• BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-150T

  MÃ : EFS-150T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-100T

  MÃ : EFS-100T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-75T

  MÃ : EFS-75T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-50T

  MÃ : EFS-50T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-30T

  MÃ : EFS-30T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-20T

  MÃ : EFS-20T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-20

  MÃ : EFS-20

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-10(T)

  MÃ : EFS-10(T)

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-05T

  MÃ : EFS-05T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-75T

  MÃ : EFD-75T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSH dùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFSD-50T

  MÃ : EFSD-50T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSH dùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFSD-30T

  MÃ : EFSD-30T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSHdùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-20T

  MÃ : EFD-20T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSHlà loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSHdùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-20

  MÃ : EFD-20

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSH dùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-10A

  MÃ : EFD-10A

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSHlà loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSHdùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-10(T)

  MÃ : EFD-10(T)

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSHlà loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSHdùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-05

  MÃ : EFD-05

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSHlà loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSH dùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-150T

  MÃ : EF-150T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-100T

  MÃ : EF-100T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-75T

  MÃ : EF-75T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-50T

  MÃ : EF-50T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-30T

  MÃ : EF-30T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-20T

  MÃ : EF-20T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
 • BƠM BÙN LOÃNG

  MÁY BƠM BÙN LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EF-20

  MÃ : EF-20

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Máy bơm nước thải đặt chìm Evergush được dùng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
  •  Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
  •  Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
  • Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá ⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành ⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt ⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng ⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn ⭐ Hỗ trợ 24/7

Máy bơm chìm hút bùn là gì?

Là dòng bơm có tính ứng dụng rộng rãi, trên thực tế bơm bùn vừa có khả năng hút nước thải giống như bơm chìm hút nước thải thông thường vừa bơm hút được các loại bùn thải loãng, đặc. Do đó khách hàng Việt luôn ưu tiên chọn dòng máy bơm chìm hút bùn cho những mục đích sử dụng thực tế, nhất là trong các khu công nông nghiệp, xây dựng, vệ sinh môi trường,…

Xem: bảng giá máy bơm chìm

Những thương hiệu bơm chìm hút bùn nổi tiếng

Tại Việt Nam, hiện có các thương hiệu sản xuất bơm chìm hút bùn như Tsurumi của Nhật, APP – NTP – HCP – Grampus và Evergush của đài Loan. Và công ty TNHH Thuận Hiệp Thành chính là nhà phân phối chính thức các thương hiệu sản xuất máy bơm chìm hút bùn nổi bật này.

Nguyên lý hoạt động máy bơm chìm hút bùn

Máy bơm chìm hút bùn về nguyên lý hoạt động, cơ bản cũng giống như các loại bơm chìm hút nước thải cũng hoạt động chìm trong nước hoặc trong bùn.

bom-chim-hut-bun

Cấu tạo bơm chìm hút bùn

Về cấu tạo, bơm chìm hút bùn có 2 bộ phận cơ bản chính là đầu bơm và động cơ bơm. Riêng phần chân đế, bơm hút bùn thường có chân kiềng, kiểu chân này giúp cho việc nghiền các loại bùn rác được dễ dàng hơn. Phần đầu bơm chứa cánh bơm, có cánh cắt, cánh khuấy chông tắt nghẽn cho máy khi bơm hút các loại bùn đặc sệt, cho tuổi thọ sử dụng bền bỉ, dài lâu.

Ưu điểm của máy bơm chìm hút bùn

Phần động cơ được trang bị cơ chế tự giải nhiệt khi hoạt động dưới nước, do đó hạn chế tối đa tình trạng chập, quá tải, bảo đảm an toàn cho người dùng.

Ứng dụng của bơm chìm hút bùn

Máy bơm chìm hút bùn được ứng dụng cho ngành công nghiệp xử lý bùn thải. Trong ngành nông nghiệp, máy là trợ thủ đắt lực giải quyết bùn thải, đất cát cho các ao hồ, sông suối, ao nuôi trồng thủy hải sản,… Và đặc biệt, trong ngành xây dựng, máy bơm hút bùn được dùng hút bùn đặc, bùn loãng từ hố móng, nạo vét cống rãnh từ công trình quy mô lớn, nhỏ.

Mua máy bơm chìm hút bùn chính hãng ở đâu?

Qúy khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc đặt mua máy bơm chìm hút bùn có thể truy cập website công ty maybomhangphu.com. Hoặc đến với showroom trưng bày sản phẩm, hàng luôn có sẵn để quý khách hàng trải nghiệm cũng như lựa chọn chính xác nhất dòng bơm mình đang cần. Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành luôn có chính sách ưu đãi cho khách hàng mua số lượng lớn, khách hàng trở thành đại lý, khách là nhà thầu xây dựng,… Máy bơm chìm hút bùn được công ty nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín, do đó ngoài chất lượng vốn có, sản phẩm còn có đầy đủ chứng từ CO/CQ hợp lệ, mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho người sử dụng.

