• máy khuấy trộn chìm

  MÁY KHUẤY CHÌM VORTEX VSM-30T

  Xuất xứ: Malaysia

  Bảo hành: tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY KHUẤY CHÌM VORTEX VSM-30T được sử dụng để phá vỡ sự phân tầng trong các bồn chứa công nghiệp; dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp…Khuấy trộn với hiệu suất cao dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học.

  31,270,000 
 • máy khuấy trộn chìm

  MÁY KHUẤY CHÌM VORTEX VSM-20T

  Xuất xứ: Malaysia

  Bảo hành: tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY KHUẤY CHÌM VORTEX VSM-20T được sử dụng để phá vỡ sự phân tầng trong các bồn chứa công nghiệp; dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp…Khuấy trộn với hiệu suất cao dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học.

  28,460,000 
 • máy khuấy trộn chìm

  MÁY KHUẤY CHÌM VORTEX VSM-10T

  Xuất xứ: Malaysia

  Bảo hành: tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY KHUẤY CHÌM VORTEX VSM-10T được sử dụng để phá vỡ sự phân tầng trong các bồn chứa công nghiệp; dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp…Khuấy trộn với hiệu suất cao dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học.

 • may khuay chim maro mix-1.5

  MÁY KHUẤY CHÌM MARO MIX – 2.2

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY KHUẤY CHÌM MARO MIX – 2.2 được sử dụng để phá vỡ sự phân tầng trong các bồn chứa công nghiệp; dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp…Khuấy trộn với hiệu suất cao dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học.

  22,900,000 
 • may khuay chim maro mix-1.5

  MÁY KHUẤY CHÌM MARO MIX – 1.5

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY KHUẤY CHÌM MARO MIX – 1.5 được sử dụng để phá vỡ sự phân tầng trong các bồn chứa công nghiệp; dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp…Khuấy trộn với hiệu suất cao dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học.

  16,400,000 
 • may khuay chìm gsd

  MÁY KHUẤY CHÌM GSD MA7.5/12-620-480

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY KHUẤY CHÌM GSD MA7.5/12-620-480 được sử dụng để phá vỡ sự phân tầng trong các bồn chứa công nghiệp; dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp…Khuấy trộn với hiệu suất cao dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học.

   

 • may khuay chìm gsd

  MÁY KHUẤY CHÌM GSD MA0.85/8-260-740

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY KHUẤY CHÌM GSD MA0.85/8-260-740 được sử dụng để phá vỡ sự phân tầng trong các bồn chứa công nghiệp; dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp…Khuấy trộn với hiệu suất cao dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học.

   

 • may khuay chìm gsd

  MÁY KHUẤY CHÌM GSD MA0.55/4-220-1400

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY KHUẤY CHÌM GSD MA0.55/4-220-1400 được sử dụng để phá vỡ sự phân tầng trong các bồn chứa công nghiệp; dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp…Khuấy trộn với hiệu suất cao dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học.

   

 • may khuay chìm gsd

  MÁY KHUẤY CHÌM GSD MA0.37/6-220-960

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY KHUẤY CHÌM GSD MA0.37/6-220-960 được sử dụng để phá vỡ sự phân tầng trong các bồn chứa công nghiệp; dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp…Khuấy trộn với hiệu suất cao dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học.

   

 • Máy khuấy chìm Faggiolati GM17A1T

  MÁY KHUẤY CHÌM FAGGIOLATI GM18B471T1-4T6KA0

  Bảo hành: chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: toàn quốc

  Ứng dụng: Khuấy trộn các bể sinh học, bể trầm tích….

 • MÁY KHUẤY CHÌM EVAK EM- 5.20

  MÃ : MÁY KHUẤY CHÌM EVAK EM- 5.20

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

 • MÁY KHUẤY CHÌM EVAK EM- 5.10

  MÃ : MÁY KHUẤY CHÌM EVAK EM- 5.10

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

 • MÁY SỤC KHÍ CHÌM TSURUMI 50TRN45.5

  Model : 50TRN45.5

  Công suất : 5.5kw

  hãng sản xuất : tsurumi

  bảo hành 12 tháng

  xuất xứ  : japan

 • MÁY SỤC KHÍ CHÌM TSURUMI50TRN43.7

  Model : 50TRN43.7

  Công suất : 3.7kw

  hãng sản xuất : tsurumi

  bảo hành 12 tháng

  xuất xứ  : japan

 • MÁY SỤC KHÍ CHÌM TSURUMI 50TRN42.2

  Model : 50TRN42.2

  Công suất : 2.2kw

  hãng sản xuất : tsurumi

  bảo hành 12 tháng

  xuất xứ  : japan

 • MÁY SỤC KHÍ CHÌM TSURUMI 32TRN21.5

  Model : 32TRN21.5

  Công suất : 1.5kw

  hãng sản xuất : tsurumi

  bảo hành 12 tháng

  xuất xứ  : japan

 • MÁY SỤC KHÍ CHÌM TSURUMI 32TRN2.75

  Model : TRN2.75

  Công suất : 0.75kw

  hãng sản xuất : tsurumi

  bảo hành 12 tháng

  xuất xứ  : japan

 • MÁY KHUẤY TRỘN

  MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM MIXER-4P EVERGUSH EFM-30T

