Bình tích áp VAREM

 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 3000L 10bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  193,900,000 
 • binh tich ap varem

  BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 500L 8 BAR

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 500L 8 BAR được sử dụng để tích trữ áp lực trong dân dụng gia đình công nghiệp, nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…

   

  119,730,000 
 • binh tich ap varem

  BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 300L 8 BAR

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 300L 8 BAR được sử dụng để tích trữ áp lực trong dân dụng gia đình công nghiệp, nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…

   

  65,280,000 
 • binh tich ap varem

  BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 200L 8 BAR

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 200L 8 BAR được sử dụng để tích trữ áp lực trong dân dụng gia đình công nghiệp, nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…

   

  46,150,000 
 • binh tich ap varem

  BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 100L 8 BAR

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 100L 8 BAR được sử dụng để tích trữ áp lực trong dân dụng gia đình công nghiệp, nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…

   

  25,890,000 
 • binh tich ap varem

  BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 50L 8 BAR

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 50L 8 BAR được sử dụng để tích trữ áp lực trong dân dụng gia đình công nghiệp, nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…

   

  15,730,000 
 • binh tich ap varem

  BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 20L 8 BAR

  Xuất xứ: Italy

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: BÌNH TÍCH ÁP INOX 304 VAREM 20L 8 BAR được sử dụng để tích trữ áp lực trong dân dụng gia đình công nghiệp, nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…

   

  5,480,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 500L 25BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  48,450,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 300L 25BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  35,740,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 200L 25BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  32,400,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 100L 25BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  17,160,000 
 • bình tích áp varem

  Bình tích áp VAREM 1000L 16 BAR

  Mã SP          : Bình tích áp  VAREM 1000L  16 BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình Tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

   

  83,750,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 750L 16 BAR

  Mã SP          : Bình tích áp VAREM 750L 16 BAR

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng : Bình tích áp VAREM 750L 16 BAR tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

   

  60,200,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 100L 16 bar

  Mã SP          : VAREM 100L 16 bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình Tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  12,650,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 50L 16BAR

  Mã SP          :  VAREM 50L 16 bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình Tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  6,820,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1500L 10 bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  116,180,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1000L 10 bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  70,510,000 
 • binh tich ap varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 20L 10bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình Tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  1,350,000 
 • binh tich ap varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 24L 8bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình Tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  1,450,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 2000L 10bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  152,030,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 750L 10bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  42,640,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 500L 10bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  21,800,000 
 • bình tích áp varem

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 300L 10bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình Tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  13,000,000 
 • bình tích áp varem

  Bình tích áp VAREM 200L 10bar

  Xuất Xứ       : Italy

  Bảo Hành   : Bảo hành chính hãng 12 tháng.

  Chức Năng :  Bình Tích áp thủy lực Varem tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy lực. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ của máy bơm…

  10,720,000 

Giới thiệu bình tích áp Varem

 • Bình tích áp Varem xuất xứ: Italia
 • Là sản phẩm thuộc thương hiệu Varem nổi tiếng thế giới.
 • Có lịch sử phát triển lâu đời từ thương hiệu
 • Đa dạng về kiểu dáng, công năng nên đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng

Sản phẩm nhập khẩu Italy. Với đầy đủ giấy tờ chứng nhận chính hãng. Bảo hành theo quy định chính hãng Varem 12 tháng.

Bình tích áp mang lại những công dụng cần thiết cho đời sống. Để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Cũng như kéo dài tuổi thọ cho các loại máy bơm, đường ống nước… Thì không thể bỏ qua vai trò quan trọng của bình tích áp.

bình tích áp varemBình tích áp Varem là gì?

Bình tích áp Varem là dạng bình chứa. Được thiết kế đặc biệt, vô cùng chắc chắn. Dùng để trữ và nén áp suất chất lỏng. Áp lực chất lỏng sẽ được lưu trữ trong bình tích áp này. Bình tích áp vận hành kèm theo máy bơm nước. Ko thể hoạt động độc lập một mình

Bình tích áp hay còn gọi là: bình bù áp, bình áp lực, bình điều áp. Những tên gọi trên cũng đã nói lên chức năng của bình tích áp là gì.

