Máy Bơm Hỏa Tiễn MASTRA

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 7.5kw / 10HP 380V

  Mã SP: MotoR 7.5 / 10HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 5.5 kw / 7.5HP 380V

  Mã SP: MotoR 5.5 / 7.5HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 4.0 / 5.5HP 380V

  Mã SP: MotoR 4.0 / 5.5HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 3.0 / 4HP 380V

  Mã SP: MotoR 3.0 / 4HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 2.2 / 3HP 220V-380V

  Mã SP: MotoR 2.2 / 3HP 220V-380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 1.5 / 2HP 220V-380V

  Mã SP: MotoR 1.5 / 2HP 220V-380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Motor Hỏa Tiễn 4 Inch Đầu Inox 1.1 / 1.5HP 220V-380V

  Mã SP: MotoR 1.1 / 1.5HP 220V-380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng VC-16

  Mã SP: Guồng VC16

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng VC-12

  Mã SP: Guồng VC-12

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng DF-24

  Mã SP: Guồng DF-24

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng DF-20

  Mã SP: Guồng DF-20

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 4inch Guồng MA-28

  Mã SP: Guồng MA-28

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 15

  Mã SP: R – 150 – ES – 15

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  30,650,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 11

  Mã SP: R – 150 – ES – 11

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  27,900,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 10

  Mã SP: R – 150 – ES – 10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  26,640,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 08

  Mã SP: R – 150 – ES – 08

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  21,260,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 06

  Mã SP: R – 150 – ES – 06

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  18,910,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – MA – 28

  Mã SP: R95 – MA – 28

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  15,170,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – DF – 24

  Mã SP: R95 – DF – 24

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  10,630,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – DF – 20

  Mã SP: R95 – BF – 20

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  9,100,000 
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – VC – 12

  Mã SP: R95 – VC – 12

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  4,750,000 
 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 6inch Guồng ES-15

  Mã SP: Guồng ES-15

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc,

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 6inch Guồng ES-11

  Mã SP: Guồng ES-11

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

 • may bom hoa tien

  Đầu Bơm Hỏa Tiễn 6inch Guồng ES-10

  Mã SP: Guồng ES-10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc.

Danh Mục