Máy Bơm Trục Đứng PENTAX

 • máy bơm trục đứng pentax U5V

  MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG BÙ ÁP PENTAX U18LG-920/10T

  Xuất xứ      : ITALY

  Bảo hành  : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng : Toàn quốc, miễn phí nội thành  TP.HCM,

  Ứng dụng  : MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG BÙ ÁP PENTAX là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ PENTAX- Ytaly. được sử dụng cho hệ thống nước công nghiệp, dân dụng, có đầy đủ  giấy tờ về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.  Máy bơm Pentax luôn được đánh giá cao từ khách hàng.

 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVD 5/37

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVD 5/37 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  210,200,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVD 4/30

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVD 4/30 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  198,000,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVD 3/22

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVD 3/22 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  144,130,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVD 3R/18.5

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVD 3R/18.5 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  137,370,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVD 2/15

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVD 2/15 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  112,060,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 6/37

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 6/37 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  220,370,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 5/30

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 5/30 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  207,580,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 4R1/22

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 4R1/22 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  156,810,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 3/18.5

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 3/18.5 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  134,610,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 3R/15

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 3R/15 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  86,000,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 2R1/11

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVC 2R1/11 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  100,730,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVB 6/22

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVB 6/22 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  152,640,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVB 5/18.5

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVB 5/18.5 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  134,240,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVB 4/15

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVB 4/15 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  120,600,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVB 3/11

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVB 3/11 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  104,340,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVA 8/15

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVA 8/15 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  142,110,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVA 6/11

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVA 6/11 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  119,130,000 
 • MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVA 5/9.2

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG PENTAX MSVA 5/9.2 được sử  dụng rộng rãi  trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, xí nghiệp,.. Sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, trong hệ thống lọc nước RO,…

  113,050,000 
 • BƠM TRỤC ĐỨNG

  BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX PENTAX U7SV-550/10T

  MÃ : U7SV-550/10T

  XUẤT XỨ : ITALIA

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG .

  ỨNG DỤNG:

  • Dòng bơm này được lắp đặt trong hệ thống chữa cháy cùng 2 bơm chính có tác dụng bù áp .
  • làm tăng áp lực nước trong hệ thống giúp hệ thống chữa cháy hiệu quả hơn và đạt lưu lượng thiết kế.
  40,600,000 
 • BƠM TRỤC ĐỨNG

  BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX PENTAX U7SV-400/8T

  MÃ : U7SV-400/8T

  XUẤT XỨ : ITALIA

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG .

  ỨNG DỤNG:

  • Dòng bơm này được lắp đặt trong hệ thống chữa cháy cùng 2 bơm chính có tác dụng bù áp .
  • làm tăng áp lực nước trong hệ thống giúp hệ thống chữa cháy hiệu quả hơn và đạt lưu lượng thiết kế.
  35,140,000 
 • BƠM TRỤC ĐỨNG

  BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX PENTAX U7SV-300/6T

  MÃ : U7SV-300/6T

  XUẤT XỨ : ITALIA

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG .

  ỨNG DỤNG:

  • Dòng bơm này được lắp đặt trong hệ thống chữa cháy cùng 2 bơm chính có tác dụng bù áp .
  • làm tăng áp lực nước trong hệ thống giúp hệ thống chữa cháy hiệu quả hơn và đạt lưu lượng thiết kế.
  26,660,000 
 • bơm truc đứng

  bơm trục đứng cánh inox pentax U9SLG 1000/20T

  MÃ : U9SLG 1000/20T

  XUẤT XỨ : ITALIA

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG BẢO HÀNH CHÍNH HẢNG.

  ỨNG DỤNG:

  • Thích hợp cho việc bơm nước công nghiệp
  • khả năng hoạt động trên diện rộng trong thời gian dài,
  • máy ít tiêu hao nhiên liệu
  • ít hỏng hóc đảm bảo độ ổn định cho hệ thống bơm nước của bạn.
  77,210,000 
 • bơm truc đứng

  bơm trục đứng cánh innox pentax U9SLG 950/18T

  MÃ : U9SLG 950/18T

  XUẤT XỨ : ITALIA

  BẢO HÀNH : 12 THÁNG BẢO HÀNH CHÍNH HẢNG.

  ỨNG DỤNG:

  • Thích hợp cho việc bơm nước công nghiệp
  • khả năng hoạt động trên diện rộng trong thời gian dài,
  • máy ít tiêu hao nhiên liệu
  • ít hỏng hóc đảm bảo độ ổn định cho hệ thống bơm nước của bạn.
  74,900,000 
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Máy bơm trục đứng Pentax là gì?

Khách hàng Việt đã quá quen thuộc với những dòng máy bơm nước thiết kế theo kiểu trục ngang cho nên bơm trục đứng vẫn còn là một ẩn số cần khám phá. Máy bơm trục đứng Pentax có thiết kế chuyên biệt theo phương thẳng đứng, kết nối nhau bởi 2 bộ phận cơ bản là guồng bơm và động cơ bơm. Dòng bơm trục đứng Pentax thích hợp phục vụ cho những mục đích bơm nước cần cột áp cao, lưu lượng lớn. Máy bơm trục đứng Pentax được sản xuất tại Ý theo tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến, do đó mà chất lượng luôn đi cùng mức giá cả hợp lý.