Bình tích áp còn giúp điều hoà cân bằng áp lực nước. Đảm bảo cho hệ thống vận hành an toàn

Bình tích áp là một phụ kiện tăng áp lực nước đi kèm với các thiết bị máy bơm

Ưu điểm của bình tích áp Varem

 • Giúp tăng cường ổn định áp suất nước
 • Giúp ổn định vận hành hệ thống thuỷ lực khi có sự cố về cấp nước.
 • Hỗ trợ tăng áp lực nước cùng máy bơm
 • Giảm lượng bọt sinh ra từ máy bơm
 • Hạn chế gây sốc, gây rung lắc choi máy bơm
 • Giúp máy bơm nước hoạt động ổn định
 • Giúp tăng tuổi thọ cho máy bơm.

Bảng giá bình tích áp Varem

Bảng giá bình tích áp Varem dao động theo mọi nhu cầu người sử dụng. Với các mức giá dễ mua như dưới 1 triệu đồng. Trên 10 triệu cũng có và trên 100 triệu với các bình tích áp khổng lồ cũng có.

 • Bảng giá áp dụng từ tháng 07/2022
 • Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Liên hệ để nhận báo giá chiết khấu 25% 
STTSản phẩmThể tích - Áp lực Giá bán lẻ
1VAREM 24 L 8 BAR24L - 8Bar1.350.000 đ
2VAREM 20 L 10 BAR20L - 10Bar1.260.000 đ
3VAREM 60 L 10 BAR60L - 10Bar3.400.000 đ
4VAREM 100 L 10 BAR100L - 10Bar5.530.000 đ
5VAREM 200 L 10 BAR200L - 10Bar10.000.000 đ
6VAREM 300 L 10 BAR300L - 10Bar12.130.000 đ
7VAREM 500 L 10 BAR500L - 10Bar20.330.000 đ
8VAREM 750 L 10 BAR750L - 10Bar39.770.000 đ
9VAREM 1000 L 10 BAR1000L - 10Bar65.770.000 đ
10VAREM 1500 L 10 BAR1500L - 10Bar108.370.000 đ
11VAREM 2000 L 10 BAR2000L - 10Bar141.810.000 đ
12VAREM 50 L 16 BAR50L - 16Bar6.360.000 đ
13VAREM 100 L 16 BAR100L - 16Bar11.800.000 đ
14VAREM 200 L 16 BAR200L - 16Bar16.530.000 đ
15VAREM 300 L 16 BAR300L - 16Bar20.290.000 đ
16VAREM 500 L 16 BAR500L - 16Bar32.920.000 đ
17VAREM 750 L 16 BAR750L - 16Bar56.150.000 đ
18VAREM 1000 L 16 BAR1000L - 16Bar78.120.000 đ
19VAREM 100 L 25 BAR100L - 25Bar16.140.000 đ
20VAREM 200 L 25 BAR200L - 25Bar29.830.000 đ
21VAREM 300 L 25 BAR300L - 25Bar33.840.000 đ
22VAREM 500 L 25 BAR500L - 25Bar45.530.000 đ
23INOX VAREM 20 L 8 BAR20L - 8Bar5.110.000 đ
24INOX VAREM 50 L 8 BAR50L - 8Bar 14.670.000 đ
25INOX VAREM 100 L 8 BAR100L - 8Bar 24.150.000 đ
26INOX VAREM 200 L 8 BAR200L - 8Bar 43.050.000 đ
27INOX VAREM 300 L 8 BAR300L - 8Bar 60.890.000 đ
28INOX VAREM 500 L 8 BAR500L - 8Bar 111.680.000 đ

Cấu tạo bình tích áp Varem

Cần hiểu rõ cấu tạo của bình để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Về thiết kế bên ngoài và kiểu dáng

Về thiết kế bên ngoài của bình được chia thành hai dòng sản phẩm chính đó là:

