Máy Bơm Chìm Nước Thải APP

 • Máy bơm chìm axít loãng - hoá chất APP SDP-400A

  Máy Bơm Hóa Chất Axit Loãng APP SDP-400 0,5HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường ứng dụng trong công trình dân dụng, xây dựng tàu điện ngầm, khai thác mỏ, hoạt động cải tạo, hút hóa chất, axit loãng, nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  7,200,000 
 • Máy bơm chìm axít loãng - hoá chất APP SDP-400A

  Máy Bơm Hóa Chất Axit Loãng APP SDP-400A 0,5HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường ứng dụng trong công trình dân dụng, xây dựng tàu điện ngầm, khai thác mỏ, hoạt động cải tạo, hút hóa chất, axit loãng, nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  7,680,000 
 • Máy bơm chìm hóa chất- Axit loãng APP TM-15L 2HP

  Máy Bơm Hóa Chất Axit Loãng APP TM-15L 2HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường ứng dụng trong công trình dân dụng, xây dựng tàu điện ngầm, khai thác mỏ, hoạt động cải tạo, hút hóa chất, axit loãng, nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  19,910,000 
 • Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch JKH-150 0,5HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch JKH-400 0,5HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

 • Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch JKH-150 0,5HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch JKH-150 0,5HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

 • Bơm chìm nước thải sạch KSH-10 1HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch KSH-05 0,5HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

 • Bơm chìm nước thải sạch KSH-10 1HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch KSH-20/20T 2HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

 • Bơm chìm nước thải sạch KSH-10 1HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch KSH-10 1HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

 • Máy bơm chìm nước thải sạch MH-250 0,3HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch MH-750 1HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  5,810,000 
 • Máy bơm chìm nước thải sạch MH-250 0,3HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch MH-400 0,5HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  5,220,000 
 • Máy bơm chìm nước thải sạch MH-250 0,3HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch MH-250 0,3HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  4,420,000 
 • Bơm chìm nước thải sạch KS-30GT 3HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch KS-50GT 5HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  26,380,000 
 • Bơm chìm nước thải sạch KS-30GT 3HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch KS-30T 3HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  17,060,000 
 • Bơm chìm nước thải sạch KS-30GT 3HP

  Máy Bơm Chìm Nước Thải Sạch KS-30GT 3HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng cho hệ thống thoát nước của nước ngầm nước thải, xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp, thủy lợi, đường hầm và giếng chìm thoát nước hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  18,660,000 
 • Máy bơm chìm nước thải APP GD-30T 3HP

  Máy Bơm Chìm Nghiền Nát, Mài Mòn Tạp Chất GD 2-3 2HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, hóa chất, axit loãng đồng thời giúp nghiền nát những tạp chất trong nước thải, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  12,200,000 
 • Máy bơm chìm nước thải APP GD-30T 3HP

  Máy Bơm Chìm Nghiền Nát, Mài Mòn Tạp Chất GD-30T 3HP

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, hóa chất, axit loãng đồng thời giúp nghiền nát những tạp chất trong nước thải, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  13,300,000 
 • Máy Bơm Chìm Nước Thải TPS-50 0,125HP

   Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  1,630,000 
 • Máy bơm chìm nước thải APP TPS-200

  Máy Bơm Chìm Nước Thải TPS-200 0,25HP

   Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  2,300,000 
 • Máy bơm chìm nước thải APP BPS-400

  Máy Bơm Chìm Nước Thải APP BPS 400 0,5HP

   Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  3,180,000 
 • Máy bơm chìm nước thải APP BPS-400

  Máy Bơm Chìm Dân Dụng BPS-400A 0,5HP

   Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  3,490,000 
 • Máy bơm chìm APP BPS 100

  Máy Bơm Chìm Nước Thải BPS 100 0,17HP

   Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  1,340,000 
 • Máy bơm chìm APP BPS 100

  Máy Bơm Chìm Dân Dụng BPS-200S 0,25HP

   Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  1,950,000 
 • Máy bơm chìm APP BPS 100

  Máy Bơm Chìm Nước Thải BPS 200D 0,25HP

   Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  1,630,000 
 • Máy bơm chìm APP BPS 200DA

