Máy bơm chìm nước thải NTP

 • may bom chim ntp

  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM250-1.75 265 1HP (T)

  01

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  5,960,000 
 • may bom chim nhua hut nuoc thai ntp

  Bơm Chìm Hút Nước Thải Mini NTP HSM225-1.10 265

  01

  Xuất xứ: Taiwan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  1,350,000 
 • may bom chim nuoc thai luu luong lon NTP LSM

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LƯU LƯỢNG LỚN NTP LSM2300-111 405

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LƯU LƯỢNG LỚN NTP LLSM2300-111 405 sử dụng bơm xả nước lưu lượng lớn, khu vực ngập lụt, lũ… Tháo và thoát nước đồng ruộng, tưới tiêu hoa màu. tưới tiêu sân vườn, công trình đài phun nước cảnh quan…

   

   

 • may bom chim nuoc thai luu luong lon NTP LSM

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LƯU LƯỢNG LỚN NTP LSM2250-17.5 405

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LƯU LƯỢNG LỚN NTP LSM2250-17.5 405 sử dụng bơm xả nước lưu lượng lớn, khu vực ngập lụt, lũ… Tháo và thoát nước đồng ruộng, tưới tiêu hoa màu. tưới tiêu sân vườn, công trình đài phun nước cảnh quan…

   

   

 • may bom chim nuoc thai luu luong lon NTP LSM

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LƯU LƯỢNG LỚN NTP LSM2200-15.5 405

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LƯU LƯỢNG LỚN NTP LSM2200-15.5 405 sử dụng bơm xả nước lưu lượng lớn, khu vực ngập lụt, lũ… Tháo và thoát nước đồng ruộng, tưới tiêu hoa màu. tưới tiêu sân vườn, công trình đài phun nước cảnh quan…

   

   

 • may bom chim nuoc thai luu luong lon NTP LSM

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LƯU LƯỢNG LỚN NTP LSM2150-13.7 405

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LƯU LƯỢNG LỚN NTP LSM2150-13.7 405 sử dụng bơm xả nước lưu lượng lớn, khu vực ngập lụt, lũ… Tháo và thoát nước đồng ruộng, tưới tiêu hoa màu. tưới tiêu sân vườn, công trình đài phun nước cảnh quan…

   

   

 • may bom chim nuoc thai luu luong lon NTP LSM

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LƯU LƯỢNG LỚN NTP LSM2150-12.2 405

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua 

  Giao hàng: toàn quốc 

  Ứng dụng: MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LƯU LƯỢNG LỚN NTP LSM2150-12.2 405 sử dụng bơm xả nước lưu lượng lớn, khu vực ngập lụt, lũ… Tháo và thoát nước đồng ruộng, tưới tiêu hoa màu. tưới tiêu sân vườn, công trình đài phun nước cảnh quan…

   

   

 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM730-1.75 265

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  5,820,000 
 • may-bom-chim-hut-bun

  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải, Hút Bùn Inox NTP SSM280-12.2 205 3HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

 • may-bom-chim-hut-bun

  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải, Hút Bùn Inox NTP SSM280-11.5 205 2HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

 • may-bom-chim-hut-bun

  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải, Hút Bùn Inox NTP SSM250-1.75 205 1HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  17,550,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM280-1.75 265 1HP (T)

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  6,230,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM2100-17.5 205 10HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  27,000,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM2100-15.5 205 7,5HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  20,640,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM2100-13.7 205 5HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  14,730,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM280-12.2 205 3HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  11,290,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM280-11.5 265 2HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  8,150,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM280-1.75 265 1HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  4,870,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM250-1.75 265 1HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  4,480,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM250-1.37 265 1/2HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  2,500,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM250-1.37 205 1/2HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  2,500,000 
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải NTP HSM240-1.25 265 1/3HP

  Xuất xứ: Taiwan

   Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

   Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí  tại TP.HCM,

   Ứng dụng: Thường sử dụng hút nước tầng hầm, chống ngập cho các hộ gia đình, công trình, bãi đậu xe công sở, hút nước vệ sinh, cho các bể chứa nước nhỏ, bể cá, đài phun, tiểu cảnh có mực nước chứa thấp, tưới tiêu,…

  2,240,000 
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá ⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành ⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt ⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng ⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn ⭐ Hỗ trợ 24/7

Xem: bảng giá máy bơm chìm

Trong cuộc sống hiện đại hiện nay máy bơm nước đóng một vai trò trong đời sống sinh hoạt của mỗi gia đình. Máy bơm nước là thiết bị cung cấp nguồn nước mạnh từ dưới lòng đất lên trên những tầng cao. Vì những lợi ích quan trọng trên, máy bơm nước rất đa dạng mẫu mã khác nhau, công dụng cũng khác nhau, trong đó có dòng sản phẩm máy bơm chìm hút nước thải nói chung và máy bơm chìm hút nước thải NTP nới riêng, đây là một dòng máy bơm nước rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các trạm xử lý nước thải trong thành phố cũng như trong các xí nghiệp nhà mày, các công trình thoát nước công nghiệp …..

Bơm chìm hút nước thải inox NTP SSM250-1.75 26 1HP

MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI NTP LÀ GÌ?

Nation Pump (NTP) là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng của Đài Loan. Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành chế tạo máy bơm, NTP đã đem đến cho khách hàng trên toàn thế giới sản phẩm máy bơm nước chất lượng nhưng giá thành tương đối thấp. Sản phẩm máy bơm của Nation Pump đa dạng và phong phú các chủng loại, từ máy bơm dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp đến chuyên dụng. Mỗi loại có chức năng và đặc diểm khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và lao động sản xuất của con người.

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI NTP?