  MÃ : EFM-30T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp.
  •  Khuấy trộn với hiệu suất cao nhưng không cung cấp Oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học. Đặc biệt là quá trình khử Nito (Denitrification, Anoxic)
 • MÁY KHUẤY TRỘN

  MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM MIXER-4P EVERGUSH EFM-20T

  MÃ : EFM-20T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp.
  •  Khuấy trộn với hiệu suất cao nhưng không cung cấp Oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học. Đặc biệt là quá trình khử Nito (Denitrification, Anoxic)
 • MÁY KHUẤY TRỘN

  MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM MIXER-4P EVERGUSH EFM-10T

  MÃ : EFM-10T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp.
  •  Khuấy trộn với hiệu suất cao nhưng không cung cấp Oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học. Đặc biệt là quá trình khử Nito (Denitrification, Anoxic)
 • MÁY KHUẤY TRỘN

  MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM MIXER-4P EVERGUSH EFM-05T

  MÃ : EFM-05T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp.
  •  Khuấy trộn với hiệu suất cao nhưng không cung cấp Oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học. Đặc biệt là quá trình khử Nito (Denitrification, Anoxic)
 • Máy khuấy chìm Faggiolati GM17A1T

  MÁY KHUẤY CHÌM FAGGIOLATI GM17A471T1-4V2KA0

  Bảo hành: chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: toàn quốc

  Ứng dụng: Khuấy trộn các bể sinh học, bể trầm tích….

khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Máy khuấy chìm bạn nên mua ở đâu?

Mua một chiếc máy khuấy chìm bạn chỉ cần tìm kiếm thông tin các nhà cung cấp sau đó đến bất kì một cơ sở nào. Bạn sẽ có một chiếc máy mình cần.

Nhưng lưu ý: hãy đến những nơi cung cấp máy uy tín, để bạn chọn được một chiếc máy đúng chuẩn cả về chất lượng, chi phí và hiệu suất.

may khuay chim

Nơi nào là nhà cung cấp máy khuấy chìm mà bạn cần đến?

Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp máy khuấy chìm. Nhưng không phải tất cả đều là những nhà cung cấp uy tín. Có thể đáp ứng nhu cầu của bạn bằng một sản phẩm chất lượng.

Để tìm được nhà cung cấp đó bạn cần phải xác định?

Nhà cung cấp đó đã được chứng nhận chưa?

Một nhà cung cấp chất lượng, uy tín là nhà cung cấp đã được chứng nhận rõ ràng trên giấy tờ và có địa chỉ trụ sở xác định.

Bạn có thể tìm hiểu những thông tin này bằng cách đến trực tiếp trụ sở công ty, hoặc tìm kiếm địa chỉ trên các website chính của công ty. Công ty sở hữu cơ sở vất chất khang trang, đầy đủ tiện nghi với những dịch vụ tiếp đón nhiệt tình sẽ vô cùng đáng tin cậy. Nếu có thêm một website chuyên nghiệp với đủ thông tin trên web, những nội dung tư vấn được đầu tư bài bản thì công ty đó càng uy tín hơn bao giờ hết.

may khuay chim

Máy khuấy chìm cung cấp phải đạt chuẩn cơ bản và đúng như những gì bạn thấy

Nhà cung cấp uy tín sẽ cung cấp cho bạn các sản phẩm máy khuấy chìm chất lượng. Máy chất lượng phải hội tự đầu đủ những đặc điểm sau:

 • Máy thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện và lắp đặt đơn giản.
 • Máy hoạt động tốt, đáp ứng đúng đủ nhu cầu máy khuấy chìm ở bể sinh học, bể trầm tích…
 • Thiết kế đặc biệt, phát huy tối đa việc giảm thiểu sự ăn mòn ở tất cả các môi trường khắc nghiệt.
 • Máy có độ bền cao, không gây tiếng ồn, và ít phải sửa chữa.

Và phải phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Dịch vụ công ty năng động có nhiều lợi ích

Công ty uy tín không chỉ có sản phẩm tốt mà chất lượng các dịch vụ phải tốt. Tốt ngay từ khâu tiếp đón, tư vấn đến khâu bán hàng, hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt và giao hàng. Và cả những dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

may khuay chim

Một số địa chỉ bán máy khuấy chìm chất lượng mà bạn có thể mua?

Có rất nhiều nhà cung cấp máy khuấy chìm trên toàn quốc mà bạn có thể tìm đến. Một trong số những cái tên bạn nên tin tưởng đó chính là Hằng Phú.

Hằng Phú là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm máy khuấy chìm các loại. Hàng nhập khẩu chính hãng và đã được kiểm nghiệm.

Hằng phú miễn phí giao hàng trong nội thành và nhận phí tối thiểu cho những khách hàng ở ngoại thành.

Giao hàng nhanh sau 24h.

Bạn cần máy khuấy chìm chất lượng? Hãy liên hệ ngay với Máy Bơm Hằng Phú để nhận ngay những tư vấn miễn phí.cấu tạo, ưu điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của máy khuấy chìm là gì | tìm địa chỉ đại lý nhà phân phối mua bán máy khuấy chìm uy tín ở đâu | bảng báo giá máy khuấy chìm chính hãng giá rẻ tại tphcm | may khuay chim


error:

Danh Mục