Pentax sản xuất dòng bơm trục đứng khá đa dạng về mẫu mã, mức công suất, lưu lượng, cột áp. Thông thường khách hàng chọn mua bơm trục đứng điều quan tâm đầu tiên chính là mức công suất của sản phẩm. Máy bơm trục đứng Pentax có dải công suất từ 0.75HP đến 40HP, với mức công suất này khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa một hay nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu bơm của mình.

Cấu tạo máy bơm trục đứng Pentax

Về cấu tạo, bơm trục đứng Pentax được gắn kết bởi 2 bộ phận guồng và đầu bơm. Guồng bơm chứa cánh bơm, chất liệu tạo thành nên guồng, cánh bơm thường là inox 304 sáng bóng, chắc chắn, vừa tăng khả năng bơm được nước nóng vừa chống ăn mòn cực tốt. Động cơ bơm sản xuất theo tiêu chuẩn cao, chất liệu tạo thành bao gồm gang đúc và inox, chống va đập mạnh, cho tuổi thọ sử dụng bền bỉ, dài lâu hơn.

Ưu điểm của máy bơm trục đứng Pentax

Xét về ưu điểm thì dòng bơm trục đứng Pentax có khá nhiều, điển hình như khả năng bơm được nước ở nhiệt độ cao, lên đến 140 độ C. Do đó, những khu công nghiệp, sản xuất, chế biến cần sử dụng nguồn nước nóng thì bơm trục đứng Pentax là lựa chọn lý tưởng. Hơn nữa, các sản phẩm máy bơm Pentax luôn nổi trội về cột áp và lưu lượng, mang lại hiệu suất vận hành cao đồng thời giúp tiết kiệm nguồn điện năng tiêu thụ đáng kể, giảm chi phí sử dụng thực tế cho người dùng.

Bạn đang có nhu cầu sử dụng một chiếc máy bơm trục đứng tốt nhất với đa chức năng sử dụng.? Hãy lựa chọn máy bơm trục đứng Pentax, – thương hiệu máy bơm của Italy nổi tiếng trên thế giới – Pentax  sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng tuyệt đối.

Máy bơm trục đứng Pentax được làm bằng gang với trục bơm thẳng đứng bằng thép không gỉ AISI 304, cánh bằng nhựa Noryl giúp động cơ hoạt động bền bỉ, sức chống chọi với môi trường khắc nghiệt lớn.

bom truc dung pentax

Ứng dụng bơm ly tâm trục đứng Pentax

Máy bơm trục đứng Pentax có tính ứng dụng khá cao, thường dùng cho việc bơm cấp nước sạch cho các khu công nghiệp, tòa nhà cao tầng, khu chung cư, cao ốc, bơm bù áp, cấp nước cho lò hơi, đặc biệt máy còn kết hợp với các thiết bị khác tạo ra hệ thống bơm chữa cháy,…

Máy bơm trục đứng Pentax không chỉ bền; vận hành êm ái , nguồn nước mạnh, đẩy nước cao, tiết kiệm điện… mà sản phẩm này con được sử dụng với đa chức năng, đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng:

 • Vận chuyển tuần hoàn nước trong khu chung cư, lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.
 • Hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp và thể thao.
 • Hệ thống rửa.
 • Cung cấp nước cho nồi hơi.
 • Hệ thống xử lý nước và thấm lọc.
 • Vòi phun
 • Làm chậm quá trình ngưng tụ chất lỏng hàng hoá
 • Hệ thống điều áp, hệ thống làm mát, sưởi ấm…
 • Hệ thống các nghành thực phẩm về nước uống đóng chai..

may bom truc dung pentax

Mua máy bơm trục đứng Pentax chính hãng tại maybomhangphu.com

Qúy khách có nhu cầu tìm hiểu hay đặt mua máy bơm trục đứng Pentax theo đúng khả năng và mục đích bơm của mình, vui lòng liên hệ số hotline hoặc truy cập website maybomhangphu.com của công ty TNHH Thuận Hiệp Thành. Đội ngũ nhân viên kinh doanh công ty luôn sẵn sàng phục vụ, hàng luôn có sẵn trong kho, đảm bảo việc gia nhận hàng hóa đến tay khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH chuyên phân phối máy bơm trục đứng Pentax chính hãng, cam kết:

 • Đầy đủ CO –CQ
 • Giá cạnh tranh
 • Khuyến mãi, chiết khấu hấp dẫn
 • Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Chúng tôi mong muốn tìm đại lý phân phối sản phẩm máy bơm nước trên toàn quốc. Hãy liên hệ ngay để được hưởng ưu đãi tốt nhất.

error:

Danh Mục