi thủy sản khác…

   

 • may bom oxi xai dien 220v veratti AC-003 (45W)

  MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-003

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: không

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-003 được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản; cung cấp lượng khí oxy cho hồ cá, tôm, cua và các vật nuôi thủy sản khác…

   

 • may bom oxi xai dien 220v veratti AC-002 (35W)

  MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-002

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: không

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM OXI XÀI ĐIỆN 220V VERATTI AC-002 được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản; cung cấp lượng khí oxy cho hồ cá, tôm, cua và các vật nuôi thủy sản khác…

   

error:

Danh Mục