Máy Bơm Hỏa Tiễn SUMOTO

 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 8 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 8 INCH SUMOTO 8SP95-5 (3 PHA – CÁNH INOX)

  01

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  79,870,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 6 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH SUMOTO 6SP60-8 (3 PHA – CÁNH INOX)

  01

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  56,900,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SP14-7 (3 PHA – CÁNH INOX)

  01

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  15,810,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SA16/25 (3 PHA – CÁNH NHỰA)

  01

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  34,450,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 8 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 8 INCH SUMOTO 8SP95-4 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  73,910,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 8 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 8 INCH SUMOTO 8SP77-4 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  67,360,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 8 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 8 INCH SUMOTO 8SP110-1 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  42,090,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 8 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 8 INCH SUMOTO 8SP95-1 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  39,160,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 6 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH SUMOTO 6SP60-6 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  48,210,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 6 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH SUMOTO 6SP46-7 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  48,210,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 6 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 6 INCH SUMOTO 6SP46-5 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  43,270,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 5 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 5 INCH SUMOTO 5SP30-8 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  37,490,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 5 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 5 INCH SUMOTO 5SP30-6 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  32,930,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SP14-13 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  24,060,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SP14-10 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  18,480,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SP8-12 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  15,810,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SP8-10 (3 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  13,580,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SP8-12 (1 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  15,810,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SP8-10 (1 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  13,580,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SP5-12 (1 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  11,070,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SP3-12 (1 PHA – CÁNH INOX)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  8,960,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SA12/32 (3 PHA – CÁNH NHỰA)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  34,450,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SA12/26 (3 PHA – CÁNH NHỰA)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  26,280,000 
 • máy bơm hỏa tiễn sumoto 4 inch

  MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH SUMOTO 4SA12/20 (3 PHA – CÁNH NHỰA)

  Giá chưa bao gồm VAT

  Xuất xứ: ITALY

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc

  Ứng dụng: Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…

  22,270,000 
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7

Giới thiệu máy bơm hỏa tiễn Sumoto

Trong tất cả các thương hiệu cung ứng máy bơm hỏa tiễn không thể nào không kể đến thương hiệu máy bơm hỏa tiễn Sumoto của Italy.

Hàng Ý được đông đảo khách hàng ưa chuộng và ưu tiên chọn lựa, trên hết vì chất lượng, bên cạnh đó chính là sự bền bỉ, ổn định của sản phẩm. Máy bơm hỏa tiễn Sumoto là hàng nhập khẩu trực tiếp, nên mức giá cả tương đối phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng Việt.

bom-hoa-tien-sumoto

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto – Thương hiệu bơm hỏa tiễn hàng đầu Italy

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto là hàng nhập khẩu Ý cho nên hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu lớn đến từ Châu Âu như Pentax, Franklin, DAB,…

Một ưu điểm lớn chính là motor và guồng đều cùng xuất xứ nên rất thích hợp cho các khách hàng công trình, dự án cần chững từ rõ ràng. Máy bơm hỏa tiễn Sumoto hiện có các chủng loại như bơm guồng 4inch cánh nhựa chịu cát và cánh inox, guồng 6inch cánh inox 304.

Ngoài ra máy bơm hỏa tiễn Sumoto còn cung ứng chủng loại guồng 5inch. motor 4inch và guồng 8inch. motor 6inch. Mỗi máy bơm đều có mức thông số khác nhau tương ứng với mức giá thành. Do đó khách hàng nên dựa vào yêu cầu sử dụng để chọn lựa sản phẩm chính xác, như vậy sẽ tạo ra hiệu suất làm việc tốt nhất cho máy.

Cấu tạo của máy bơm hỏa tiễn Sumoto

Về thiết kế và ưu điểm

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto hay còn gọi là bơm chìm giếng khoan Sumoto, được thiết kế với guồng và motor kết nối nhau thông qua khớp nối tạo nên phương thẳng đứng. Thiết kế này giúp máy có thể hút được lượng nước lớn đồng thời tiết kiệm được nhiều diện tích lắp đặt.

Với đặc trưng hoạt động chìm cùng cơ chế tự giải nhiệt bên trong motor. Nên máy chìm vào trong nước vẫn không làm sản phẩm rò rỉ, cháy nổ, hư hỏng. Đây là yếu tố mang lại sự an toàn cho khách hàng khi sử dụng.

