• Bơm tăng áp điện tử nước nóng WALRUS TQCN-2200

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (buộc lấy VAT)

 • Bơm tăng áp điện tử nước nóng WALRUS TQCN-1500

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (buộc lấy VAT)

 • Bơm tăng áp điện tử nước nóng WALRUS HQCN-800

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (buộc lấy VAT)

 • Bơm tăng áp điện tử nước nóng WALRUS HQCN-400

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (buộc lấy VAT)

 • Bơm tăng áp điện tử nước nóng WALRUS HQCN-200

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (buộc lấy VAT)

 • bơm tăng áp TP825PT

  Bơm bánh răng tăng áp WALRUS TP825P – 1HP

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (bắt buộc lấy VAT)

 • bơm cánh răng đẩy cao TP325

  Bơm bánh răng đẩy cao WALRUS TP325 – 1HP

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (bắt buộc lấy VAT)

 • bơm trục ngang TPH-12Tk

  Bơm Trục Nganh Đa Tầng Cánh Inox WALRUS TPH12T4K 2500W 60HZ

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM (xem chính sách vận chuyển)

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (không bắt buộc lấy VAT)

 • bơm trục ngang TPH-4Tk

  Bơm Trục Nganh Đa Tầng Cánh Inox WALRUS TPH4T6K 1640W 60HZ

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM (xem chính sách vận chuyển)

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (không bắt buộc lấy VAT)

 • bơm trục ngang TPH-4Tk

  Bơm Trục Nganh Đa Tầng Cánh Inox WALRUS TPH4T6K 1470W 50HZ

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM (xem chính sách vận chuyển)

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (không bắt buộc lấy VAT)

 • bơm trục ngang TPH-2Tk

  Bơm Trục Nganh Đa Tầng Cánh Inox WALRUS TPH2T5K 760W 50HZ

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM (xem chính sách vận chuyển)

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (không bắt buộc lấy VAT)

 • bơm trục ngang TPH-2Tk

  Bơm Trục Nganh Đa Tầng Cánh Inox WALRUS TPH2T5K 680W 60HZ

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM (xem chính sách vận chuyển)

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (không bắt buộc lấy VAT)

 • bơm rửa xe - xịt rửa tủ lạnh TH400P

  Bơm Rửa XE – Xịt Rửa Máy Lạnh WALRUS TH400P

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM (xem chính sách vận chuyển)

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (không bắt buộc lấy VAT)

 • bom chim nuoc thai walrus

  Bơm chìm Hải cẩu WALRUS PC 400WR

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (bắt buộc lấy VAT)

 • bơm chìm RW100AR

  Bơm chìm Hải cẩu WALRUS PC 100WR

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (bắt buộc lấy VAT)

 • bơm chìm RW400A

  Bơm chìm Hải cẩu WALRUS RW 400AD

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (bắt buộc lấy VAT)

 • bơm chìm RW100AC

  Bơm chìm Hải cẩu WALRUS RW 100AC

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM (xem chính sách vận chuyển)

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (không bắt buộc lấy VAT)

 • bom chim nuoc thai walrus

  Bơm chìm Hải cẩu WALRUS PC 400W

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (bắt buộc lấy VAT)

 • bom chim nuoc thai walrus

  Bơm chìm Hải cẩu WALRUS PC 250W

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (bắt buộc lấy VAT)

 • bơm chìm RW100A

  Bơm chìm Hải cẩu WALRUS PC 100W

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (bắt buộc lấy VAT)

 • bơm tăng áp TP825PT

  Bơm bánh răng tăng áp WALRUS TP825P – 1/2HP

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (bắt buộc lấy VAT)

 • bơm tăng áp TP825PT

  Bơm bánh răng tăng áp WALRUS TP820P

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM (xem chính sách vận chuyển)

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (không bắt buộc lấy VAT)

 • bơm cánh răng đẩy cao TP325

  Bơm bánh răng đẩy cao WALRUS TP325 – 1/2HP

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (bắt buộc lấy VAT)

 • máy bơm tăng áp TQ1500

  Bơm dân dụng tăng áp điện tử WALRUS TQ-2200

  ứng dụng: bơm chất lỏng, hệ thống thủy lợi, hệ thống tưới cỏ, hệ thống rửa.

  Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem quy định bảo hành)

  Giao hàng toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TPHCM (xem chính sách vận chuyển)

  Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % (không bắt buộc lấy VAT)

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Giới thiệu máy bơm nước Walrus

Với những người hâm mộ môn thể thao Vua, ắt hẳn rằng ai cũng muốn 1 lần đến sân đấu chứng kiến đội bóng yêu thích mình thi đấu. Điều đó càng được thôi thúc khi hàng loạt câu lạc bộ lớn ở châu Âu đặt chân đến Việt Nam thi đấu. Bóng đá Việt Nam là vùng trũng của nền bóng đá thế giới bởi ngoài yếu tốn chuyên môn thì việc cơ sở vật chất, sân bãi cũng rất thua thiệt.

Chất lượng sân bãi kém ảnh hưởng rất nhiều đến việc thi đấu của các cầu thủ nên đây là vấn đề được các nhà tổ chức quan tâm đầu tư trong những năm gần đây. Ở những sân chơi chuyên nghiệp, chất lượng sân bãi đã phần nào được nâng lên. Tuy nhiên, ở những sân chơi phong trào, điều kiện sân bãi cực kỳ kém. Hôm nay, chuyên gia của chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý khách hàng cách chăm sóc cỏ cho các sân bóng đá này.

Để có mặt sân tốt, trước hết cần chọn loại cỏ phù hợp với môn thể thao này. Yếu tố quan trọng nhất không phải là khâu chọn cỏ mà là việc chăm sóc cỏ. Cỏ sân bóng đá có nhu cầu nước tưới ở những thời điểm khá khác nhau. Ví dụ trước trận đấu, sau trận đấu, thời gian chăm sóc phục hồi cỏ… thế nên rất cần thiết bị bơm phù hợp. Và loại máy bơm nước thường được sử dụng cho mục đích này chính là máy bơm Walrus.

may bom walrus

Ưu điểm của dòng máy bơm Walrus

Walrus là thương hiệu sản xuất máy bơm chìm hút bùn nổi tiếng thế giới của Đài Loan. Đa số các mẫu thuộc dòng này đều có thiết kế bằng nhựa, khá nhẹ, nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng. Máy bơm Walrus rất đa dạng về mẫu mã, thông số do đó người dùng có thể thoải mái lựa chọn chiếc bơm phù hợp.

Hệ thống tưới nước ở các sân vận động lớn trên thế giới đều được lắp đặt ngầm, cố định dưới mặt sân. Thế nhưng, ở nước ta, công nghệ, kỹ thuật cũng như kinh phí không cho phép thế nên thường sử dụng các loại bơm có tính di động cao.

Điều kiện thời tiết ở nước ta vô cùng khắc nghiệt, do đó ảnh hưởng rất lớn đến việc tưới nước cho cỏ. Còn vào mùa nóng, cỏ cần lượng nước lớn, nhất là sau các trận đấu để có đủ lượng nước, đáp ứng nhu cầu sinh trưởng. Máy bơm Walrus có thể hoạt động liên tục với cường độ lớn mà không ảnh hưởng đến chất lượng máy bơm, do đó rất phù hợp với mục đích của người sử dụng.

Máy bơm Walrus được công ty TNHH MTV Hằng Phú nhập khẩu trực tiếp nguyên chiếc về Việt Nam do đó chất lượng luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, khi mua máy bơm nước Walrus tại Hằng Phú, Quý khách còn được giao hàng và bảo hành tận nơi.cấu tạo, ưu điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của máy bơm walrus là gì | tìm địa chỉ đại lý nhà phân phối mua bán máy bơm nước walrus uy tín ở đâu | bảng báo giá máy bơm walrus chính hãng giá rẻ tại tphcm | may bom walrus


error:

Danh Mục