Máy Bơm Hỏa Tiễn MASTRA

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP30-08

  01

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP30-06 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP3-22

  01

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP3-22  để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

  7,323,000 
 • Motor Máy Bơm Hỏa Tiễn Mastra

  Motor Bơm Hỏa Tiễn Mastra 4 Inch Đầu Inox 7.5kw / 10HP 380V

  01

  Mã SP: MotoR 7.5 / 10HP 380V

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Cánh Nhựa Đầu Gang R – 150 – ES – 06

  01

  Mã SP: R – 150 – ES – 06

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  18,910,000 
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 inch Cánh Nhựa Đầu Đồng R95 – VC – 12

  01

  Mã SP: R95 – VC – 12

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  4,750,000 
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP14-18

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP14-18 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP14-25

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP14-25 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP14-15

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP14-15 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP8-30

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP8-30 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP14-13

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP14-13  để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP8-21

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP8-21  để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP14-10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP14-10  để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP8-14

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP8-14  để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP5-25

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP5-25  để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP8-10

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP8-10  để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP5-17

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP5-17  để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP77-06

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP30-06 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP77-05

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP30-06 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP77-04

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP30-06 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP60-08

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP30-06 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP46-07

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP30-06 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP30-12

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP30-06 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP46-05

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH CÁNH INOX MASTRA 6SP30-06 để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP5-12

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH CÁNH INOX MASTRA 4SP5-12  để sử dụng cung cấp nước từ giếng khoan, mạch nước ngầm cho hệ thống nước công nghiệp, nông nghiệp, công trình, cao ốc, chung cư, bệnh viện, nhà xưởng, pccc…

   

  5,649,000 
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Giới thiệu máy bơm hỏa tiễn Mastra

Mastra là nhà sản xuất máy bơm lớn, nổi tiếng tại Trung Quốc. Mastra chuyên sản xuất máy bơm chìm.

Trong đó, bơm chìm giếng khoan hay còn có tên gọi khác bơm hỏa tiễn, là dòng sản phẩm đã tạo được ấn tượng và vị thế tại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, máy bơm hỏa tiễn Mastra được định vị ở phân khúc tầm trung. Đây cũng là phân khúc có sự cạnh tranh rất lớn từ nhiều đối thủ.

Do đó, để khẳng định được vị thế của mình, Mastra đã đặt ra 2 tiêu chí: sản phẩm chất lượng cao và giá thành hợp lý. Và đây cũng chính là 2 tiêu chí mà khách hàng Việt luôn đặt ra khi mua các sản phẩm máy móc.

may-bom-hoa-tien-mastra

Máy bơm hỏa tiễn Mastra là thương hiệu máy bơm hàng đầu Trung Quốc

Thiết kế cấu tạo máy bơm hỏa tiễn Mastra

Còn về thiết kế, máy bơm hỏa tiễn Mastra cũng có những chi tiết như những đối thủ khác. Theo đó, máy bơm này có 2 bộ phận chính là động cơ bơm và guồng bơm. Động cơ bơm là nơi được thiết kế hoàn toàn kín nước vì nó chứa các chi tiết điện. Trong khi đó, guồng bơm là nơi trực tiếp tiếp xúc với nguồn nước. Ở đây có thêm bộ phận cánh bơm.

Ở trạng thái chưa sử dụng, động cơ và guồng bơm hỏa tiễn Mastra sẽ tách rời nhau. Điều này giúp việc vận chuyển dễ dàng, thuận tiện hơn. Còn khi sử dụng, người dùng sẽ kết nối 2 bộ phận này lại với nhau thông qua chi tiết mặt bích. Cách kết nối này khá đơn giản.

Ưu điểm và ứng dụng bơm hỏa tiễn Mastra

Cũng giống như nhiều loại bơm hỏa tiễn khác, bơm hỏa tiễn Mastra cũng có cột áp rất cao, lên đến hàng trăm met. Do đó, máy bơm này được ứng dụng để bơm khai thác nước ngầm, bơm cấp nước tưới tiêu với chênh lệch độ cao lớn, bơm cấp nước toà nhà,…

Bên cạnh ưu điểm vốn có là áp cao thì bơm hỏa tiễn Mastra còn mang đến nhiều lựa chọn khác nhau cho khách hàng.

Cụ thể, bơm hỏa tiễn Mastra được chia thành 2 cỡ chính:

 • Bơm 4 inch (thả giếng ống 114 hoặc nhỏ hơn).
 • Bơm 6inch (thả lọt giếng ống 140 hoặc nhỏ hơn).

Tuỳ theo cỡ giếng và nhu cầu thực tế của mình mà khách hàng có thể chọn bơm 4 inch hoặc 6 inch.

Phân loại máy bơm hỏa tiễn Mastra

Bên cạnh việc chọn bơm theo kích cỡ thì khách hàng cũng có thể chọn bơm theo chất liệu. Đó là Quý khách có thể chọn cánh bơm bằng inox hoặc cánh bơm bằng nhựa. Đây là những chất liệu chính, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bơm, giá trị bơm.