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto là dòng bơm có khả năng hút sâu, hút nước từ các mạch nước ngầm rồi bơm lên bồn chứa trên cao, có thể lên đến vài chục mét. Hơn nữa, cánh bơm ly tâm kiểu đa tầng cánh, số tầng cánh lớn cũng góp phần cho việc bơm hút lượng nước mạnh mẽ.

thiet-ke-may-bom-hoa-tien-sumoto

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto đa dạng về thiết kế và mẫu mã

Về chất liệu và công suất bơm

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto được tào thành bằng những chất liệu cao cấp, tạo nên sản phẩm rắn, chắc. Toàn thân phủ inox sáng bóng, cách điện hiệu quả đồng thời chịu được sự mài mòn cực tốt.

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto có nhiều mức công suất, thấp nhất ở 1Hp và lớn nhất lên đến 30Hp. Sử dụng được ở cả 2 nguồn điện áp 1 pha (220V) và 3 pha (380V).

Đây cũng là ưu thế để khách hàng tin tưởng sản phẩm của Sumoto. Vì dễ dàng kết nối được với hệ thống điện dân dụng và cả điện công nghiệp ở nước ta.

cau-tao-may-bom-hoa-tien-sumoto

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto có cấu tạo cao cấp đến từ châu âu

Nguyên lý hoạt động của bơm hỏa tiễn Sumoto

Một chiếc máy bơm hỏa tiễn sẽ có tuổi thọ kéo dài đến 10 năm hoặc hơn, nếu khách hàng sử dụng đúng quy cách và thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng, vệ sinh máy.

Đối với máy bơm hỏa tiễn Sumoto, vì là hàng nhập khẩu từ Ý nên sản phẩm thực tế đã được tạo thằng bẵng những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến bậc nhất. Do đó chất lượng hay độ bền bỉ là hoàn tàon dài hơn so với loại bơm thông thường khác.

Phân loại bơm hỏa tiễn Sumoto

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto có 2 loại cánh, đó là cánh nhựa chịu cát và cánh inox. Cánh bơm là bộ phận quan trọng của chiếc máy bơm hỏa tiễn Sumoto. Việc chọn lựa cánh bơm chất liệu như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước hoặc loại chất lỏng cần bơm.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả làm việc tốt nhất, trước khi sử dụng khách hàng nên chú trọng đến độ sâu của giếng khoan. Cũng như vị trí lắp đặt máy bơm có tương ứng về độ cao, cột áp, lưu lượng hay không. Việc lựa chọn sai thông số, dẫn đến việc lắp đặt máy không phù hợp cũng thường hay xảy ra ở một số khách hàng.

may-bom-hoa-tien-sumoto

Các dòng máy bơm hỏa tiễn Sumoto đem lại nhiều công dụng và ưu điểm

Ứng dụng thực tiễn

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto thường dùng trong mục đích bơm cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, công trình xây dựng quy mô lớn nhỏ.

Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng hút sâu. Nên sẽ được dùng cho việc bơm hút nước giếng khoan, giếng đào ở những vùng xâu, xa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mọi nhà.

Máy bơm hỏa tiễn Sumoto còn dùng bơm nước cho hòn non bộ, đài phun nước nghệ thuật,… Sự đa dạng về tính ứng dụng cũng là một trong số ưu điểm lớn của bơm hỏa tiễn Sumoto.

