• MÁY KHUẤY TRỘN

  MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM MIXER-4P EVERGUSH EFM-30T

  MÃ : EFM-30T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp.
  •  Khuấy trộn với hiệu suất cao nhưng không cung cấp Oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học. Đặc biệt là quá trình khử Nito (Denitrification, Anoxic)
 • MÁY KHUẤY TRỘN

  MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM MIXER-4P EVERGUSH EFM-20T

  MÃ : EFM-20T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp.
  •  Khuấy trộn với hiệu suất cao nhưng không cung cấp Oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học. Đặc biệt là quá trình khử Nito (Denitrification, Anoxic)
 • MÁY KHUẤY TRỘN

  MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM MIXER-4P EVERGUSH EFM-10T

  MÃ : EFM-10T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp.
  •  Khuấy trộn với hiệu suất cao nhưng không cung cấp Oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học. Đặc biệt là quá trình khử Nito (Denitrification, Anoxic)
 • MÁY KHUẤY TRỘN

  MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM MIXER-4P EVERGUSH EFM-05T

  MÃ : EFM-05T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp.
  •  Khuấy trộn với hiệu suất cao nhưng không cung cấp Oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học. Đặc biệt là quá trình khử Nito (Denitrification, Anoxic)
 • bơm ly tâm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG -2P ĐẦU GANG EVERGUSH CP-27.5

  MÃ : CP-27.5

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Máy bơm ly tâm trục ngang evergush được thiết kế dùng trong trường học , nhà cao tầng , bệnh viện sân vận động , nhà xưởng , hệ thống làm mát .
  • Hệ thống xử lý nước thải , pccc các hệ thống bơm nước dẫn nước trong công nghiệp .
 • bơm ly tâm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG -2P ĐẦU GANG EVERGUSH CP-25.5

  MÃ : CP-25.5

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Máy bơm ly tâm trục ngang evergush được thiết kế dùng trong trường học , nhà cao tầng , bệnh viện sân vận động , nhà xưởng , hệ thống làm mát .
  • Hệ thống xử lý nước thải , pccc các hệ thống bơm nước dẫn nước trong công nghiệp .
 • bơm ly tâm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG -2P ĐẦU GANG EVERGUSH CP-23.7

  MÃ : CP-23.7

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Máy bơm ly tâm trục ngang evergush được thiết kế dùng trong trường học , nhà cao tầng , bệnh viện sân vận động , nhà xưởng , hệ thống làm mát .
  • Hệ thống xử lý nước thải , pccc các hệ thống bơm nước dẫn nước trong công nghiệp .
 • bơm ly tâm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG -2P ĐẦU GANG EVERGUSH CP-23.7H

  MÃ : CP-23.7H

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Máy bơm ly tâm trục ngang evergush được thiết kế dùng trong trường học , nhà cao tầng , bệnh viện sân vận động , nhà xưởng , hệ thống làm mát .
  • Hệ thống xử lý nước thải , pccc các hệ thống bơm nước dẫn nước trong công nghiệp .
 • bơm ly tâm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG -2P ĐẦU GANG EVERGUSH CP-22.2

  MÃ : CP-22.2

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Máy bơm ly tâm trục ngang evergush được thiết kế dùng trong trường học , nhà cao tầng , bệnh viện sân vận động , nhà xưởng , hệ thống làm mát .
  • Hệ thống xử lý nước thải , pccc các hệ thống bơm nước dẫn nước trong công nghiệp .
 • bơm ly tâm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG -2P ĐẦU GANG EVERGUSH CP-21.5

  MÃ : CP-21.5

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Máy bơm ly tâm trục ngang evergush được thiết kế dùng trong trường học , nhà cao tầng , bệnh viện sân vận động , nhà xưởng , hệ thống làm mát .
  • Hệ thống xử lý nước thải , pccc các hệ thống bơm nước dẫn nước trong công nghiệp .
 • bơm ly tâm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG -2P ĐẦU GANG EVERGUSH CP-2.75

  MÃ : CP-2.75

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Máy bơm ly tâm trục ngang evergush được thiết kế dùng trong trường học , nhà cao tầng , bệnh viện sân vận động , nhà xưởng , hệ thống làm mát .
  • Hệ thống xử lý nước thải , pccc các hệ thống bơm nước dẫn nước trong công nghiệp .
 • bơm ly tâm

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG -2P ĐẦU GANG EVERGUSH CP-2.37

  MÃ : CP-2.37

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG:

  • Máy bơm ly tâm trục ngang evergush được thiết kế dùng trong trường học , nhà cao tầng , bệnh viện sân vận động , nhà xưởng , hệ thống làm mát .
  • Hệ thống xử lý nước thải , pccc các hệ thống bơm nước dẫn nước trong công nghiệp .
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-150T

  MÃ : EFS-150T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-100T

  MÃ : EFS-100T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-75T

  MÃ : EFS-75T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-50T

  MÃ : EFS-50T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-30T

  MÃ : EFS-30T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-20T

  MÃ : EFS-20T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-20

  MÃ : EFS-20

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-10(T)

  MÃ : EFS-10(T)