Không chỉ vậy, khi mua bơm hỏa tiễn Mastra, Quý khách cũng có thể chọn bơm theo điện áp. Chi tiết hơn sẽ là điện áp 1 pha (220V) hoặc 3 pha (380V). Đây là 2 mức điện áp phổ biến ở nước ta hiện nay.

may-bom-hoa-tien-mastra

Máy bơm hỏa tiễn Mastra

Bảng giá bơm hỏa tiễn Mastra

 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)
 • Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
 • Liên hệ để nhận báo giá và mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
ModelĐiện Áp (V)Công suất (HP)Cột ápLưu lượngGiá nguyên bộ (VNĐ)
R95 - VC - 09220157m-36m3m-5m3 4,330,000
R95 - VC - 122201.576m-38m3m-6m3 4,750,000
R95 - BF - 092201.559m-30m4m-7m3 4,710,000
R95 - BF - 13220 / 380283m-40m4m-7m3 5,520,000
R95 - DF - 08220 / 380244m-24m6m-10m3 5,510,000
R95 -VC- 16220 / 3802101m-64m3m-5m3 5,570,000
R95 - DF - 13220 / 380375m-43m6m-10m3 6,760,000
R95 - MA - 10220 / 380344m-29m8m-14m3 6,800,000
R95 - BF - 18220 / 3803115m-57m4m-7m3 6,800,000
R95-ST8-20220 / 3803107m-40m3m-8.4m3 6,480,000
R95-ST9-13220 / 380375m-30m4.8m-12m3 6,480,000
R95-ST6-24220 / 3803142m-62m2.1m-6m3 6,480,000
R95-ST8-273804145m-25m3m-8.4m3 8,760,000
R95 - DF - 203804115m-65m6m-10m3 9,100,000
R95 - DF - 173804100m-59m6m-10m3 9,080,000
R95 - DG - 10380444m-28m12m-20m3 8,940,000
R95-ST9-233805.5134m-60m4.8m-12m3 9,980,000
R95 - DF - 243805.5130m-80m6m-10m3 10,630,000
R95 - MA - 173805.582m-59m8m-14m3 10,610,000
R95 - DG - 143805.562m-36m12m-20m3 10,330,000
R95 - DG - 183807.579m-46m12m-20m3 12,860,000
R95 - DF - 303807.5169m-98m6m-10m3 13,220,000
R95 - MA-223807.5109m-79m8m-14m3 13,220,000
R95-ST14-263807.5136m-78m6m-15.6m3 12,830,000
R95 - MA-2838010142m-83m8m-16m3 16,100,000
R95 - DG - 2438010114m-72m12m-20m3 15,170,000
R95-ST14-3538010183m-64m6m-15.6m3 14,900,000
R - 150 -ES-04380V7.553m-33m20m-38m3 17,380,000
R - 150 -ES-06380V1078m-48m20m-38m3 18,910,000
R - 150 -ES-08380V15108m-72m20m-38m3 21,260,000
R - 150 -ES-10380V20131m-91m20m-38m3 26,640,000
R - 150 -ES-11380V25152m-10m20m-38m3 27,900,000
R - 150 -ES-15380V30208m-123m20m-38m3 30,650,000

Mua máy bơm hỏa tiễn Mastra chính hãng ở đâu

Ngoài những ưu điểm nêu trên thì thương hiệu máy bơm Mastra còn rất chú trọng vào chính sách hậu mãi. Đây cũng là điều tạo nên sự khác biệt cho bơm hỏa tiễn Mastra.

Theo đó, bơm hỏa tiễn Mastra được bảo hành chính hãng 12 tháng, giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng. Song song đó, hãng bơm này còn có cung cấp các loại phụ kiện để khách hàng có thể mua thay thế, tiết giảm chi phí đầu tư, sửa chữa.

Hiện nay, công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối chính thức máy bơm hỏa tiễn Mastra tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết phân phối bơm hỏa tiễn chính hãng với chất lượng, giá thành theo đúng quy định, công bố của hãng Mastra.

Bên cạnh đó, Thuận Hiệp Thành cũng là đơn vị đại diện tiếp nhận, hỗ trợ, bảo hành, bảo dưỡng bơm Mastra tại Việt Nam. Quý khách có nhu cầu mua máy bơm hỏa tiễn Mastra, vui lòng liên hệ:

THUẬN HIỆP THÀNH – PHÂN PHỐI MÁY BƠM HỎA TIỄN MASTRA CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

 • Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • Điện thoại: (028).6268.9539 – (028).6266.0466 – (028).3752.8877
 • Email: maybomhangphu@gmail.com
 • Website: https://maybomhangphu.com/

Sản phẩm liên quan:

error:

Danh Mục