  Máy Bơm Chìm Nước Thải BPS 200DA 0,25HP

   Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  1,940,000 
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá ⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành ⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt ⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng ⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn ⭐ Hỗ trợ 24/7

Giới thiệu máy bơm chìm nước thải APP

Hiện nay, phân khúc máy bơm chìm nước thải ở nước ta đang khá nhộn nhịp với sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng đến từ châu Âu, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc. Trong đó, máy bơm chìm hút nước thải APP nổi lên như là sự lựa chọn hàng đầu cho yêu cầu mua máy bơm giá rẻ mà có chất lượng cao.

Xuất sứ của bơm chìm nước thải APP

Máy bơm chìm nước thải APP được sản xuất tại Đài Loan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Sản phẩm của APP khá đa dạng về mẫu mã, công suất nên có thể ứng dụng cả trong dân dụng, nông nghiệp và công nghiệp.

Công dụng của dòng bơm chìm nước thải APP

Trước hết, Thuận Hiệp Thành xin giới thiệu máy bơm chìm nước thải dùng điện bình (điện sạc) APP. Đây là dòng bơm chuyên dùng để bơm nước trên tàu, ghe đánh bắt cá hoặc chở khách có quy mô nhỏ. Nhiều người nghĩ rằng dòng bơm chìm nước thải này chỉ để cho “có mặt” nhưng trên thực tế, nó được đông đảo khách hàng Việt ưa chuộng và sử dụng.

may bom app

Ưu điểm máy bơm chìm nước thải APP

Cũng là 1 dòng bơm chìm nước thải dân dụng nhưng sử dụng điện 1 pha (220V). Ở dòng sản phẩm này, APP chủ yếu sản xuất máy bơm chìm nước thải vỏ nhựa. Ưu điểm của nó chính là sự nhỏ gọn, tiện lợi, dễ sử dụng và giá khá rẻ. Cùng với đó, máy bơm chìm nước thải dân dụng APP còn có thể bơm được mực nước thấp, rất phù hợp để bơm chống ngập, bơm thoát nước ở quy mô hộ gia đình, tầng hầm nhỏ,…

Máy bơm chìm hút nước thải APP công suất lớn

Ở dòng bơm chìm nước thải công suất lớn hơn, APP có các series bơm như DSK, KLH, DSP, MH, JK, KSH,… Đây là những dòng bơm chìm nước thải có thể ứng dụng cả trong dân dụng, nông nghiệp và công nghiệp. Tất cả các dòng bơm này đều có khả năng giải nhiệt nước rất tốt, bơm được nước thải lẫn tạp chất. Cá biệt, có dòng bơm được lắp thêm cánh nghiền để có thể nghiền chất rắn kích thước lớn. Bên cạnh đó, là dòng bơm có chân đế dạng kiềng, có thể bơm hút được bùn loãng, bùn hố móng nên được ứng dụng trong xây dựng.

Ngoài các dòng bơm này, APP còn có các sản phẩm máy bơm chìm hút nước thải APP công suất lớn, có thể bơm được cát, bùn loãng, tạp chất rắn. Đây đều là những dòng bơm có khả năng ứng dụng rất lớn ở nước ta. Với mức giá rẻ cùng chất lượng bơm cao, máy bơm chìm nước thải APP đang là lựa chọn hàng đầu của khách hàng ở nước ta.

Bơm chìm nước thải APP chuyên dụng

Đặc biệt, APP có dòng bơm chìm nước thải chuyên dụng để bơm axit loãng. Dòng bơm này được làm hoàn toàn bằng inox. Chất liệu này có khả năng chống ăn mòn, có thể chịu được 1 số dung môi nhất định. Chính sự đặc biệt này mà máy bơm chìm nước thải có axit của APP rất được khách hàng Việt ưa chuộng và sử dụng nhiều.

Đại lý bán máy bơm chìm hút bùn APP

Truy cập website: maybomhangphu.com kênh bán hàng trực tuyến chính thức của công ty Thuận Hiệp Thành. Quý khách sẽ được mua hàng chính hãng với giá tốt nhất
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.

error:

Danh Mục