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM HÓA CHẤT LOÃNG

  MÁY BƠM HÓA CHẤT LOÃNG , HỐ MÓNG EVERGUSH EFS-05T

  MÃ : EFS-05T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  •  Dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải… 
  •  Tháo thoat nước thải từ công nghiệp và nhà máy. 
  •  Nuôi thủy sản, chăn nuôi, trang trại chăn nuôi bò sữa, chuồng trại, bể chứa nước thải phân. 
  • Xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý bể chứa.
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFD-75T

  MÃ : EFD-75T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSH dùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFSD-50T

  MÃ : EFSD-50T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSH dùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
 • BƠM VÉT BÙN

  MÁY BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN EVERGUSH EFSD-30T

  MÃ : EFSD-30T

  XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN

  BẢO HÀNH 12 THÁNG CHÍNH HÃNG

  ỨNG DỤNG :

  • Bơm EVERGUSH là loại bơm chìm hố móng nạo vét bùn, có cánh để khuấy bùn
  • Bơm chìm hố móng nạo vét bùn EVERGUSHdùng để bơm bùn, hố móng, ngập úng, xử lý nước thải…
  • Được sử dụng trong các công trình, chăn nuôi gia súc, hố ga, tầng hầm trong tòa nhà…
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Một số loại máy bơm Evergush được sử dụng nhiều nhất

Không chạy theo xu hướng đa năng như các thương hiệu máy bơm nổi tiếng trên thị trường. Máy bơm Evergush chọn cho mình hướng đi riêng, chuyên môn hóa về một số dòng sản phẩm như: Bơm bùn, bơm hóa chất, bơm nước thải…

Mỗi dòng sản phẩm được chăm chút khá kĩ về cả chất lượng và bề ngoài. Vì vậy, có thể nói chúng chính là những sản phẩm được biết đến và sử dụng nhiều nhất của thương hiệu này.

may bom EVERGUSH

Trong đó: Máy bơm bùn chìm loãng là dòng sản phẩm phổ biến với giá trị thấp nhất

Sản phẩm máy bơm Evergush loại này được thiết kế với cánh quạt đặc biệt, không tắc nghẽn, không mài mòn. Động cơ bảo vệ tự động, ngừng vận hành khi có bất thường xảy ra.

Máy bơm bùn chìm loãng được ứng dụng nhiều trong xây dựng các hệ thống, xử lý nước thải, nước sinh hoạt. Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa chất thải…

Sản phẩm dao động từ: 2,7 triệu đến trên 18 triệu. Tùy từng loại và hiệu quả sử dụng.

Máy bơm hóa chất cao cấp, tuyệt đối chống ăn mòn

Thiết kế đặc biệt dành cho việc bơm hóa chất xử lý nước thải, nước ô nhiễm trong các hoạt động sản xuất, chăn nuôi… Nên máy bơm evergush được thiết kế đặc biệt với lớp chống ăn mòn cực cao. Cưỡng lại mọi sự ăn mòn của hóa chất. Cánh quạt đặc biệt chống tắc nghẽn, giảm mài mòn. Động cơ tự ngắt khi quá tải, hạn chế mọi rủi ro khi hoạt động.

Sản phẩm có giá thành tương đối cao, có thể lên đến vài chục triệu cho một chiếc.

Máy bơm evergush ly tâm trục ngang đầu gang, siêu hoạt động

Bơm ly tâm trục ngang đầu gang evergush được thiết kế gọn nhẹ, hiện đại. Tiết kiệm diện tích, và dễ dàng di chuyển. Dòng máy nổi lên là một ứng viên sáng giá nhất trong việc thiết lập kỉ lục hoạt động liên tục 24/24. Không ngừng nghỉ, không hỗ trợ.

Sản phẩm được sử dụng nhiều trong hệ thống xử lý nước thải, hệ thống bơm nước công nghiệp. Xử lý nước tại bệnh viện, trường học…

Và máy khuấy trộn chìm

Đây là dòng máy được ít người biết đến nhất trong thương hiệu máy bơm Evergush. Máy này được dùng để đảo trộn, hòa tan, trung hòa, phân tán, cân bằng mật độ các chất trong các bể chứa, ao, hồ, cống rãnh, đầm, thiết bị công nghiệp.

Khuấy trộn hiệu suất cao nhưng không cung cấp oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí. Khuấy trộn sâu ở các góc chết trong bể sinh học. Trợ giúp đặc lực trong việc hòa tan và làm sạch bể.

Tất cả các loại máy bơm Evergush đều đang được cung ứng bởi Hằng Phú. Đây là công ty chuyên cung cấp các loại máy bơm nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng.

Bạn đọc có nhu cầu. Đến ngay với Hằng Phú để được sở hữu sản phẩm máy bơm nước tốt nhất.cấu tạo, ưu điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của máy bơm EVERGUSH là gì | tìm địa chỉ đại lý nhà phân phối mua bán máy bơm nước EVERGUSH uy tín ở đâu | bảng báo giá máy bơm EVERGUSH chính hãng giá rẻ tại tphcm


error:

Danh Mục