 • Bình tích áp Varem đứng
 • Bình tích áp Varem nằm ngang

Điều này giúp cho việc đáp ứng linh hoạt với mọi vị trí. Và cách thức lắp đặt khác nhau. Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng. Cho phép các sản phẩm mang thương hiệu Varem. Phù hợp hơn với nhiều dòng máy bơm đang được bày bán trên thị trường.

cau-tao-binh-tich-ap

Cấu tạo cơ bản của bình tích áp Varem
A: Đầu kết nối với hệ thống | B: Mặt bích | C: Vỏ bình | D: Ruột bình | E: Nắp mặt trước | F: Van đầu vào | G: Vị trí lắp đặt máy bơm | I: Chân đế

Cấu tạo bình tích áp Varem bao gồm: vỏ bình và lõi bình

Về vỏ bình

Cấu tạo của vỏ bình còn rất gây ấn tượng. Bởi vẻ bề ngoài với lớp vỏ bình được sản xuất, chế tạo từ những chất liệu vô cùng bền bỉ và chắc chắn. Một số nguyên vật liệu có thể kể đến như thép không gỉ, inox…
Ngoài ra, bình cũng được phủ một lớp sơn chống gỉ rất bền màu. Với hai tông màu xanh và đỏ.

Bình tích áp Varem có thiết kế đơn giản. Nhưng vô cùng bắt mắt và đáp ứng tốt trong nhiều công trình

Về lõi bình

Để đạt được khả năng chống chịu với áp suất cao và các sự thay đổi về nhiệt độ. Thì đòi hỏi phần vỏ bình phải được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt. Ruột bình tích áp Varem được bao bọc toàn bộ từ cao su tổng hợp EPDM. Từ đó giúp bình có thể thích ứng tốt và giảm thiểu tối đa hiện tượng giãn nở một cách đột ngột. Sau đó, người ta sẽ thêm vào trong ruột một lớp khí nitơ. Kèm theo một sự thay đổi nhất định về áp suất.

Ứng dụng bình tích áp Varem

Trong các đường ống dẫn. Áp lực nước phải được duy trì. Để nước có thể được truyền đi với sức ép, lưu lượng đều và liên tục nhất. Chính vì vậy, có thể coi đây là một phụ kiện đi liền với các máy bơm nước tăng áp hay thủy lực. Từ đó chúng phát huy tác dụng tối đa. Trong việc đảm bảo sự ổn định của áp suất trong toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh đó. Bình tích áp giảm bọt nước và chống rung lắc. Giúp chống va đập đối với hệ thống đường ống nước khi máy bơm hoạt động. Đảm bảo lưu lượng nước được bổ sung liên tục và có tính ổn định cao.

Chính vì những lý do này. Mà ta thấy các bình tích áp được ứng dụng vô cùng phổ biến. Trong các khu chung cư cao tầng hay các nhà hàng, khách sạn, công ty… Đặc biệt là các hệ thống phòng cháy chữa cháy

>>> Xem: Sử dụng bình tích áp cho máy bơm gia đình có cần thiết không

Ứng dụng trong thực tế:

 • Thường được các hộ gia đình sử dụng.
 • Được sử dụng trong các toà nhà, công ty cao tầng, chung cư…
 • Được dùng trợ lực cho hệ thống phòng cháy chữa cháy.
binh-tich-ap

Sử dụng bình tích áp kết nối với máy bơm nước

Các loại dung tích của bình tích áp Varem

Được thiết kế, chế tạo với đa dạng các dung tích chứa khác nhau. Ta có thể kể đến một số dung tích của bình được ứng dụng nhiều nhất như: bình tích áp Varem 24 lít, 50 lít, 100 lít, 500 lít, 1000 lít hay 2000 lít…

Dĩ nhiên, tùy từng trường hợp mà các nhân viên kỹ thuật sẽ lựa chọn loại bình phù hợp. Tuy nhiên, thường thì các bình dung tích nhỏ phù hợp hơn với quy mô hộ gia đình và ngược lại. Những bình dung tích lớn sẽ được lắp đặt phổ biến hơn tại các công trình diện tích lớn.

