Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh INOX SHIMGE

 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh SHIMGE

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW16-3 (4HP) 3Phase

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW16-3 (4HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

  11,200,000 
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh SHIMGE

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW8-3 (1.5HP) 3Phase

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW8-3 (1.5HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • Phụ kiện máy bơm trục ngang PS-01B

  Phụ kiện máy bơm trục ngang PS-01

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

 • Phụ kiện máy bơm trục ngang

  Phụ kiện máy bơm trục ngang PS-01B

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET370 (1/2HP)

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET750 (1HP)

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET750 (1HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET370 (1/2HP)

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET1100 (1.5HP)

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET1100 (1.5HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET370 (1/2HP)

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET550 (2/3HP)

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET550 (2/3HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET370 (1/2HP)

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET370 (1/2HP)

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE JET370 (1/2HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BWJ4-6 (1.5HP) 1Phase

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BWJ4-6 (1.5HP) 1Phase

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BWJ4-6 (1.5HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

  5,800,000 
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh SHIMGE

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW8-5 (3HP) 3Phase

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW8-5 (3HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

  9,350,000 
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh SHIMGE

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW8-4 (2HP) 3Phase

   

  Ghi Chú     :   Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW8-4 (2HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

  7,850,000 
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh SHIMGE

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW4-4 (1HP) 1Phase

   

  Ghi Chú: Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW4-4 (1HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

  4,500,000 
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh SHIMGE

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW2-6 (1HP) 3Phase

  Ghi Chú: Giá đã bao gồm VAT

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW2-6 (1HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

  4,880,000 
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh SHIMGE

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW2-6 (1HP) 1Phase

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW2-6 (1HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

  4,880,000 
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh SHIMGE

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW2-4 (2/3HP) 1Phase

  Xuất xứ       : CHINA

  Bảo hành    : Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng   : Toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM,

  Ứng dụng    :  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh đầu INOX SHIMGE BW2-4 (2/3HP)thiết kế nhỏ gọn. dùng cho việc bù áp cho hệ thống. Ứng dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Công trình, Phòng cháy chữa cháy…

  3,900,000 
khuyen-mai-may-bom-nuoc
🔰️ Giá⭐ Chiết khấu đến 25%
🔰️ Bảo hành⭐ Chính hãng
🔰️ Lắp đặt⭐ Tận nơi
🔰️ Giao hàng⭐ Toàn quốc
🔰️ Tư vấn⭐ Hỗ trợ 24/7


cấu tạo, ưu điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của máy bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh INOX SHIMGE là gì | tìm địa chỉ đại lý nhà phân phối mua bán máy bơm nước Trục Ngang Đa Tầng Cánh INOX SHIMGE uy tín ở đâu | bảng báo giá máy bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh INOX SHIMGE chính hãng giá rẻ tại tphcm


error:

Danh Mục