Máy bơm định lượng PROMINENT

 • máy bơm định lượng prominent

  Máy Bơm Định Lượng Màng Motor Vairo C VAMC04063PPE00S00 PROMINENT

  01

   

  Giá chưa bao gồm VAT (bắt buộc lấy Vat)

  Xuất xứ: Đức

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng:  Máy Bơm Định Lượng Màng Motor Vairo C VAMC04063PPE00S00 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Định Lượng Màng Điện Từ Concept Plus CNPB0223PPE200A010 PROMINENT

  01

   

  Giá chưa bao gồm VAT (bắt buộc lấy Vat)

  Xuất xứ: Đức

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng:  Máy Bơm Định Lượng Màng Điện Từ Concept Plus CNPB0223PPE200A010 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Màng Động cơ Plasma PSMa 05400 PP PROMINENT

  01

   

  Giá chưa bao gồm VAT (bắt buộc lấy Vat)

  Xuất xứ: INDIA

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng Động cơ Plasma PSMa 05400 PP PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Màng Solenoid CONC0223PP1000A002 PROMINENT

  01

   

  Giá chưa bao gồm VAT bắt buộc lấy Vat

  Xuất xứ: PROMINENT  ĐỨC- SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng  Solenoid  CONC0223PP1000A002 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng prominent

  Máy Bơm Định Lượng Màng Motor Vairo C VAMC07042PPE00S00 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT (bắt buộc lấy Vat)

  Xuất xứ: Đức

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng:  Máy Bơm Định Lượng Màng Motor Vairo C VAMC07042PPE00S00 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Định Lượng Màng Điện Từ Concept Plus CNPB0312PPE200A010 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT (bắt buộc lấy Vat)

  Xuất xứ: Đức

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng:  Máy Bơm Định Lượng Màng Điện Từ Concept Plus CNPB0312PPE200A010 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Định Lượng Màng Điện Từ Concept Plus CNPB0704PPE200A010 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT (bắt buộc lấy Vat)

  Xuất xứ: Đức

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng:  Máy Bơm Định Lượng Màng Điện Từ Concept Plus CNPB0704PPE200A010 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Định Lượng Màng Điện Từ Concept Plus CNPB1601PPE200A010 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT (bắt buộc lấy Vat)

  Xuất xứ: Đức

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng:  Máy Bơm Định Lượng Màng Điện Từ Concept Plus CNPB1601PPE200A010 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Màng Động cơ Plasma PSMa 05260 PP PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT (bắt buộc lấy Vat)

  Xuất xứ: INDIA

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng Động cơ Plasma PSMa 05260 PP PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Màng Động cơ Plasma PSMa 05120 PP PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT (bắt buộc lấy Vat)

  Xuất xứ: INDIA

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng Động cơ Plasma PSMa 05120 PP PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng prominent

  Máy Bơm Màng Động cơ VarioD VAMD04120PP1000S000 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT bắt buộc lấy Vat

  Xuất xứ: PROMINENT  ĐỨC- SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng Động cơ VarioD VAMD07063PP1000S000 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng prominent

  Máy Bơm Màng Động cơ VarioD VAMD07063PP1000S000 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT bắt buộc lấy Vat

  Xuất xứ: PROMINENT  ĐỨC- SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng Động cơ VarioD VAMD07063PP1000S000 PROMINENTthường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng prominent

  Máy Bơm Màng Động cơ VarioD VAMD12042PP1000S000 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT bắt buộc lấy Vat

  Xuất xứ: PROMINENT  ĐỨC- SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng Động cơ VarioD VAMD12042PP1000S000 PROMINENTthường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng prominent

  Máy Bơm Màng Động cơ VarioD VAMD12026PP1000S000 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT bắt buộc lấy Vat

  Xuất xứ: PROMINENT  ĐỨC- SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng Động cơ VarioD VAMD12026PP1000S000 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Màng Solenoid CONC0313PP1000A002 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT bắt buộc lấy Vat

  Xuất xứ: PROMINENT  ĐỨC- SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng  Solenoid  CONC0313PP1000A002 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Màng Solenoid CONC0806PP1000A002 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT bắt buộc lấy Vat

  Xuất xứ: PROMINENT  ĐỨC- SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng  Solenoid  CONC0806PP1000A002 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

 • máy bơm định lượng ProMinent

  Máy Bơm Màng Solenoid CONC0703PP1000A002 PROMINENT

   

  Giá chưa bao gồm VAT bắt buộc lấy Vat

  Xuất xứ: PROMINENT  ĐỨC- SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, Có CO/CQ đầy đủ

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng:  Máy Bơm Màng  Solenoid  CONC0703PP1000A002 PROMINENT thường sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bơm hóa chất … nhằm đo lường chính xác trọng lượng, lưu lượng bơm mong muốn.