Bảng giá bơm hỏa tiễn Sumoto

 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)
 • Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
 • Liên hệ để nhận báo giá và mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
TÊN HÀNGCÔNG SUẤT HPSỐ CÁNH QUẠTĐK HỌNG XẢĐIỆN ÁP LƯU LƯỢNG (M3/H)CỘT ÁP H(m) GIÁ MOTORGIÁ GUỒNGGIÁ TRỌN BỘ
4SA4/818 cánh602201.2-659-20 4,590,000 3,230,000 7,820,000
4SA4/121.512 cánh602201.2-679-27 6,300,000 4,270,000 10,570,000
4SA6/101.510 cánh602201.2-9.666-10 6,300,000 4,200,000 10,500,000
4SA4/16216 cánh602201.2-6105-36 6,910,000 5,030,000 11,940,000
4SA8/11211 cánh602202.2-10.860-6 6,910,000 4,880,000 11,790,000
4SA8/12212 cánh602202.2-10.860-6 6,910,000 4,880,000 11,790,000
4SA6/14214 cánh602201.2-9.685-13 6,910,000 4,950,000 11,860,000
4SA6/20320 cánh602201.2-9.6121-19 8,020,000 6,060,000 14,080,000
4SA4/22322 cánh602201.2-6144-49 8,020,000 5,780,000 13,800,000
4SA8/15315 cánh602202.2-10.882-8 8,020,000 5,720,000 13,740,000
4SA10/13313 cánh602201.8-14.477-19 8,020,000 5,660,000 13,680,000
4SA16/939 cánh602206-2242-13 8,020,000 5,600,000 13,620,000
4SA4/16216 cánh603801.2-6105-36 6,910,000 5,030,000 11,940,000
4SA8/11211 cánh603802.2-10.860-6 6,910,000 4,880,000 11,790,000
4SA8/12212 cánh603802.2-10.860-6 6,910,000 4,880,000 11,790,000
4SA6/14214 cánh603801.2-9.685-13 6,910,000 4,950,000 11,860,000
4SA6/20320 cánh603801.2-9.6121-19 8,020,000 6,060,000 14,080,000
4SA4/22322 cánh602201.2-6144-49 8,020,000 5,780,000 13,800,000
4SA8/15315 cánh602202.2-10.882-8 8,020,000 5,720,000 13,740,000
4SA10/13313 cánh602201.8-14.477-19 8,020,000 5,660,000 13,680,000
4SA16/939 cánh602206-2242-13 8,020,000 5,600,000 13,620,000
4SA16/12412 cánh603806-2258-20 10,100,000 7,140,000 17,240,000
4SA16/165.516 cánh603806-2277-29 12,940,000 9,150,000 22,090,000
4SA12/205.520 cánh603804-16108-16 12,940,000 9,330,000 22,270,000
4SA16/207.520 cánh603806-2298-38 18,310,000 12,940,000 31,250,000
4SA12/267.526 cánh603804-16140-21 18,310,000 13,130,000 31,440,000
4SA12/321032 cánh603804-16172-26 20,180,000 14,270,000 34,450,000
4SA16/251025 cánh603806-22123-48 20,180,000 14,270,000 34,450,000
4SP3-12112 cánh602202-460-37 4,590,000 4,370,000 8,960,000
4SP5-121.512 cánh602203-660-36 6,300,000 4,770,000 11,070,000
4SP8-10210 cánh602206-1050-30 6,910,000 6,670,000 13,580,000
4SP8-12312 cánh602206-1060-36 8,020,000 7,790,000 15,810,000
4SP8-10210 cánh603806-1050-30 6,910,000 6,670,000 13,580,000
4SP8-12312 cánh603806-1060-36 8,020,000 7,790,000 15,810,000
4SP14-737 cánh603805-1844-18 8,020,000 7,790,000 15,810,000
4SP14-10410 cánh603805-1862-26 10,100,000 8,740,000 18,840,000
4SP14-135.513 cánh603805-1881-34 12,940,000 11,120,000 24,060,000
5SP30-67.56 cánh7638015-4060-18 18,310,000 14,620,000 32,930,000
5SP30-8108 cánh7638015-4080-24 20,180,000 17,310,000 37,490,000
6SP30-57.55 cánh9038020-4053-18 24,730,000 15,340,000 40,070,000
6SP30-7107 cánh9038020-4074-25 26,310,000 17,870,000 44,180,000
6SP46-5105 cánh9038035-5550-35 26,310,000 16,960,000 43,270,000
6SP46-7157 cánh9038035-5570-49 28,920,000 19,290,000 48,210,000
6SP60-6156 cánh9038040-6561-41 28,920,000 19,290,000 48,210,000
6SP60-8208 cánh9038040-6582-55 33,910,000 22,990,000 56,900,000
8SP95-17.51 cánh14038060-11016-9 24,730,000 14,430,000 39,160,000
8SP110-1101 cánh14038060-15017-3 26,310,000 15,780,000 42,090,000
8SP77-4204 cánh14038050-9063-42 33,910,000 33,450,000 67,360,000
8SP95-4254 cánh14038060-11062-37 37,950,000 35,960,000 73,910,000
8SP95-5305 cánh14038060-11078-46 41,400,000 38,470,000 79,870,000
kho-hang-bom-hoa-tien-sumoto

Hình ảnh thực tế kho hàng máy bơm hỏa tiễn Sumoto nhập khẩu trực tiếp Italy tại Thuận Hiệp Thành

Mua máy bơm hỏa tiễn Sumoto chính hãng ở đâu?

Hiện nay, máy bơm hỏa tiễn Sumoto đang được phân phối độc quyền bởi công ty Thuận Hiệp Thành tại khu vực miền Nam Việt Nam. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và mua sản phẩm bơm hỏa tiễn Sumoto nhập khẩu chính hãng Italy, có thể liên hệ với thông tin địa chỉ như sau:

THUẬN HIỆP THÀNH – PHÂN PHỐI MÁY BƠM HỎA TIỄN SUMOTO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

 • Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • Điện thoại: (028).6268.9539 – (028).6266.0466 – (028).3752.8877
 • Email: maybomhangphu@gmail.com
 • Website: https://maybomhangphu.com/

Sản phẩm liên quan:

error:

Danh Mục