Máy bơm chìm hút nước thải NTP là dòng máy bơm chìm nước thải chủ yếu dùng để thoát nước thải trong các công trình xử lý nước thải, công trình xây dựng, cải tạo cầu cống, môi trường, các công trình chống ngập ở trường học, hộ gia đình. Ở trong nông nghiệp, loại máy này dùng để hút nước để tưới tiêu, xây dựng ao hồ, kéo nước tới khu trồng trọt, hoặc khu chăn nuôi. Ở trong công nghiệp, máy dùng để xả nước cao áp cao ốc, hút nước tàu thuyền, những khu đọng nước, trũng thấp. Không chỉ vậy, loại máy này còn dùng trong đài phun nước, hòn non bộ hoặc các công trình nghệ thuật khác…

Máy bơm chìm hút nước thải NTP được thiết kế nhỏ gọn, vỏ ngoài và cốt máy làm bằng inox, cánh bơm được làm bằng đồng giúp bơm hoạt động bền, êm , chống ma sát. Bên trong máy có gắn rowle nhiệt và được cài sẵn chế độ tự động ngắt điện khi nhiệt độ quá cao. Với thiết kế chân lưới, nên máy bơm nước thả chìm NTP không bị nghẹt bởi các loại rác thải như bao bì, rau củ, thức ăn… Độ hút nước ưu việt, lượng nước phun mạnh, giải nhiệt bằng nước, do đó có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài. Máy chuyên dùng để đặt chìm dưới nước, với đường dây dẫn điện dài từ 1.5m đến 3m, giúp điện không bị rò rỉ trong quá trình sử dụng.

Để mua máy bơm chìm hút nước thải NTP chính hãng và có giá tốt nhất, bạn hãy liên hệ với công ty Hằng Phú. Hằng Phú là công ty phân phối máy bơm nước NTP chính thức tại Việt Nam. Sự yêu mến và tin tưởng của Qúy khách hàng trong suốt thời gian qua là minh chứng cho uy tín và chất lượng của công ty. Tất cả sản phẩm của Hằng Phú đều được nhập khẩu chính hãng, đầy đủ giấy tờ và bảo hành, giá rẻ nhất trên thị trường, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Khách hàng có thể đổi – trả hàng nếu sản phẩm không vừa ý.

HVS 4

 Những điều lưu ý trước khi bạn chon mua máy bơm chìm hút nước thải NTP

Vì máy bơm nước thải rất đa dạng mẫu mã, công dụng nên trước khi bạn mua sắm sản phẩm nào bạn cần phải hiểu rõ và nắm bắt được những công dụng chính để tiến hành chọn mua phù hợp.

Ví dụ như khi bơm nước thải khác bơm bùn . Để chọn chính xác công dụng của máy bơm phù hợp cho nhu cầu mình cần, người tiêu dùng có thể tìm hiểu thông tin qua catalogue sản phẩm, hay trên internet hoặc các tư vấn viên của những nhà cung cấp sản phẩm bạn cần mua.

Thêm 1 lưu ý đến các bạn rằng, sau khi lắp đặt xong máy bơm chìm nước thải NTP , lúc đó các bạn nên tiến hành chiều quay, có mộ số trường hợp không biết hay chủ quan mà để máy bơm hoạt động xuôi và ngược chiều quay lên bể nước

HSM 250-280

Phần bảo vệ động chnh1 của máy bơm nước chính là tủ điều khiển, tủ này giúp cho các loại máy bơm như máy bơm chìm nước thải NTP được hoạt động bền lậu, giúp gia tăng độ bền sản phẩm và an toàn hơn khi sử dụng. Tránh những rủ roi về điện, cháy điện, chập mạch trong quá trình sử dụng, giúp bạn an tâm hơn.

Trong quá trình lắp đặt máy bơm nước NTP, cần một chuyên viên kĩ thuật có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm đến lắp đặt để tránh những sai sót không đáng có trong quá trình lắp đặt ảnh hưởng về sau.

Thêm một kinh nghiệm nữa khi bạn cho mua máy bơm chìm hút nước thải NTP đó là bạn phải chọn đúng tần số sử dụng ở 50Hz hay 60HZ, điều này rất quan trọng và bạn nên hỏi kĩ nhân viên kĩ thuật hoặc tư vấn trước khi lắp đặt.

Ngoài ra nếu bạn đặt mua hàng, khi máy bơm được vận chuyển tận nhà, bạn nên kiểm tra thùng đựng có bị móp mép, hay bung tróc gì không , nếu có hãy yêu cầu đổi lại ngay, để tránh trường hợp đại lý máy bơm bạn mua tráo sản phẩm cũ cho bạn

may bom chim hut nuoc thai HSM2100-17.5 20

Ngoài dòng máy bơm nước thải NTP ra, cũng có rất nhiều dòng máy bơm nước công nghiệp hút nước thải chất lượng tốt khác như: bơm Pentax, HCB, Ebara. Bạn có thể khảm khảo thêm tại website www.maybomhangphu.com để biết thêm nhiều sản phẩm. Liên hệ ngay với chúng tôi, Công Ty TNHH Thuận Hiệp Thành để nhận ngay tư vấn và chọn lựa sản phẩm máy bơm phù hợp nhất.

Bảng báo giá máy bơm chìm NTP

 • Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
 • Liên hệ để nhận báo giá và mức chiết khấu tốt nhất thị trường.

Bảng giá bơm chìm hút nước thải – Bơm chìm hút bùn loãng – Bơm chìm hút nước thải có phao hiệu NTP

bang gia bom chim ntp 1

Bảng giá bơm chìm hút bùn loãng có phao – Bơm chìm inox hút nước thải – Bơm chìm inox hút bùn loãng hiệu NTP

bang gia bom chim ntp

error:

Danh Mục