Những dòng bơm chìm hút bùn nổi tiếng:

bom-chim-hut-bun

Câu hỏi thuờng gặp về máy bơm chìm hút bùn

Phân loại các dòng bơm chìm hút bùn

Bơm chìm hút bùn được phân thành 2 loại cơ bản đó là bơm chìm hút bùn đặc và bơm chìm hút bùn loãng. 2 loại này về nguyên lý hoạt động tương đối giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là loại bùn được hút. Do đó, để đạt được hiệu suất làm việc tốt nhất khuyến cáo khách hàng nên dựa vào loại bùn cần hút mà có chọn lựa chính xác cho dòng bơm chìm hút bùn. Bơm chìm hút bùn có cấu tạo hình dáng, thiết kế giống bơm chìm hút nước thải, cũng bao gồm 2 bộ phận chính là đầu bơm và động cơ kết nối nhau. Bên trong đầu bơm chứa cánh bơm. Thường thấy là cánh cắt, cánh xoáy, cánh nghiền nát,… Động cơ được cố định với phần chân đế, có 2 loại chân đế là chân lưới và chân kiềng.

Những lưu ý khi dùng máy bơm hút bùn?

Giống như các loại máy bơm nước khác, bơm chìm hút bùn cũng cần được lưu ý kỹ lưỡng thì mới có thể tăng tuổi thọ bơm. Ví như đối với các loại nước thải, bùn thải cần được bơm thì việc chọn lựa chính xác loại bơm chìm hút bùn là quan trọng. Nếu chỉ bơm hút bùn loãng, cát nhuyễn trong nông nghiệp thì khách hàng chọn những con bơm chìm hút bùn công suất nhỏ, cánh xoáy. Còn với các loại bùn đặc sệt chứa sỏi, đá thì nên chọn dòng bơm chìm có công suất lớn, cánh bơm nên là loại cánh nghiền nát hoặc cánh cắt rác. Có như vậy, máy mới dễ dàng mang lại hiệu quả cao cho người dùng. Một yếu tố không thể bỏ qua đó chính là cột áp và lưu lượng của máy bơm. Tùy vào khả năng kinh tế cũng như mục đích bơm mà khách hàng có chọn lựa máy bơm có thông số về lưu lượng, cột áp sao cho phù hợp nhất.

Máy bơm nước chìm hút bùn dùng để làm gì?

Bơm chìm hút bùn được thiết kế để bơm hút các loại chất lỏng có chưa bùn, cát, đất,…Trong nông nghiệp, bơm chìm hút bùn được dùng để tát nước ao, hồ, cấp nước tưới tiêu. Trong công nghiệp, bơm chìm hút bùn dùng để bơm thoát nước hố móng, bơm hút bùn đặc – loãng ở các khu công nghiệp, công trình xây dựng quy mô từ nhỏ đến lớn. Đối với dân dụng, bơm hút bùn là giải pháp tối ưu cho việc bơm hút, xử lý nước thải chưa bùn ở các khu ngập úng hoặc khu vực thường có thủy triều dâng cao. Sự đa dạng về tính ứng dụng thực tế cũng là lợi thế để dòng bơm chìm hút bùn được đông đảo khách hàng ưa chuộng và chọn lựa.

bom-chim-hut-bun

Máy bơm chìm hút bùn hiệu nào tốt?

Thị trường cung ứng không quá nhiều thương hiệu bơm chìm hút bùn. Cho nên khách hàng vẫn có khi nhầm lẫn giữa bơm chìm hút nước thải và bơm chìm hút bùn. Thuận Hiệp Thành muốn giới thiệu đến khách hàng những thương hiệu bơm chìm hút bùn mà công ty đang nhập khẩu và phân phối. Được ưa chuông vì tính bền bỉ cao, dòng bơm chìm hút bùn Tsurumi của Nhật chính là thương hiệu đang dẫn đầu về mức độ tiêu thụ. Ngoài chất lượng ổn định vốn có, bơm chìm hút bùn Tsurumi cũng có khá nhiều chủng loại, mẫu mã, thông số để khách hàng dễ dàng chọn lựa. Nếu muốn sử dụng thương hiệu bơm chìm hút bùn có mức giá cả phải chăng thì khách hàng có thể chọn HCP của Đài Loan. Đây là thương hiệu thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt, hơn hết chính là mức giá cả nằm ở tầm giá trung mà về chất lượng thì lại hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với hàng Âu nên khách hàng khá tin tưởng. Bên cạnh đó, hiện Thuận Hiệp Thành cũng phân phối các loại bơm chìm hút bùn của các thương hiệu khác như Evergush, NTP, APP, Mastra,…

Mua bơm chìm hút bùn chính hãng ở đâu?