  3,552,000 
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Giới thiệu máy bơm định lượng Prominent

Prominent là hãng sản xuất máy bơm định lượng của Đức. Tuy nhiên, hệ thống nhà máy của hãng này được đặt ở nhiều quốc gia, khu vực khác nhau. Trong đó, nhà máy lớn nhất là ở Trung Quốc. Và đây cũng là nhà máy chính, cung cấp máy bơm cho thị trường Việt Nam và khu vực châu Á.

Về xuất xứ: 

Ngoài bơm định lượng được sản xuất ở Trung Quốc, Prominent còn cung cấp máy bơm được sản xuất tại nhà máy ở Đức. Điều đó đáp ứng được yêu cầu mua hàng có xuất xứ ở các nước G7, châu Âu của khách hàng Việt.

Về thiết kế, cấu tạo:

Tại Việt Nam, Prominent giới thiệu duy nhất 1 loại bơm định lượng, đó là kiểu bơm điện tử. Đây là kiểu bơm hiện đại và được đông đảo khách hàng Việt tin tưởng, sử dụng. Về cấu tạo, thiết kế thì bơm định lượng điện tử Prominent không có nhiều sự khác biệt so với các đối thủ. Theo đó, dòng bơm này cũng có phần động cơ và đầu bơm.

Ưu điểm và ứng dụng của bơm định lượng Prominent

Trong đó, đầu bơm được làm bằng các vật liệu chuyên dụng, có khả năng chịu ăn mòn, bơm được hoá chất, axit,… Đây cũng là ưu điểm của bơm định lượng Prominent, giúp nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở nước ta.

Bên cạnh đó, bơm định lượng Prominent còn có ưu điểm độ chính xác về lưu lượng bơm. Và người dùng có thể điều chỉnh lưu lượng ngay trên thân máy bơm nên rất tiện lợi. Không những vậy, máy bơm định lượng Prominent còn có thiết kế nhỏ, gọn dễ lắp đặt, sử dụng. Đây là những ưu điểm lớn nhưng gần như các hãng bơm định lượng khác cũng có được. Do đó, Prominent quyết định tạo thêm lợi thế cho mình bằng việc đưa ra giá rất rẻ.

Với ưu điểm giá rẻ, cộng thêm các tính năng cơ bản, bơm định lượng Prominent đang được đông đảo khách hàng Việt tin tưởng, sử dụng.

Ngoài ra, do được sản xuất chủ yếu ở nhà máy tại Trung Quốc nên việc đảm bảo hàng có sẵn hoặc giảm tối đa thời gian nhập hàng của Prominent là rất tốt. Đây cũng là yếu tố giúp khách hàng Việt càng thêm tin tưởng dòng máy bơm định lượng này.

Mua máy bơm định lượng Prominent chính hãng ở đâu? 

Nếu Quý khách đang có nhu cầu tìm hiểu và mua bơm định lượng Prominent, hãy liên hệ ngay công ty Thuận Hiệp Thành. Đây đang là đại lý phân phối chính thức bơm Prominent tại Việt Nam.

Với trách nhiệm nhà phân phối, Thuận Hiệp Thành luôn đảm bảo bán hàng chính hãng với thời gian hậu mã và chứng từ đầy đủ. Bên cạnh việc bán bơm định lượng Prominent chính hãng. Thuận Hiệp Thành còn cung cấp phụ kiện thay thế, sửa chữa nhằm giúp giảm thiểu chi phí bảo trì cho Quý khách hàng.

Quý khách có nhu cầu mua bơm định lượng Prominent, vui lòng liên hệ:

THUẬN HIỆP THÀNH – PHÂN PHỐI MÁY BƠM ĐỊNH LƯỢNG PROMINENT CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

 • Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • Điện thoại: (028).6268.9539 – (028).6266.0466 – (028).3752.8877
 • Email: maybomhangphu@gmail.com
 • Website: https://maybomhangphu.com/

Sản phẩm liên quan:

error:

Danh Mục