Bình tích áp

 • may-bom-hang-phu-khuyen-mai
 • binh gian no varem
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 2000L 10bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  128,920,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VBV1500-1500L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  101,460,000 
 • binh ap luc inox varem 50l 8bar
  BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 500L 8 BAR

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 500L 8 BAR được sử dụng để tích trữ áp lực trong dân dụng gia đình công nghiệp, nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…

   

  97,300,000 
 • binh gian no varem
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1500L 10 bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  87,150,000 
 • Bình tích áp VAREM 1000L 16 BAR

  Mã SP          : Bình tích áp  VAREM 1000L  16 BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình Tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

   

  75,080,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VBV1000-1000L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  73,220,000 
 • BÌNH GIÃN NỞ VRV1500-1500L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  BÌNH GIÃN NỞ thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  72,850,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VAV1500-1500L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  72,850,000 
 • binh gian no varem
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1000L 10 bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  57,190,000 
 • binh ap luc inox varem 50l 8bar
  BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 300L 8 BAR

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 300L 8 BAR được sử dụng để tích trữ áp lực trong dân dụng gia đình công nghiệp, nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…

   

  56,170,000 
 • VRV1000l
  BÌNH GIÃN NỞ VRV1000-1000L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  BÌNH GIÃN NỞ thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  54,730,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VAV1000-1000L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  54,110,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM 750L 16 BAR

  Mã SP          : Bình tích áp VAREM 750L 16 BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng : Bình tích áp VAREM 750L 16 BAR tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

   

  48,830,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VBV750-750L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  47,860,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM 500L 25BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  42,340,000 
 • binh ap luc inox varem 50l 8bar
  BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 200L 8 BAR

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 200L 8 BAR được sử dụng để tích trữ áp lực trong dân dụng gia đình công nghiệp, nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…

   

  39,710,000 
 • binh gian no varem
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 750L 10bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  36,130,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VAV750-750L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  35,110,000 
 • BÌNH GIÃN NỞ VRV750-750L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  BÌNH GIÃN NỞ thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  35,110,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VBV500-500L

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực AQUASYSTEM tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  33,490,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM 500L 16 bar

  Mã SP          : VAREM 500L 16 bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình Tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

   

  32,920,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM 300L 25BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  30,920,000 
 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM 200L 25BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  27,640,000 
 • binh ap luc inox varem 50l 8bar
  BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 100L 8 BAR

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 100L 8 BAR được sử dụng để tích trữ áp lực trong dân dụng gia đình công nghiệp, nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…

   

  22,280,000 
ƯU ĐÃI KHỔNG LỒ
 • Chiết khấu lên đến 25%
 • Miễn phí giao hàng - Bảo hành tận nơi (*Áp dụng khu vực TP.HCM)

Bình tích áp dùng để làm gì

Bình tích áp với cấu tạo lớp vỏ bề ngoài vô cùng chắc chắn. Cơ chế hoạt động theo nguyên lý nén áp suất. Tạo ra lực nén mạnh cho chất lỏng và tích trữ lại trong bình. Bình tích áp được xem như một trợ thủ đi kèm với máy bơm nước. Vì nó không thể tự hoạt động độc lập nếu thiếu máy bơm
Bình tích áp là thiết bị hỗ trợ kết hợp với máy bơm nước để tăng hiệu quả sử dụng. Hiện nay, tại Việt Nam, bình tích áp gần như được nhập khẩu hoàn toàn với những cái tên nổi tiếng như Varem, Aquasystem, Shakti, Purity,…

>>> Xem: Sử dụng bình tích áp cho máy bơm gia đình có cần thiết không

binh tich ap

Cấu tạo bình tích áp

Về cấu tạo, bình tích áp gồm 2 bộ phận chính là vỏ bình và ruột bình. Trong đó, vỏ bình có thể làm bằng sắt, inox còn ruột bình thì được làm bằng cao su cao cấp, có khả năng co giãn tốt, chịu được áp lực lớn. Cùng với đó, bình tích áp còn có cổng kết nối với máy bơm nước. Ngoài ra, tùy theo kiểu thiết kế mà bình tích áp còn có thêm chân đế.

binh tich ap

Nguyên lý hoạt động của bình tích áp

Với cấu tạo này, nhiều người vẫn không hiểu bình tích áp hoạt động theo như thế nào và ứng dụng để làm gì. Nguyên lý hoạt động của bình tích áp cũng không quá phức tạp, khó hiểu.
Ngay từ khi sản xuất, nhà sản xuất sẽ bơm vào khoảng không giữa vỏ bình và ruột bình 1 lượng khí để duy trì áp lực. Lượng khí này tùy thuộc vào thể tích của bình như 24L, 35L, 60L, 100L,… Khi kết nối với máy bơm nước, người dùng khởi động máy bơm thì nước sẽ được bơm vào đầy ruột bình. Lượng nước này sẽ được dự trữ ở đây, khi áp lực đường ống xuống thấp, áp lực từ lượng khí giữa vỏ bình và ruột bình sẽ đẩy nước từ ruột bình ra, cấp đến hệ thống đường ống.

Ngay sau khi cung cấp đủ áp lực cho đường ống thì nước tiếp tục được nạp vào ruột bình để dự trữ cho các lần hoạt động kế tiếp. Và chu trình này sẽ được lặp đi, lặp lại và hoàn toàn tự động.

Công dụng của bình tích áp

Vậy bình tích áp dùng để làm gì? Bình tích áp được ứng dụng khá nhiều trong các hệ thống máy bơm nước như bơm cấp nước cho tòa nhà cao tầng, bơm tăng áp lực đường ống nước, bơm chữa cháy,…
Hiện nay, bình tích áp có rất nhiều thể tích từ 24L – 1500L (có thể lớn hơn nữa) để khách hàng lựa chọn. Quý khách hàng có thể mua rời bích tích áp riêng hoặc cũng có thể mua nguyên bộ khi kết nối hoàn chỉnh với máy bơm. Nếu trong quá trình sử dụng, ruột bình tích áp bị hư hỏng, khách hàng cũng hoàn toàn có thể mua ruột bình thay thế để giảm thiểu chi phí.

binh tich ap

Mua bình tích áp chính hãng ở đâu

Nếu Quý khách đang có nhu cầu mua bình tích áp, hãy liên hệ với công ty TNHH Thuận Hiệp Thành trên website chính thức của chúng tôi maybomhangphu.com. Với nhiều loại bình tích áp cho bạn lựa chọn, bình tích áp mini, bình tích áp gia đình,bình tích áp cho máy bơm nước panasonic và nhiều hàng chuyên dụng khác. Chúng tôi là nhà phân phối chính hãng của bình tích áp Varem, bình tích áp Aquasystem (Italy), Purity, Shakti (Trung Quốc),… Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, có thời gian bảo hành. Và đặc biệt, Thuận Hiệp Thành luôn có giá tốt nhất cho khách hàng là đại lý, công ty thương mại, xây dựng.

error:

Danh Mục