Để mua được bơm chìm hút bùn chính hãng, khách hàng nên đến với các đại lý, nhà phân phối uy tín. Ở khu vực miền Nam Việt Nam quý khách hàng có để tìm đến công ty Thuận Hiệp Thành. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối các loại bơm chìm hút bùn chính hãng từ Âu đến Á. Đặc biệt, công ty còn ưu đãi giá tốt nhất cho khách hàng mua số lượng lớn hoặc khách hàng là đại lý, chi nhánh, nhà thầu, dự án. Bơm chìm hút bùn là chủng loại bơm có thiết kế đặc biệt, chuyên dụng để bơm hút bùn cát. Cho nên cũng có không ít mặt hàng nhái, kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Do đó, chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên thận trọng để có thể mua được sản phẩm ưng ý, phù hợp túi tiền của mình.

Máy bơm công nghiệp hút bùn giá bao nhiêu?

So với dòng bơm chìm hút nước thải thì bơm chìm hút bùn có mức giá khởi điểm tương đối cao. Dựa vào mức công suất, thông số về cột áp, lưu lượng, đường kính ống, chân đế mà mỗi sản phẩm có mức giá khác nhau. Ví dụ ở thương hiệu bơm chìm hút bùn NTP – Đài Loan, với mức công suất 1/2Hp cho đến 1Hp thì mức giá dao động có thể từ 3 triệu cho đến 5 triệu. Còn với những sản phẩm có công suất cao hơn, giá có thể chênh lệch thêm từ vài trăm đến vài triệu. Ở những thương hiệu như Tsurumi, Evergush, Grampus, mức giá cho sản phẩm có công suất nhỏ thường là 4 triệu cho đến 5 triệu, công suất càng lớn giá càng cao. Cho nên, tùy vào khả năng kinh tế cũng như mục đích bơm mà khách hàng có chọn lựa sản phẩm bơm chìm hút bùn phù hợp, để có thể thu được hiệu quả, năng suất làm việc của máy một cách tích cực nhất.

bom-chim-hut-bun

Cách bảo dưỡng bơm chìm hút bùn?

Giống như các loại bơm thông thường khác, cách bảo dưỡng dòng bơm chìm hút bùn cũng cần được quan tâm kỹ lưỡng, triệt để. Một trong số cách đó chính là việc thường xuyên kiểm tra định kỳ máy móc, phụ kiện. Việc này không làm mất nhiều thời gian nhưng đòi hỏi sự tỉ mĩ của khách hàng. Kiểm tra những vị trí hay bị rò rỉ dầu, xử lý chỗ rò rỉ để tránh làm hư hỏng, cháy nổ máy bơm là công tác bảo dưỡng thứ hai. Thứ ba là vệ sinh, kiểm tra các thiết bị điện, sau đó lắp ráp chính xác trở lại cấc chi tiết máy để đảm bảo máy đã an toàn. Ngoài những yêu cầu cơ bản trên thì công ty Thuận Hiệp Thành cũng khuyến cáo khách hàng nên tuân thủ đúng quy tắc lắp đặt cũng như sử dụng của hãng sản xuất. Có như vậy mới đạt được hiệu suất cũng như tăng được độ bền bỉ dài lâu cho máy bơm.

Bơm chìm hút bùn là dòng gia đình hay công nghiệp?

Bơm chìm hút bùn là dòng bơm phục vụ chủ yếu cho công nghiệp. Tuy nhiên, trong một số hoạt động dân dụng như nạo vét bùn đất nông nghiệp, bơm hút bùn thải cống rãnh,… thì bơm chìm hút bùn cũng đóng vai trò tối quan trọng. Trong ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta hiện nay thì dòng bơm chìm hút bùn là thiết bị gần như không thể thiếu, nhất là ở các khu công nghiệp, nhà máy, khu công trình xây dựng, các khu dự án. Bơm chìm hút bùn có mức công suất đa dạng, từ nhỏ cỡ 1/3Hp cho đến 50Hp, 100Hp tùy thương hiệu. Khách hàng dựa vào thông số bơm như công suất, điện áp, cột áp và lưu lượng mà có chọn lựa dòng bơm chìm phù hợp.

Kham khảo thêm: máy bơm chìm nước thải 

Đại lý phân phối bơm chìm hút bùn tại Việt Nam – TP.HCM – Hà Nội 

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành
Trụ sở: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: (028).6268.9539 – (028).3752.8877 – (028).6266.0466
Website: maybomhangphu.com

error:

Danh Mục