Bình tích áp Varem đa dạng về dung tích và áp lực

 • 20 lít (10 bar)
 • 25 lít (8 bar)
 • 50 lít (16 bar)
 • 60 lít (10 bar)
 • 100 lít (10 bar, 16 bar, 25 bar)
 • 200 lít (10 bar, 16 bar, 25 bar)
 • 300 lít (10 bar, 16 bar, 25bar)
 • 500 lít (10 bar, 16 bar, 25 bar)
 • 750 lít (10 bar, 16 bar)
 • 1000 lít (10 bar, 16 bar)
 • 1500 lít (10 bar)
 • 2000 lít (10 bar)
Giải thích về thông số:
 • Lít: Là thể tích chứa của bình tích áp
 • Bar: Là thông số về áp lực nén của bình

Bình tích áp Varem đa dạng về kiểu dáng, dung tích bình chứa, áp lực nén đem lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn

binh-tich-ap-varem

Hình ảnh thực tế bình tích áp Varem tại kho hàng.

Tại sao nên chọn bình tích áp Varem?

Chất lượng vô cùng tuyệt vời

Đối với cả vỏ và ruột bình. Ta thấy chúng đều được chế tạo từ những nguyên vật liệu cao cấp. Nên chất lượng và độ bền là không thể bàn cãi. Đặc biệt, bình hầu như không bị ảnh hưởng bởi các va đập manh. Hay những yếu tố môi trường bên ngoài. Điều này cũng giúp người dùng tiết kiệm tối đa các khoản phí bảo trì thường xuyên.

Tiết kiệm tối đa năng lượng tiêu hao

Việc tiêu hao năng lượng của máy bơm nước cũng khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại. Tuy nhiên, với các sản phẩm bình tích áp thì vấn đề này đã được giải quyết một cách dễ dàng.

Bình tích áp giúp tiết kiệm tối đa năng lượng tiêu hao

Dễ dàng thay mới ruột bình

Ruột bình tích áp là bộ phận dễ chịu ảnh hưởng nhất và có nguy cơ hỏng hóc cao nhất. Tuy nhiên. Với những sản phẩm mang thương hiệu Varem thì người dùng có thể thay mới ruột bình chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trên đây là một số những điều cần biết về bình tích nước Varem mà bạn không thể bỏ qua. Chắc chắn rằng, bạn sẽ có được sự hài lòng tối đa với những sản phẩm bình tích nước đến từ Italia này.

Mua bình tích áp Varem chính hãng ở đâu

Mua bình tích áp Varem chính hãng ở những công ty chuyên phân phối. Điển hình là Công ty Thuận Hiệp Thành. Là một nhà phân phối lớn của hãng Varem. Với chế độ hậu mãi và tư vấn khách hàng tốt. Chúng tôi luôn làm hài lòng mọi khách hàng từ khách sỉ đến khách lẻ. Quý khách có thể đặt mua trên website chính thức của công ty maybomhangphu.com .

binh tich ap varem

Kho hàng bình tích áp Varem tại Thuận Hiệp Thành

Những lưu ý khi mua bình tích áp Varem

 • Chọn loại có thể tích phù hợp.
 • Chọn kiểu dáng bình tích áp đứng hoặc nằm. Để phù hợp với chỗ đặt.
 • Chọn thông số áp lực phù hợp với nhu cầu.
 • Chọn loại bình có chất liệu cũng như chất lượng tốt.
 • Chọn mua bình tích áp Varem chính hãng có giấy chứng nhận đầy đủ.

THUẬN HIỆP THÀNH – PHÂN PHỐI BÌNH TÍCH ÁP VAREM CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

 • Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • Điện thoại: (028).6268.9539 – (028).6266.0466 – (028).3752.8877
 • Email: maybomhangphu@gmail.com
 • Website: https://maybomhangphu.com/

Sản phẩm liên quan:

Danh Mục