Máy Bơm Ly Tâm Trục Ngang Đầu Inox EWARA

  • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX EWARA CA100-80-160/11

    MÃ : CA100-80-160/11

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

      • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX EWARA CA100-80-160/11 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…

       

    19,770,000 
  • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX EWARA CA80-65-125/4.0

    MÃ : CA80-65-125/4.0

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

      • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX EWARA CA80-65-125/4.0 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…

       

    11,170,000 
  • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX EWARA CA65-40-125/1.5

    MÃ : CA65-40-125/1.5

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

      • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX EWARA CA65-40-125/1.5 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…

       

    6,680,000 
  • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX EWARA CA50-32-160/1.5

    MÃ : CA50-32-160/1.5

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

      • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX EWARA CA50-32-160/1.5 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…

       

    6,490,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 200/50

    MÃ : 2CDX 200/50

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 200/50 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…
    7,570,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 120/40

    MÃ : 2CDX 120/40

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 120/40 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…
    6,870,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 200/40

    MÃ : 2CDX 200/40

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 200/40 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…
    6,870,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 200/30

    MÃ : 2CDX 200/30

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 200/30 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…
    6,070,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 120/30

    MÃ : 2CDX 120/30

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 120/30 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…
    6,070,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 120/20

    MÃ : 2CDX 120/20

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 120/20 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…
    5,370,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDXM 120/20

    MÃ : 2CDXM 120/20

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDXM 120/20 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…
    5,610,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 120/15

    MÃ : 2CDX 120/15

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDX 120/15 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…
    4,470,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDXM 120/15

    MÃ : 2CDXM 120/15

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDXM 120/15 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…
    4,760,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDXM 70/10

    MÃ : 2CDXM 70/10

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH LY TÂM EWARA 2CDXM 70/10 dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước, các thết bị dùng trong công nghiệp…
    4,180,000 
  • BM-EWARA

    BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ĐA TẦNG CÁNH BM 4-9*3

    MÃ : BM-4-9*4

    XUẤT XỨ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    ứng dụng

    • dùng trong nông nghiệp cung cấp nước tưới cho đồng ruộng , chăn nuôi gia súc hoa màu tưới tiêu.
    • Các công trình xây dựng , công trình thủy lợi
    • Dẫn nước trông nuôi trồng thủy sản nhà máy , các nhà cao tầng
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH HỞ INOX DWO 037

    MÃ : DWO 037

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    ỨNG DỤNG :

    •    Bơm nước sạch trong sinh hoạt
    •    Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm
    •    Cấp nước cho khu dân cư
    2,200,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH HỞ INOX DWO 400T

    MÃ : DWO 400T

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    Lưu Ý: Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%.

     

    7,040,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH HỞ INOX DWO 300T

    MÃ : DWO 300T

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    ỨNG DỤNG :

    •    Bơm nước sạch trong sinh hoạt
    •    Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm
    •    Cấp nước cho khu dân cư
    5,700,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH HỞ INOX DWO 300

    MÃ : DWO 300

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    Lưu Ý: Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%.

    6,210,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH HỞ INOX DWO 200

    MÃ : DWO 200

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    Lưu Ý: Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%.

    4,940,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH HỞ INOX DWO 150T

    MÃ : DWO 150T

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    ỨNG DỤNG :

    •    Bơm nước sạch trong sinh hoạt
    •    Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm
    •    Cấp nước cho khu dân cư
    4,360,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH HỞ INOX DWO 150

    MÃ : DWO 150

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    ỨNG DỤNG :

    •    Bơm nước sạch trong sinh hoạt
    •    Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm
    •    Cấp nước cho khu dân cư
    4,630,000 
  • MÁY BƠM ĐẦU TRÒN INOX- CÁNH HỞ INOX DWO 037T

    MÃ : DWO 037T

    XUẤT XÚ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    ỨNG DỤNG :

    •    Bơm nước sạch trong sinh hoạt
    •    Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm
    •    Cấp nước cho khu dân cư
    2,170,000 
  • BM-EWARA

    BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ĐA TẦNG CÁNH BM 4-9*4

    MÃ : BM-4-9*4

    XUẤT XỨ : CHINA

    BẢO HÀNH : 12 THÁNG

    ứng dụng

    • dùng trong nông nghiệp cung cấp nước tưới cho đồng ruộng , chăn nuôi gia súc hoa màu tưới tiêu.
    • Các công trình xây dựng , công trình thủy lợi
    • Dẫn nước trông nuôi trồng thủy sản nhà máy , các nhà cao tầng


cấu tạo, ưu điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của máy bơm Trục Ngang Đầu Inox EWARA là gì | tìm địa chỉ đại lý nhà phân phối mua bán máy bơm nước Trục Ngang Đầu Inox EWARA uy tín ở đâu | bảng báo giá máy bơm Trục Ngang Đầu Inox EWARA chính hãng giá rẻ tại tphcm


Danh Mục